Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2023 | Article Rating | (0) reacties

Impressie dag 2 conferentie Consortium voor Innovatie #cviov

Deze week wordt de CvI-conferentie over onderwijsinnovatie, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (CvI), gehouden in NH Koningshof te Veldhoven. Het thema van de conferentie is durf.doe.deel. Hieronder vind je mijn impressie van de tweede en laatste dag. Ik heb in de ochtend eerst keynotes bezocht, onder meer omdat ik

The post Impressie dag 2 conferentie Consortium voor Innovatie #cviov first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2023 | Article Rating | (0) reacties

ChatGPT Vloek en/of zegen voor het onderwijs? #cviov

Vandaag heb ik een keynote verzorgd tijdens de CvI-conferentie in Veldhoven. Ik ben ingegaan op ChatGPT vanuit het perspectief van de docent. Is ChatGPT dan een vloek of een zegen? Ik houd me sinds eind 1995 bezig met internettechnologie. In deze bijna 30 jaar heb ik heel wat technologieën voorbij

The post ChatGPT Vloek en/of zegen voor het onderwijs? #cviov first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Impressie dag 1 conferentie Consortium voor Innovatie: durf.doe.deel #cviov

Deze week wordt de CvI-conferentie over onderwijsinnovatie, georganiseerd door het Consortium voor Innovatie (CvI), gehouden in NH Koningshof te Veldhoven. De conferentie telt 1300 deelnemers. Hieronder vind je mijn impressie van de eerste dag. CvI-voorzitter Carlo Segers benadrukte in zijn openingsspeech het belang van delen en aanpassing in een voortdurend

The post Impressie dag 1 conferentie Consortium voor Innovatie: durf.doe.deel #cviov first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Communiceren met computers via ons brein?

Is computers aansturen via onze hersenen science-fiction? Bepaald niet. Na eerdere tegenslagen heeft Neuralink, de hersenchipfirma van Elon Musk, namelijk toestemming gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de eerste klinische proef met mensen. De aankondiging markeert volgens de BBC een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf dat

The post Communiceren met computers via ons brein? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Gaat het onderwijs afstappen van producten van Google en Microsoft?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te kijken naar alternatieven voor “big tech” in het onderwijs. De afgelopen week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het vervangen van applicaties van “big tech” door alternatieve applicaties die worden ‘gedreven’ door publieke waarden (denk aan toegankelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid en privacy).

The post Gaat het onderwijs afstappen van producten van Google en Microsoft? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Cartoons over smartphone verslaving

Emeritus hoogleraar Onderwijskunde Larry Cuban heeft een aantal fraaie cartoons over smartphone verslaving op zijn weblog gepubliceerd. Smartphones zijn fantastische apparaten, maar een overdadig gebruik ervan heeft negatieve gevolgen voor werken, leren en voor ons sociale leven. De cartoons die Cuban presenteert, onderstrepen met name de negatieve gevolgen. Ik weet

The post Cartoons over smartphone verslaving first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Over integriteit, (online) toezicht een cultuur van vertrouwen binnen het onderwijs

Docenten aan de Stanford Universiteit proberen de erecode van de instelling te veranderen om ‘academische oneerlijkheid’ beter aan te pakken. Volgens Inside Higher Ed is er echter weerstand tegen één voorgestelde verandering: de introductie van toezicht bij tentamens. Dit is namelijk al meer meer dan een eeuw verboden bij deze

The post Over integriteit, (online) toezicht een cultuur van vertrouwen binnen het onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

EdTech Readiness Index: inzichten en strategieën

De EdTech Readiness Index (ETRI) is door de Wereldbank samengesteld om wereldwijd beleid en praktijk op het gebied van onderwijs en technologie te ondersteunen en te monitoren. De bijdrage Empowering educators and learners: Insights and strategies from the EdTech Readiness Index licht dit raamwerk toe en biedt zicht op de

The post EdTech Readiness Index: inzichten en strategieën first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Achttiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Het schrijven van een bloemlezing over ChatGPT en andere generatieve AI-toepassingen wordt zo’n beetje een wekelijkse aangelegenheid. Deze achttiende editie bevat tien samenvattingen en zo’n zestig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten. Gesprek met mij over ChatGPT en leren

The post Achttiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

De metaverse is niet dood (maar zit wel in een dal)

Volgens Gartner maken veel nieuwe technologieën een vergelijkbare ontwikkeling door. Eerst is sprake van overspannen verwachtingen, daarna komen ze in een dal van desillusie terecht. Uiteindelijk klimt de technologie uit het dal om productief te worden. De metaverse lijkt op dit moment in een dal te zitten. Schrijf deze ontwikkeling

The post De metaverse is niet dood (maar zit wel in een dal) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Hebben we een nieuw type onderwijsinstelling nodig?

Tony Bates vraagt zich af of onze huidige institutionele modellen nog passen bij de huidige tijd, en of het niet tijd wordt voor innovatie  in de vorm van anders ontworpen, georganiseerde, beheerde en gefinancierde instellingen. Bates vraagt zich af of de bestaande instellingen flexibel genoeg om zich aan te passen

The post Hebben we een nieuw type onderwijsinstelling nodig? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Kader voor de ontwikkeling van een institutionele strategie voor digitaal leren

The EDUCAUSE Digital Learning Strategy Working Group heeft een kader voor de ontwikkeling van een institutionele strategie voor digitaal leren samengesteld. De Digital Learning Strategy Guide wil onderwijsinstellingen helpen een solide, flexibel en gepersonaliseerd kader te ontwikkelen voor een digitale leerstrategie, waarbij digitale transformatie een belangrijke beïnvloedende factor is. Het

The post Kader voor de ontwikkeling van een institutionele strategie voor digitaal leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Zeventiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Hieronder vind je weer ik een bloemlezing over ChatGPT en aanverwante technologieën. Het gaat om tien samenvattingen en meer dan zestig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe kom om ze samen te vatten. Er is inmiddels veel aandacht voor het hanteerbaar maken van risico’s. Maar

The post Zeventiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Risico’s bij het gebruik van leertechnologie door en met jongeren

De invoering van digitale leertechnologieën biedt kansen, maar brengt ook risico’s jongeren met zich mee, variërend van inbreuken op privacy tot cyberpesten. Wat voor type online risico’s kun je onderscheiden en hoe kun je deze risico’s hanteerbaar maken? De introductie van digitale leertechnologieën brengt volgens de auteur van de bijdrage

The post Risico’s bij het gebruik van leertechnologie door en met jongeren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Vier opvattingen die motivatie van lerenden willen bevorderen

Hoe kunnen docenten de motivatie van lerenden stimuleren om zo betrokkenheid, doorzettingsvermogen en betere prestaties te bevorderen? Deborah Brownstein en Jonathan Dapra houden zich onder meer bezig met onderwijsontwerp en motivatie en vatten vier opvattingen over dit onderwerp samen. Volgens Brownstein en Dapra laat onderzoek zien dat de mindset of

The post Vier opvattingen die motivatie van lerenden willen bevorderen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Hoe ik generatieve AI-toepassingen gebruik (omdat vertrouwen belangrijk is)

Kunnen we nog vertrouwen op digitale publicaties? Hoe weten we dat de inhoud niet verzonnen is door een toepassing als ChatGPT? Normaal gesproken let je dan onder meer op de auteur van de bijdrage. Is deze vertrouwenwekkend en deskundig? In tijden van generatieve AI blijft dit m.i. een belangrijk criterium.

The post Hoe ik generatieve AI-toepassingen gebruik (omdat vertrouwen belangrijk is) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Zijn er grenzen aan de mate waarin mensen geholpen willen door of willen interacteren met computers?

Er zijn hooggespannen verwachtingen van AI, vooral sinds de lancering van ChatGPT. De impact van AI op de arbeidsmarkt zal groot zijn: sommige banen zullen verdwijnen, andere zullen ontstaan, maar het zijn waarschijnlijk vooral bestaande banen die zullen veranderen. Traditioneel wordt gedacht dat beroepen met een sterke ‘human touch‘ minder

The post Zijn er grenzen aan de mate waarin mensen geholpen willen door of willen interacteren met computers? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Editie 2023 van het EDUCAUSE Horizon Report ® Teaching and Learning Edition is uit

Ook dit jaar heeft de Educause weer een “teaching and Learning” editie (pdf) van van het Horizon Report ® uitgegeven met een beschrijving van belangrijke trends (sociaal, technologisch, economisch, milieu, politiek), “Key Technologies and Practices“, mogelijke toekomstige scenario’s voor het (hoger) onderwijs en essays die ingaan op mogelijke implicaties. De

The post Editie 2023 van het EDUCAUSE Horizon Report ® Teaching and Learning Edition is uit first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Rechercheurs trainen met behulp van VR

De onderbezetting bij de districtsrecherche van de politie zorgt voor een hoge werkdruk, minder tijd om te leren en een lagere pakkans voor criminelen. Om nieuw personeel sneller en beter op te leiden, is een andere aanpak nodig. De politie Amsterdam maakt daarom gebruik van virtual reality (VR) om rechercheurs

The post Rechercheurs trainen met behulp van VR first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Zestiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën)

Mede dankzij een korte vakantie is het alweer een week of twee geleden dat ik een bloemlezing heb geschreven over ChatGPT en aanverwante technologieën. In deze periode heb ik weer tientallen artikelen over deze ontwikkeling verzameld. Deze bijdrage bevat tien samenvattingen en vijfenveertig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar

The post Zestiende bloemlezing over ChatGPT (en aanverwante technologieën) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Een week op Mallorca

De afgelopen week hebben we vakantie gevierd op Mallorca. Mallorca heeft bij velen het imago van ‘zon, zee en zuipen’. Luister bijvoorbeeld naar het Keulse ‘Buones Dias Matthias’. Maar net zo goed als Kreta meer is dan Chersonissos, heeft Mallorca veel meer te bieden dan Platja de s’Areaal met ‘Ballermann

The post Een week op Mallorca first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Tien invloedrijke papers over leren en denken

In deze blogpost vat Scott Young tien wetenschappelijke artikelen samen die grote invloed hebben gehad op zijn denken over leren en denken. Het gaat om de volgende bijdragen. Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Kirschner,

The post Tien invloedrijke papers over leren en denken first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Wat vindt ChatGPT van een monarchie?

Ter gelegenheid van Koningsdag heb ik ChatGPT (GPT-4) enkele vragen gesteld over de monarchie. Fijne Koningsdag in elk geval. Vraag: Is een monarchie een democratische staatsvorm? Een monarchie is niet inherent een democratische staatsvorm, maar het kan wel samengaan met democratische elementen. In een monarchie is de macht gecentraliseerd in

The post Wat vindt ChatGPT van een monarchie? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Gastcollege met geleerde lessen ten aanzien van de implementatie van e-learning

Gisteravond heb ik weer een gastcollege verzorgd over de implementatie van e-learning (organisatie FCe). Een model voor de implementatie van e-learning, een casus en veel ervaringen vormden de ruggengraat van deze avond. Ik had deelnemers vooraf gevraagd een tekst over een implementatiemodel te bekijken en vragen hierover te formuleren. Na

The post Gastcollege met geleerde lessen ten aanzien van de implementatie van e-learning first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

25e editie van de SURF Onderwijsdagen: Samen het onderwijs toekomstbestendig maken

De 25e editie van de SURF Onderwijsdagen staat in het teken van het onderwijs van de toekomst. Op 14 en 15 november 2023 komen diverse betrokken van mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten samen in Den Bosch kennis en ervaringen te delen met betrekking tot projecten en innovaties waarvan digitalisering de drijvende

The post 25e editie van de SURF Onderwijsdagen: Samen het onderwijs toekomstbestendig maken first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Vervangt AI docenten bij leren van volwassenen?

Verleden week gaf Donald Clark tijdens de Next Learning aan dat docenten op termijn weleens overbodig kunnen worden bij het leren van volwassenen. Artificiële intelligentie wordt immers steeds krachtiger en kan werkzaamheden zoals het geven van instructie, het geven van feedback en het beoordelen van het geleerde overnemen van mensen.

The post Vervangt AI docenten bij leren van volwassenen? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Vijftiende bloemlezing over ChatGPT

Het is weer tijd voor een volgende bloemlezing over ChatGPT, de belangrijkste trend op het gebied van ’technology enhanced learning’ van dit moment (met hype-achtige trekken). Dit keer vind je in deze bijdrage negen samenvattingen en maar liefst zesendertig links naar Nederlandstalige bronnen of bronnen waar ik niet aan toe

The post Vijftiende bloemlezing over ChatGPT first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Simulive leren als invulling van synchroon online leren

Als reactie op de Corona-pandemie bedacht docente Megan Costello een nieuwe benadering van synchroon online leren, genaamd “simulive leren” (gesimuleerd live leren). Costello’s aanpak bestond uit het vooraf opnemen van presentaties om deze vervolgens samen met haar studenten te bekijken tijdens de geplande lestijd, terwijl ze ook met hen communiceerden

The post Simulive leren als invulling van synchroon online leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Interessante sites over microcredentials

Via een bijdrage van Stephen Downes ben ik terecht gekomen op de website Making Sense of Micro-Credentials van het Canadese Contact North. Deze website bevat diverse relevante bronnen als je je bezighoudt met microcredentials.   What is the Problem We’re Trying to Solve With Micro-credentials? gaat over de vraag voor welk

The post Interessante sites over microcredentials first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Impressie Next Learning 2023 #NLE

Gisteren, 18 april 2023, vond in Den Bosch de Next Learning 2023 plaats, een evenement gericht op de toekomst van leren en ontwikkelen. Naast mijn eigen sessie over de invloed van ChatGPT op leren en werken, heb ik zes sessies bijgewoond. Hieronder vind je mijn belangrijkste inzichten. Sessie 1: Ga

The post Impressie Next Learning 2023 #NLE first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Hoe veranderen chatbots en ChatGPT werken en leren? #NLE

Vandaag heb ik tijdens de Next Learning 2023 een sessie verzorgd over de mogelijke gevolgen van het gebruik van chatbhots en met name ChatGPT voor werken en leren. Ik ben eerst kort ingegaan op chatbots en ChatGPT. ChatGPT is een chatbot, met dien verstande dat ChatGPT gebruik maakt van: Zeer

The post Hoe veranderen chatbots en ChatGPT werken en leren? #NLE first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Blijf ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 in de gaten houden

Als het gaat om trends en ontwikkelingen lijkt alle aandacht momenteel uit te gaan naar toepassingen van generatieve AI, zoals ChatGPT en DALL-E. Volgens Bernard Marr moeten we echter ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 ook in de gaten houden. Onder meer hun relevantie voor leren, opleiden

The post Blijf ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 in de gaten houden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie analyseren via internet data mining

Trends and Topics in Educational Technology, 2023 Edition is een editorial waarin de auteurs verslag doen van hun onderzoek naar trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van data mining waarbij zij openbare internetbronnen hebben gebruikt. Wat valt daarbij op? De onderzoekers hebben

The post Trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie analyseren via internet data mining first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Digitale technologie is definitief méér dan een middel

In gesprekken over digitalisering stellen gesprekspartners nog steeds vaak dat technologie maar een middel is. Ze willen hiermee benadrukken dat het gebruik van digitale technologie geen doel op zich is, maar doelen moet dienen. Voor mij is digitale technologie echter altijd meer geweest dan een middel. In het tijdperk van

The post Digitale technologie is definitief méér dan een middel first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Innovatieve aanpakken voor alternatieve paden naar maatschappelijk succes

In de Verenigde Staten zoeken jongeren in toenemende mate naar alternatieven voor vervolgonderwijs, nu de kosten van dit vervolgonderwijs de pan uit reizen. Innovaties krijgen hierdoor wel een kans. Het is nog niet duidelijk of deze innovaties succes zullen hebben. Volgens Annie Galvin Teich kwam tijdens de SXSW EDU een

The post Innovatieve aanpakken voor alternatieve paden naar maatschappelijk succes first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Veertiende bloemlezing over ChatGPT

Volgende week dinsdag verzorg ik tijdens de Next Learning de sessie ‘Hoe veranderen chatbots en chatGPT werken en leren?’. Ik heb aan inspiratie geen gebrek, zo blijkt ook uit deze bloemlezing over ChatGPT (met de kern van acht bijdragen en twintig links). A computer engineering student is using ChatGPT to

The post Veertiende bloemlezing over ChatGPT first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Redenen waarom videoconferencing minder populair is geworden

Volgens Rob Enderle ervaren leveranciers van tools voor videoconferencing zoals Zoom een sterke afname in gebruik. Deels is dit te verklaren vanwege het einde van de COVID-19 pandemie. Maar ook vanwege een aantal aloude problemen die belemmeren dat deze technologie het volle potentieel kan bereiken. Volgens Enderle is het belangrijkste

The post Redenen waarom videoconferencing minder populair is geworden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Voorbeelden van de potentie van VR/AR voor leren

Virtual en augmented reality hebben potentie voor het behalen van verschillende leerdoeleinden. Dat blijkt uit de bijdrage Future of Learning Led by Immersive Experiences with AR/VR. De auteurs beschrijven hierin enkele goede voorbeelden. In deze bijdrage schrijven de auteurs ook dat MarketsandMarkets verwacht dat de AR- en VR-markt in 2027

The post Voorbeelden van de potentie van VR/AR voor leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

De rol van technologie bij gepersonaliseerd leren

‘Gepersonaliseerd leren’ is binnen onderwijs en opleiden een gevleugeld begrip en populair fenomeen geworden. Verschillende organisaties hebben ‘personalisering’ een prominente plek gegeven binnen hun strategie. De bijdrage The Role of Technology in Personalized Learning gaat aan de hand van een discussie in op de invoering van gepersonaliseerd leren en op

The post De rol van technologie bij gepersonaliseerd leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Wat is volgens John Hattie de kern van Visible Learning: The Sequel?

In 2008 publiceerde John Hattie zijn boek Visible Learning, waarin hij beschreef wat het beste werkt om het leren van lerenden te bevorderen. Onlangs is het vervolg hierop verschenen. In dit artikel gaat Hattie zelf in op de kern van zijn nieuwste publicatie. Daarbij staat hij expliciet stil bij de

The post Wat is volgens John Hattie de kern van Visible Learning: The Sequel? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Dertiende bloemlezing over ChatGPT

Ik houd me bijna dertig jaar bezig met internettechnologie, leren, opleiden en onderwijs. Ik heb niet eerder meegemaakt dat de lancering van een technologie zoveel heeft losgemaakt als het publiek beschikbaar komen van ChatGPT. Dat blijkt onder meer uit deze dertiende bloemlezing over ChatGPT.   Italië verbiedt ChatGPT per direct

The post Dertiende bloemlezing over ChatGPT first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Tony Bates met pre-pensioen

Ik noem Tony Bates de ‘eminente grise’ van online leren en ‘open education’. In deze blogpost reflecteert hij op de toekomst van digitaal leren, waarbij hij AI de belangrijkste en meest essentiële ontwikkeling op het gebied van digitaal leren noemt. Bates kondigt via deze blogpost ook aan het wat rustiger

The post Tony Bates met pre-pensioen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Video over Future Today Institute’s Tech Trends Report

Welke belangrijke technologische trends komen op ons af? Dat zijn er nogal wat volgens Amy Webb, CEO van Future Today Institute. In deze video presenteert zij onder meer twee clusters van trends. Verleden week maandag vertelde Fons van den Berg me over zijn bezoek aan SXSW. Hij gaf onder meer

The post Video over Future Today Institute’s Tech Trends Report first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

Kan een learning analytics-dashboard gepersonaliseerde feedback bij grootschalig onderwijs mogelijk maken?

Universitair docent Erwin van Vliet van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontwikkelde een learning analytics dashboard genaamd IguideME om studenten en docenten inzicht te geven in de voortgang van het leerproces. Het is de bedoeling dat studenten hiermee gepersonaliseerde feedback krijgen. Wat vind ik daar van? Van Vliet zou hij

The post Kan een learning analytics-dashboard gepersonaliseerde feedback bij grootschalig onderwijs mogelijk maken? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Digital Learning Trends rapport 2023 (althans een aspect van ‘digital learning’)

Thinkific is aanbieder van platforms voor online cursussen en heeft een vragenlijst over trends op het gebied van ‘digitaal leren’ laten beantwoorden door 2000 Amerikaanse respondenten. Op basis hiervan onderscheiden zij vijf belangrijke trends (pdf). De focus van het rapport ligt overigens op trends ten aanzien van content creatie. Dit

The post Digital Learning Trends rapport 2023 (althans een aspect van ‘digital learning’) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Zouden onderwijsinstellingen moeten leren van Spotify als het gaat om personalisering?

Michael Rosemann en Martin Betts verkennen in A Spotify model of personalised higher education mogelijkheden van gepersonaliseerd leren in het onderwijs door de vergelijking te maken met de wijze waarop muziekplatform Spotify personalisering volgens de auteurs met succes inzet. Volgens mij is op hun betoog wel wat af te dingen.

The post Zouden onderwijsinstellingen moeten leren van Spotify als het gaat om personalisering? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

De didactische waarde van oefenen en toetsen met behulp van leertechnologie (o.a. ChatGPT)

Gisteren heb ik tijdens het congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs aangegeven hoe je toetsen als leeractiviteit kunt inzetten, en en ben ik ingegaan op de mogelijkheden van digitalisering hiervoor. ChatGPT deed weer het meeste stof opwaaien. Ik heb eerst gekeken welke ervaringen deelnemers al hebben met toetsapplicaties

The post De didactische waarde van oefenen en toetsen met behulp van leertechnologie (o.a. ChatGPT) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Wijze lessen, AI en ChatGPT (oftewel: hoe kunnen AI en ChatGPT bijdragen aan bouwstenen voor een effectieve didactiek?) #SOMLai

Gisteren heb ik aan het einde van de dag twee keer een sessie verzorgd tijdens een conferentie over ChatGPT en AI in het onderwijs van SOML en ROER College Schöndeln in Roermond. Ik heb toegelicht hoe AI (inclusief ChatGPT) bouwstenen voor een effectieve didactiek kan versterken. In 2019 is “Wijze

The post Wijze lessen, AI en ChatGPT (oftewel: hoe kunnen AI en ChatGPT bijdragen aan bouwstenen voor een effectieve didactiek?) #SOMLai first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Moeten we ‘simultaan’ onderwijs alleen toepassen als het niet anders kan?

Volgens Alanna Gillis zijn er zes belangrijke redenen waarom ‘simultaan’ onderwijs niet de norm zou mogen worden in het onderwijs. Bij ‘simultaan onderwijs’ participeert een deel van de lerenden online op afstand aan onderwijs, en een deel fysiek. Gillis gebruikt de term ‘HyFlex’. Bij dit model kunnen lerenden er normaliter

The post Moeten we ‘simultaan’ onderwijs alleen toepassen als het niet anders kan? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Gebruik focusdoelstellingen of vragen, geen leerdoelen

Moet je leerdoelen bij de start van e-learning wel of niet expliciet noemen? Christy Tucker vat de discussie hierover mooi samen. Leerdoelen zouden helderheid verschaffen aan lerenden over wat zij kunnen verwachten. Leerdoelen zijn echter bedoeld voor de ontwerpers van e-learning (en leertrajecten in het algemeen). Doelen richten de aandacht

The post Gebruik focusdoelstellingen of vragen, geen leerdoelen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Pagina 1 van 106Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste