Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Wat leren, opleiden en onderwijs kan leren van inzichten uit de ‘nudge’ theorie

‘Nudging’ is een motivatietechniek waarbij mensen op een subtiele manier worden gestimuleerd om bepaald gedrag te vertonen (bron). Het is een duwtje in de rug waardoor je in beweging komt. Op het gebied van leren, opleiden en onderwijs kan ‘nudging’

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Totaalonderwijs is niets anders dan blended learning

John van Dongen heeft op mijn verjaardag, twee dagen geleden, een artikel op LinkedIn gepubliceerd waarin hij pleit voor “totaalonderwijs“. Hij heeft mij gevraagd te reageren op dit concept. Dat doe ik in deze bijdrage.

John stelt dat onderwijsinstellingen veel hebben geleerd ten aanzien van online leren op afstand.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Webinar Asynchroon & synchroon online leren: wanneer en hoe?

Gistermiddag heb ik een webinar verzorgd voor ongeveer zestig medewerkers van SintLucas. In ben ingegaan op asynchrone en synchrone vormen van online leren. Welke verschillende vormen zijn er te onderscheiden? Wat zijn -met name vanuit het perspectief van didactiek- de sterke en minder sterke kanten van deze vormen?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Investeer in een gezamenlijke digitale leeromgeving met innovatieve Europese technologiepartners en de open source beweging

Gisteren verscheen in het SURF Magazine het artikel Het post-coronatijdperk vraagt om een langetermijnvisie op publieke waarden. Daarin buigen Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) zich over mogelijke oplossingen voor het dilemma:  hoe borgen onderwijsinstellingen publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs?

Lees verder
Van E-learning Training | 22-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Verhoog je leerrendement met e-learning!

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Blended learning: ontwerpcriteria en scenario’s

Vandaag heb ik een virtuele klas-sessie verzorgd over ontwerpcriteria en scenario’s (modellen) voor blended learning voor een netwerk van onderwijskundig adviseurs van ROC van Amsterdam.

Na het ‘voorstelrondje’, de introductie van een probleem (het herontwerpen van een opleiding vanaf september) en een toelichting op het begrip ‘blended learning’,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Potentie en impact van Artificiële Intelligentie op onderwijs nog onduidelijk

Er is terecht veel aandacht voor de gevolgen van artificiële intelligentie (AI). AI is spannend, boeiend en soms ook eng. Tal van sectoren en processen hebben ermee te maken. De impact op (hoger) onderwijs is vooralsnog beperkt, al zijn er op het gebied van het tegengaan van voortijdige uitval hoopvolle resultaten te melden.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

David Merrill’s First Principles of Instruction versterken met behulp van leertechnologie. Principe 4: leren wordt bevorderd als lerenden worden aangemoedigd om de nieuwe kennis of vaardigheid in hun dagelijks leven te integreren

Eind 2019/begin 2020 heb ik twaalf blogposts gewijd aan het versterken van “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” met behulp van leertechnologie. Er zijn echter meer effectieve ‘instructieprincipes’. In een tweede reeks blogposts illustreer ik daarom hoe je David Merrill’s First Principles of Instruction kunt versterken met leertechnologie.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Digitalisering in het beroepsonderwijs vergt forse investering in professionalisering docenten

Gisterenmiddag organiseerde de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP, waar de hoogleraren Frank Cörvers en Marc van der Meer aan verbonden zijn, de online expertsessie: ‘Digitalisering in het (beroeps)onderwijs. Hoe wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs elkaar kunnen vinden op het gebied van ICT’.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Online werken aan socialisatie en persoonsvorming: kan het niet of kunnen we het niet?

Gisteren publiceerde het Dagblad van het Noorden een opiniebijdrage van de CvB-voorzitter van Hanzehogeschool Groningen, Henk Pijlman. Pijlman waarschuwt daarin om onderwijs zo veel mogelijk digitaal aan te bieden. Volgens hem verdunnen relaties door louter digitale contacten en moeten we elkaar fysiek zien om socialisatie en persoonsvorming te bevorderen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je de betrokkenheid van lerenden bij online leren vergroten?

Bij online leren ervaren we letterlijk en figuurlijk een grotere afstand (ook psychologische en communicatief). Dit maakt het vergroten van de betrokkenheid, het engagement, van lerenden tot een extra complexe aangelegenheid. Steve Wheeler beschrijft in een blogpost-reeks hoe je de betrokkenheid van lerenden bij online leren kunt vergroten.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

David Merrill’s First Principles of Instruction versterken met behulp van leertechnologie. Principe 3: leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt toegepast door de lerende

Eind 2019/begin 2020 heb ik twaalf blogposts gewijd aan het versterken van “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” met behulp van leertechnologie. Er zijn echter meer effectieve ‘instructieprincipes’. In een tweede reeks blogposts illustreer ik daarom hoe je David Merrill’s First Principles of Instruction kunt versterken met leertechnologie.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Welke onderwijsactiviteiten voeren we online uit en welke op school, na de zomervakantie?

Onderwijsinstellingen zijn op dit moment bezig het onderwijs van het komende studie/schooljaar voor te bereiden. Daarbij hebben zij te maken met gemaakte afspraken met het Openbaar Vervoer en met richtlijnen van het RIVM (o.a. anderhalve meter afstand). Eén van de gevolgen is dat zij over veel minder fysieke ruimte beschikken om onderwijs te verzorgen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

David Merrill’s First Principles of Instruction versterken met behulp van leertechnologie. Principe 2: leren wordt bevorderd als nieuwe kennis wordt gedemonstreerd aan de lerende.

Eind 2019/begin 2020 heb ik twaalf blogposts gewijd aan het versterken van “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” met behulp van leertechnologie. Er zijn echter meer effectieve ‘instructieprincipes’. In een tweede reeks blogposts illustreer ik daarom hoe je David Merrill’s First Principles of Instruction kunt versterken met leertechnologie.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Onderzoek stand van zaken leren en ontwikkelen in de Lage Landen

Ben je nieuwsgierig naar trends op  het gebied van ‘corporate learning & development in Nederland en België? Doe dan mee met het Belgisch / Nederlands onderzoek van Develhub Netwerk voor HRD en LenD professionals en Bedrijfsopleidingen.be bvba –

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Video online evenement onderwijsinnovatie

Op 25 en 26 juni organiseren we vanuit de Open Universiteit een online evenement voor stafmedewerkers, adviseurs, middenmanagement en docenten die zich met innovaties in het onderwijs bezighouden.

In onderstaande video vertel ik meer over de opzet en inhoud van dit online evenement.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Virtuele klas-sessie Activerende didactiek en leertechnologie

Dinsdagavond 9 juni 2020 heb ik In het kader van de post-bachelor-opleiding over e-learning van Avans Plus weer een virtuele klas-sessie verzorgd over activerende didactiek en leertechnologie.

Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van Zoom,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Asynchroon en synchroon online leren: voordelen en beperkingen

Wanneer kun je het beste kiezen voor (tijd- en plaatsonafhankelijk) asynchroon online leren, en wanneer voor synchroon, live, online leren? Wat zijn de voordelen en beperkingen? Op die vragen geven artikelen van Patti Shank antwoord. Shank heeft zich daarvoor ook verdiept in relevant onderzoek.

Lees verder
Van Faculty of Skills | 09-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Zo hou je de motivatie vast: autonomie, competentie en verbondenheid

Voor veel werkgevers is het een bekend probleem: je stelt een scala aan online trainingen beschikbaar voor je medewerkers, maar een deel van hen doet niet mee. Aan de inhoud ligt het niet en je geeft ze voldoende mogelijkheden om de training af te ronden. Hoe motiveer je deze deelnemers om trainingen wél te volgen? 

Vaak hebben organisaties een visie op permanent leren, omdat dit goed is voor de medewerker en voor het bedrijf. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dan is het jammer als het wel vrijblijvend wordt opgevat. Bij mensen die niet meedoen of het programma niet afmaken zal het vaak ontbreken aan voldoende intrinsieke motivatie. Om die op peil te houden moet aan drie belangrijke voorwaarden worden voldaan volgens de volgens de self-determination theory van Deci en Ryan (2000): autonomie, competentie en verbondenheid. Kort gezegd: het is heel waardevol om ervoor te zorgen dat werknemers op autonome wijze hun sterke kanten kunnen inzetten in een omgeving waar ze zich verbonden mee voelen. Laten we wat dieper op deze drie voorwaarden ingaan. 

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

David Merrill’s First Principles of Instruction versterken met behulp van leertechnologie. Principe 1: betrek lerenden in het oplossen van realistische taken of problemen

Eind 2019/begin 2020 heb ik twaalf blogposts gewijd aan het versterken van “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” met behulp van leertechnologie. Er zijn echter meer effectieve ‘instructieprincipes’. David Merrill’s heeft bijvoorbeeld in 2002 First Principles of Instruction geschreven.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Uitslag eindexamen Agora vraagt ook nu om een meer uitgebreide toelichting

Gisteren schreef Jan Fasen, als bestuurder verantwoordelijk voor het Agora-onderwijsconcept, over de uitslagen van de eindexamens van de Agora-leerlingen. Deze resultaten zijn zeer positief. In 2019 lichtte Jan de resultaten uitgebreid toe. Dat is nu niet gebeurd.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Artikelen over online leren tijdens de coronacrisis

Ik heb al eerder aangegeven: er verschijnen meer interessante bijdragen over online leren tijdens de coronacrisis dan ik uitgebreid kan bespreken. Deze blogpost is daarom weer een samenvatting van een aantal blogposts en artikelen die ik recent ben tegengekomen.

What an Ed-Tech Skeptic Learned About Her Own Teaching in the Covid-19 Crisis

Manya Whitaker is docent,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Digitale pedagogiek naast digitale didactiek

‘Digitale didactiek’ betreft de kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren (de definitie is van Robert-Jan Simons). Digitale didactiek richt zich vooral op de kwalificerende functie van het onderwijs. Onderwijs heeft echter meer functies.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Ontwikkelingen op het gebied van learning experience platforms (LXP)

Sinds ongeveer drie jaar lees je regelmatig over learning experience platforms (LXP). Wat zijn op dit moment ontwikkelingen rond deze leertechnologie?

In vergelijking met het leermanagementsysteem van weleer stelt een LXP de lerende meer centraal bij het ontdekken van relevante leermaterialen (een cursus of andere content),

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe lang duurt een online college of inleiding idealiter?

Op 20 mei j.l. heb ik de blogpost ‘Hoe lang mag een online les duren?‘ geschreven. Dit weekend kwam ik een artikel tegen dat ingaat op de lengte en opzet van een online ‘lecture’.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2020 | Article Rating | (0) reacties

Artikel ‘Naar een effectief, efficiënt en aantrekkelijk gebruik van leertechnologie’

Afgelopen zaterdag viel bij abonnees het meest recente nummer van De Nieuwe Meso in de bus. Het focusgedeelte gaat over onderwijs en ICT. Op verzoek van de redactie heb ik voor deze editie een artikel geschreven met als titel ‘Naar een effectief,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Denken in termen van ‘aanwezigheid’ in plaats van contacttijd #OEB20

In de aanloop van Online Educa -dit jaar van 2-4 december 2020- laat de organisatie in OEB Insights sprekers aan het woord. In de meest recente uitgave onder andere David White van de University of the Arts London.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Interview bij #limburgwerkt over online leren op afstand

Afgelopen donderdag ben ik door LimburgWerkt.nu geïnterviewd over online leren tijdens de coronacrisis. Je kunt het interview online terugkijken.

Rob Oostdam van LimburgWerkt.nu had me gevraagd om wat te vertellen over blended learning en e-learning.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Interactief online gastcollege e-learning trends en ontwikkelingen

Gisteravond heb ik voor de tweede keer in een half jaar een interactief gastcollege over e-learning trends mogen verzorgen, in het kader van de post-bacheloropleiding over e-learning van Avans +. Dit keer volledig online.

Als voorbereiding had ik deelnemers weer gevraagd een korte inleidende video over trends te bekijken,

Lees verder
Van Faculty of Skills | 28-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Waarom non-verbale communicatie (stelselmatig) wordt overschat

Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat we gezellig met z’n allen op kantoor zaten, overleggen hadden in muffe vergaderruimtes en het hele land door crosten op weg naar klanten. Heerlijk om even langs te lopen bij een collega met een korte vraag, of te klagen over het weer bij het koffiezetapparaat. Die informele gesprekjes zitten stiekem boordevol waardevolle informatie, die we nu missen. 

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Evenement “Innovatief leren over Onderwijsinnovatie”

In deze tijden is innovatie in het onderwijs nóg belangrijker dan ooit. Op 25 en 26 juni organiseren we vanuit de Open Universiteit daarom een online evenement voor stafmedewerkers, adviseurs, middelmanagement en docenten die zich met innovaties in het onderwijs bezighouden.

Lees verder
Van Faculty of Skills | 28-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

De blend van de toekomst

Met blended training wordt doorgaans de combinatie live (fysieke aanwezigheid) en online bedoeld. Door de corona-uitbraak is pure online training nu het enige dat gemakkelijk kan en tegelijk beperkt plaatsvindt. Voor de plannenmakerij vragen werkgevers en ook de trainingsbureaus zich af wat de toekomst brengt. Terug naar de ordening zoals die was of is er een revolutie gaande? Onderstaande analyse leidt tot de conclusie dat een veel groter deel van training online zal plaatsvinden, voor de echte doorbraak is echter iets anders nodig dan techniek. 

Thema's en historie

Soft skills voor werkende mensen

In dit artikel gaat het over trainingen van soft skills in het kader van organisatieontwikkeling, beroepsmatige groei en persoonlijke effectiviteit. Denk daarbij aan klantcontact, leidinggevende vaardigheden, commerciële gespreksvoering of specifieke skills als coachen, onderhandelen, adviseren, beïnvloeden. Bij de grote meerderheid van dit type trainingen geldt: deelnemers zijn werkende mensen en de baas betaalt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Het ‘om-en-om’-model als nieuw model voor blended learning

Dankzij coronacrisis is binnen het onderwijs een nieuw model voor blended learning in opkomst: het ‘om-en-om’-model. De ene helft van de klas komt naar school, en de andere helft volgt tegelijkertijd (live) online les. In deze blogpost betoog ik waarom ik dit bepaald geen ideaal model vind,

Lees verder
Van SBO | 28-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Zorgt het coronavirus echt voor een brede adoptie e-learning?

Nadat ons kabinet had aangekondigd dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen vanwege de corona-crisis niet meer...

Het bericht Zorgt het coronavirus echt voor een brede adoptie e-learning? verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe ervaren studenten studeren tijdens de coronacrisis?

Verschillende instellingen en organisaties onderzoeken hoe studenten uit het hoger onderwijs het studeren tijdens de coronacrisis ervaren. Wat zijn belangrijke conclusies uit de enquêtes? Waar lopen studenten tegenaan? Wat adviseren studenten hun docenten en onderwijsorganisaties om hen te ondersteunen? Kevin Kelly vat voor PhilonEdTech de belangrijkste uitkomsten samen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Virtual reality wordt nog authentieker

Vanaf 28 mei 2020 is het mogelijk om handen en vingers te gebruiken bij virtual reality (handtracking). Als je tenminste beschikt over de VR-bril Oculus Quest. Heeft dit toegevoegde waarde voor leren en ontwikkelen? Volgens mij wel.

Tot nu toe kon je bij VR niet uitsluitend je handen gebruiken om tactiele handelingen uit te voeren. 

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Succesvol online leren vraagt om oriëntatie op online leren

Tijdens presentaties over het begeleiden van lerenden bij online leren, benadruk ik vaak het belang om lerenden voor te bereiden op de manier van leren. Hierover gaat ook het artikel Orienting Students to Online Learning: A Must for Student Success.

Lees verder
Van Marcel de Leeuwe (redactie) | 24-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Interview met Cherida Louz over haar succesvolle herontwerp

Cherida Louz is de meest veelzijdige vakgenoot die ik ken. Behalve als e-Learning en Performance support specialist werkt Cherida ook twee dagen per week als operatieassistente bij Cardiologie. Zie ook haar LinkedIn profiel. Al jaren verzorgt Cherida als gastdocent een interessante avond bij mijn Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning. In die avond gaat ze met […] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Binding met lerenden bevorderen bij online leren (juist nu)

We zijn vaak geneigd om bij online leren vooral aandacht te besteden aan de cognitieve ontwikkeling van lerenden. Socialisatie en het bevorderen van binding bij online leren is echter ook van groot belang. Hoe kun je daar nu online aandacht aan besteden,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Twaalf video’s over online leren

Tony Bates is auteur van het vrij toegankelijke online boek Teaching in a Digital Age. Op verzoek van en met ondersteuning van de Commonwealth of Learning heeft hij twaalf samenvattende video’s gemaakt van onderdelen uit dit boek.

Lees verder
Van SBO | 21-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.35

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.35 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Start nu de overgang van ‘remote emergency teaching’ naar online leren 1.0

Sinds half maart 2020 zijn veel scholen en docenten in sneltreinvaart overgestapt op ‘remote emergency teaching’. Het voortgezet onderwijs moet voorlopig blended learning gaan toepassen. Het ziet ernaar uit dat veel onderdelen van het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voorlopig online gegeven zullen worden.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe lang mag een online les duren?

Gisteravond kreeg ik via LinkedIn de volgende vraag: “heb je voor mij een bron, of meerdere, waarbij uit onderzoek is gebleken wat de maximale duur van een online les is en hoeveel procent de max is van de “zendtijd” van docenten?”

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Bloemlezing online leren in tijden van corona

Het aantal bijdragen over online leren tijdens de coronacrisis is niet bij te houden, laat staan uitgebreid te bespreken. Daarom volgt hieronder weer een samenvatting van een  aantal blogposts en artikelen.

Crashing into online learning: a report from five continents – and some conclusions

De eminent grise van online leren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Microsoft Teams voor het faciliteren van virtual classrooms: sterke en minder sterke kanten

Microsoft Teams is een veel gebruikte applicatie voor online samenwerken. Deze toepassing wordt ook gebruikt voor het verzorgen van live, online, sessies. Wat zijn mijns inziens sterke kanten en minder sterke kanten van Microsoft Teams voor live online leren?

Sterke kanten

  • De applicatie is sterk in ontwikkeling.
Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Asynchroon & synchroon online leren: wanneer en hoe?

Vandaag heb ik voor de MBO Opleidingsschool ‘s-Hertogenbosch van het Koning Willem 1 College een virtual classroom sessie verzorgd over asynchrone en synchrone vormen van online leren. Welke verschillende vormen zijn er te onderscheiden? Wat zijn -met name vanuit het perspectief van didactiek- de sterke en minder sterke kanten van deze vormen?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-05-2020 | Article Rating | (0) reacties

Wat doet online onderwijs met de zelfregulatie van de student?

Dankzij de coronacrisis studeren lerenden noodgedwongen thuis, online. Online leren doet echter een groot beroep op zelfregulatie. Je zult als lerende jezelf moeten motiveren om online te leren, je zult je eigen leren moeten organiseren en structureren. Docenten kunnen lerenden daarbij ondersteunen,

Lees verder
Pagina 3 van 85Eerste   Vorige   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste