Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Over SCORM, AICC, xAPI en CMI-5

Bij het ontwikkelen van e-learning content of het selecteren van technologieën zoals leermanagementsystemen krijg je sinds jaar en dag te maken met specificaties en standaarden zoals SCORM en xAPI. Craig Weiss heeft onlangs een vraaggesprek over deze onderwerpen gehouden met Paul Schneider, expert op het gebied van het ontwerpen van

The post Over SCORM, AICC, xAPI en CMI-5 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Is jouw instelling klaar voor het toepassen van generatieve AI voor leren, opleiden en onderwijs?

Educause heeft samen met Amazon Web Services de Higher Education Generative AI Readiness Assessment ontwikkeld. Deze vragenlijst is ontworpen om een indruk te krijgen van de mate waarin een onderwijsinstelling voorbereid is om strategische AI-initiatieven te ontplooien. De vragenlijst is m.i. grotendeels ook te gebruiken voor L&D. Je kunt deze

The post Is jouw instelling klaar voor het toepassen van generatieve AI voor leren, opleiden en onderwijs? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Large Language Modellen hebben bijna oogheelkundige kennis en redeneringen op expertniveau bereikt

Large Language Modellen (LLM’s) hebben de potentie om de gezondheidszorg te verbeteren. Britse onderzoekers concluderen dat met name GPT 4 positief scoort op het gebied van oogheelkundige kennis en redeneervermogen, ook in vergelijking met ervaren oogartsen. De onderzoekers kijken vooral naar de impact op patiëntenzorg. Volgens mij hebben deze bevindingen

The post Large Language Modellen hebben bijna oogheelkundige kennis en redeneringen op expertniveau bereikt first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Met je gedachten afdwalen bij het kijken van een educatieve video hoeft niet slecht te zijn

Recent Duits onderzoek biedt volgens ScienceGuide interessante inzichten in de manier waarop de structuur van educatieve video’s en het daaruit voortkomende afdwalen van gedachten door studenten het leerproces kunnen beïnvloeden. De onderzoekers hebben het gedrag van kijkers geanalyseerd aan de hand van logbestanden van een groot Duits platform voor online

The post Met je gedachten afdwalen bij het kijken van een educatieve video hoeft niet slecht te zijn first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Generatieve AI en beoordelen: mogelijkheden en beperkingen (bespreking onderzoekspaper)

Onderzoekers van een aantal Britse universiteiten hebben een analyse gemaakt van de prestaties van ChatGPT en -toen nog- Google Bard bij het beoordelen van bèta/technische vakken. Het doel was om de potentiële impact op het leren en de ontwikkeling van studenten te begrijpen. Het onderzoek laat zien waar generatieve AI

The post Generatieve AI en beoordelen: mogelijkheden en beperkingen (bespreking onderzoekspaper) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Slaan L&D en ‘ed tech’ de plank mis als het gaat om leren binnen arbeidsorganisaties?

Op dit moment vindt in Londen editie 2024 van de Learning Technologies Conference plaats. Donald Clark heeft een kritische impressie geschreven van zijn bezoek aan deze conferentie. Hierin bekritiseert hij de ‘gevestigde’ orde op het gebied van L&D en binnen het domein van leertechnologieën. Zij kiezen te zeer voor een

The post Slaan L&D en ‘ed tech’ de plank mis als het gaat om leren binnen arbeidsorganisaties? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Sessie over de kracht van (generatieve) AI voor en in het onderwijs

Gisteren mocht ik weer eens een sessie verzorgen over generatieve AI en onderwijs. Dit keer bij een team van het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden-Nederland in Amersfoort. Ik ben begonnen met wat kennismakingsvragen, waarmee ik een beeld wilde krijgen van de ervaring van de aanwezigen met generatieve AI. Een grote deel

The post Sessie over de kracht van (generatieve) AI voor en in het onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Twee interessante Nederlandse bronnen over generatieve AI

In deze blogpost besteed ik aandacht aan twee Nederlandse initiatieven op het gebied van generatieve AI. Onlangs is namelijk Aïsha gelanceerd, een leraar-assistent voor VMBO, HAVO en VWO. Verder heeft Hanzehogeschool een erg bruikbare ‘library guide’ over AI in het onderwijs gemaakt. Ik sluit weer af met verschillende links naar

The post Twee interessante Nederlandse bronnen over generatieve AI first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Over het belang van informeel leren op de werkplek

Als het gaat om theorieën over menselijk kapitaal, ligt de focus volgens de Maastrichtse onderzoeker Andries de Grip nog steeds op opleiden en formele trainingen. Volgens hem laten meer recente onderzoeken echter zien dat een groot deel van de prestaties van nieuw aangetrokken werknemers voortkomt uit al doende leren of

The post Over het belang van informeel leren op de werkplek first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Tevredenheid, self-efficacy en prestaties van studenten in een ‘remote emergency teaching’-cursus

Online leren biedt flexibiliteit en toegang tot educatieve middelen maar kent ook uitdagingen zoals technologische beperkingen, ongeschikte leeromgevingen, problemen met zelfregulering en potentieel isolement. Deze uitdagingen hebben vooral studenten en docenten ervaren tijdens Covid-19, toen online leren noodzakelijkerwijs werd toegepast. Een aantal Filipijnse onderzoekers hebben gekeken in hoeverre een online

The post Tevredenheid, self-efficacy en prestaties van studenten in een ‘remote emergency teaching’-cursus first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Marktontwikkelingen en technologietrends op het gebied van digitaal leren (volgens Fosway)

De Britse Fosway Group heeft weer het jaarlijkse Fosway 9-Grid™ over digitaal leren gepubliceerd. In deze blogpost besteed ik aandacht aan de marktontwikkelingen en trends rond leertechnologieën die zij beschrijven. Marktontwikkelingen De marktontwikkelingen die zij beschrijven, komen op het volgende neer: Economische druk. Budgetbeperkingen hebben gezorgd voor een zwaarder jaar

The post Marktontwikkelingen en technologietrends op het gebied van digitaal leren (volgens Fosway) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Hoe je ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude kunt gebruiken binnen het geschiedenisonderwijs

De blogpost How to use ChatGPT in the history classroom beschrijft hoe een geschiedenisdocent ChatGPT gebruikt binnen onderwijs over (de afschaffing van) de slavernij en de Amerikaanse Burgeroorlog. Aan het einde presenteer weer diverse bronnen met meer informatie over generatieve AI. Docent Jonathan Jones was in eerste instantie geneigd om

The post Hoe je ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini of Claude kunt gebruiken binnen het geschiedenisonderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Focus in een tijdperk van afleiding

Het je kunnen concentreren is een belangrijke voorwaardelijkheid voor effectief leren. Met name bij online leren -al dan niet onderdeel van een ‘blend’- ligt afleiding echter op de loer. Hoogleraar Cal Newport geeft in Deep work: is it possible to concentrate to the maximum in the age of distractions? tips

The post Focus in een tijdperk van afleiding first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Over de relatie tussen lerenden en generatieve AI

It’s not like a calculator, so what is the relationship between learners and generative artificial intelligence? is een erg boeiend artikel dat illustreert dat generatieve AI méér is dan een middel, en niet te vergelijken met een rekenmachine. Ik sluit deze bijdrage af met zestig links naar artikelen over generatieve

The post Over de relatie tussen lerenden en generatieve AI first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Betrokkenheid van online lerenden krijgen en vasthouden

Melinda McGuire beschrijft in The First 15 Seconds: How to Hook Your Online Students and Keep Them Engaged hoe docenten in slechts 8 tot 15 seconden de basis kunnen leggen voor een positieve leeromgeving voor online studenten en het bevorderen van betrokkenheid. In zo’n korte tijd kun je een eerste

The post Betrokkenheid van online lerenden krijgen en vasthouden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Non-lineaire online leereenheden ontwikkelen?

Connie Malamed breekt in Ideas For Designing Nonlinear eLearning een lans voor het ontwikkelen van online leereenheden met een non-lineaire structuur. Zij schetst onder meer acht benaderingen voor non-lineaire online leereenheden. Online leereenheden zijn nog steeds één van de meest gebruikte vormen van e-learning (naast live online leren, simulaties/serious games/virtuele

The post Non-lineaire online leereenheden ontwikkelen? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Generatieve AI: tsunami die de digitale kloof verbreedt

Ten behoeve van de april 2024-editie van de nieuwsbrief van e-learning.nl heb ik onderstaande bijdrage geschreven over de toenemende digitale kloof onder docenten, L&D-professionals, opleiders en trainers. In de afgelopen maanden hebben we een tsunami aan ontwikkelingen gezien op het gebied van generatieve AI. Deze ontwikkelingen zijn op z’n zachts

The post Generatieve AI: tsunami die de digitale kloof verbreedt first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

De verborgen kosten van efficiëntie winst van het gebruik van AI bij beoordelen en evalueren

AI-Assisted Grading: A Leap Forward or a Step Back? van Pascal Vallet is een kritische beschouwing van het gebruik van AI-tools bij het beoordelen van lerenden. De auteur kraakt terecht enkele kritische noten. Toch deel ik zijn mening niet voor 100%. Aanleiding voor zijn bericht is zijn kennismaking met EssayGrader.

The post De verborgen kosten van efficiëntie winst van het gebruik van AI bij beoordelen en evalueren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Tips voor het efficiënt ontwikkelen van microlearning

‘Microlearning’ betreft online leereenheden die bestaan uit hapklare brokken leerinhoud van beperkte omvang die in korte tijd te bestuderen zijn, en die gericht zijn op het uitvoeren van een specifieke taak of betrekking hebben op een specifiek onderwerp. De bijdrage Rapid eLearning for Impressive Microlearning — 10 Best Practices bevat

The post Tips voor het efficiënt ontwikkelen van microlearning first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-04-2024 | Article Rating | (0) reacties

Waarom docenten zich kunnen verzetten tegen generatieve AI

In één van de WhatsApp-groepen over AI, waar ik lid van ben, ging onlangs het gesprek over redenen/oorzaken waarom een beperkte groep docenten generatieve AI-toepassingen omarmt, terwijl een grote groep dat juist (nog) niet doet. Er zijn volgens mij diverse redenen waarom docenten (nog) niet aan de slag gaan met

The post Waarom docenten zich kunnen verzetten tegen generatieve AI first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

De Onderwijswet van Godwin?

De Wet van Godwin is in 1990 geformuleerd door advocaat Mike Godwin. Bij online discussies over onderwijs kennen we volgens mij een vergelijkbare wet. Godwin stelde bijna 35 jaar geleden dat, als een online-discussie maar lang genoeg duurt, een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking maakt met de

The post De Onderwijswet van Godwin? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

ChatGPT voor feedback en de mogelijke impact op sociale interacties (twee onderzoeken)

In deze blogpost bespreek ik twee onderzoeken over het gebruik van ChatGPT voor leren. Het eerste onderzoek kijkt naar de mogelijke gevolgen van het gebruik van toepassingen zoals ChatGPT op sociale interacties. Het tweede onderzoek heeft betrekking op de kwaliteit van feedback die door ChatGPT wordt gegenereerd. Ik plaats aan

The post ChatGPT voor feedback en de mogelijke impact op sociale interacties (twee onderzoeken) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Hoeveel CO2 stoot jij uit met je internetgedrag?

We gebruiken met z’n allen massaal tal van internettoepassingen. Het gebruik hiervan kost veel energie. Volgens Amanda Verdonk van NEMO Kennislink droeg internetgebruik in 2019 voor 3,7% bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Dankzij het toenemend gebruik van (generatieve) AI zal deze uitstoot fors toenemen. Daar is gelukkig wel wat aan

The post Hoeveel CO2 stoot jij uit met je internetgedrag? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Open education: trends en toekomstige ontwikkelingen

Volgens Amanda Coolidge van het Canadese BCCampus heeft open education te maken met mondiale ontwikkelingen zoals het democratiseren van kennis, het slechten van toetredingsbarrières en het omarmen van innovatieve didactische benaderingen. Zij signaleert vier trends op het gebied van open education. Lerenden met diverse achtergronden zouden toegang moeten hebben tot

The post Open education: trends en toekomstige ontwikkelingen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

AI-ondersteund learning design

Philippa Hardman besteedt aandacht aan een artikel over de gevolgen van AI voor de productiviteit en kwaliteit van dagelijks werk. Zij maakt daarbij de vertaalslag naar het ontwerpen van leren, opleiden en onderwijs. De onderzoekers van de Harvard Universiteit maken een onderscheid tussen taken die binnen of buiten de ‘AI

The post AI-ondersteund learning design first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Onderzoek naar leren van fouten

Van fouten leert men. Dat is een waarheid als een koe. Maar wat zou het mooi zijn als onderzoek die waarheid zou onderbouwen. Dr. Zak Cohen heeft op basis van onderzoek een conceptueel raamwerk voor ‘mistake literacy’ ontwikkeld dat zich richt op factoren die de bekwaamheid van een lerende beïnvloeden

The post Onderzoek naar leren van fouten first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Drie bijdragen over generatieve AI en didactiek

Veel bijdragen over generatieve AI gaan over de snelle ontwikkeling van de technologie. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan drie bijdragen die voornamelijk gaan over didactische aspecten van generatieve AI. De eerste bijdrage lijkt op de bijdrage van Eric Ofgang over opdrachten en generatieve AI, waar ik drie dagen

The post Drie bijdragen over generatieve AI en didactiek first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Global Sentiment Survey 2024: hoe kijken L&D’ers aan tegen trends op hun vakgebied?

Gistermiddag presenteerde Donald Taylor de resultaten van de meest recente editie van de Global Sentiment Survey. De ontwikkeling die als het meest belangrijk werd bestempeld was geen verrassing. Toch bieden de uitkomsten van Donald’s analyse van de gegevens interessante inzichten. AI werd met overweldigende meerderheid verkozen tot het meest belangrijke

The post Global Sentiment Survey 2024: hoe kijken L&D’ers aan tegen trends op hun vakgebied? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Wordt dit de toekomst van leermanagementsystemen?

Het artikel “A Better Way To Learn: NextGen Learning Management System Tools“, geschreven door Peter Oykhman en gepubliceerd op de website van eLearning Industry, gaat over de ontwikkeling van de volgende generatie leermanagementsystemen waarbij traditionele functies worden gecombineerd met 2D/3D-gaming en met AI-tutoring. Oykhman hanteert weer het gebruikelijke gezwollen taalgebruik

The post Wordt dit de toekomst van leermanagementsystemen? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Recente onderzoeken naar de invloed van smartphones op leren en welzijn

In toenemende mate ontmoedigen of verbieden overheden het gebruik van smartphones in de les of zelfs op school. Soms tenzij deze apparaten expliciet voor educatieve doeleinden worden gebruikt. Er zijn overigens ook voorbeelden van landen die een verbod weer terugdraaien. In deze blogpost vat ik twee recente onderzoeken samen naar

The post Recente onderzoeken naar de invloed van smartphones op leren en welzijn first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Twee waardevolle bronnen over (generatieve) AI en onderwijs van onze zuiderburen

Op deze weblog publiceer ik met regelmatig over relevante bronnen met betrekking tot (generatieve) AI. Daarbij gaat het vaak om Amerikaanse, Britse of Australische bijdragen. Deze blogpost bevat twee interessante Vlaamse bijdragen. Daarnaast attendeer ik jullie op een aantal andere online artikelen over (generatieve) AI en leren, opleiden en onderwijs,

The post Twee waardevolle bronnen over (generatieve) AI en onderwijs van onze zuiderburen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

MOOC “Data-Driven Learning” voor L&D-professionals

Binnenkort gaat de massive open online course (MOOC) “Data-Driven Learning” van start, georganiseerd door Next Learning Valley. Deze online cursus is ontworpen voor professionals op het gebied van leren en ontwikkelen (L&D). Deze kosteloze, Engelstalige MOOC gaat van start op 1 mei 2024 en duurt vier weken. Deze MOOC richt

The post MOOC “Data-Driven Learning” voor L&D-professionals first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Onderzoek naar nudging in het onderwijs

Onderzoek laat zien dat docenten in het mbo en hbo onbewust gebruikmaken van diverse nudging-technieken om het gedrag van lerenden te beïnvloeden. Een gebrek aan bewustzijn over deze technieken leidt soms tot ongewenst gedrag. Het onderzoek besteedt m.i. onvoldoende aandacht aan de rol van digitale technologie bij nudging. ScienceGuide rapporteert

The post Onderzoek naar nudging in het onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Waarom de overname van Udacity door Accenture belangrijk nieuws is

Consultancybedrijf Accenture heeft aangekondigd het leerplatform Udacity over te nemen. De snelle ontwikkeling en adoptie van AI speelt hierbij een grote rol. Deze overname is volgens mij een indicatie van een belangrijke ontwikkeling. Deze stap maakt deel uit van een grotere inspanning van Accenture om een technologisch leerplatform, genaamd LearnVantage,

The post Waarom de overname van Udacity door Accenture belangrijk nieuws is first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Bezoek de Nederlandstalige SXSW® 2024 groepsblog (met onder andere een impressie van het 2024 Emerging Tech Trend Report)

Op dit moment vindt in Austin, Texas, het befaamde SXSW® ‘event’ plaats. Hoogtijd om de Nederlandstalige groepsblog hierover in het zonnetje te zetten. Ik besteed daarbij expliciet aandacht aan de bijdrage van Amy Webb’s keynote over technologietrends. South by Southwest® (SXSW®) is een evenement dat bestaat uit conferenties en festivals

The post Bezoek de Nederlandstalige SXSW® 2024 groepsblog (met onder andere een impressie van het 2024 Emerging Tech Trend Report) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Webinar “Trends op het gebied van L&D in 2024”

Op 21 maart 2024 om 15:00 organiseert de OEB een interactief webinar over trends op het gebied van leren en ontwikkelen. Het webinar wordt verzorgd door Donald Taylor. Donald is initiatiefnemer van de jaarlijkse L&D Global Sentiment Survey, en zal ook ingaan op de uitkomsten van de vragenlijst van dit

The post Webinar “Trends op het gebied van L&D in 2024” first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

AI in onderwijs maturity model

Ruim anderhalf jaar geleden publiceerde het Britse National centre for AI een volwassenheidsmodel voor AI in het onderwijs. En toen kwam generatieve AI op. Daarom hebben de samenstellers een bijgewerkt AI in Education Maturity Model ontwikkeld. In het nabije verleden moest je volgens co-auteur Michael Webb voor de meeste taken

The post AI in onderwijs maturity model first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Kan VR helpen bij het in stand houden en overdragen van inheemse culturen?

Deze podcast van Jeffrey R. Young heeft betrekking op een toepassing van virtual reality waar ik niet eerder over heb gelezen: de bevordering van het behouden en doorgeven van een oorspronkelijke cultuur. Young laat Jared Ten Brink aan het woord. Hij is doctoraalstudent onderwijskunde aan de Universiteit van Michigan, en

The post Kan VR helpen bij het in stand houden en overdragen van inheemse culturen? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Impressie 49ste MBO Digitaal conferentie

Gisteren vond in Apeldoorn de conferentie van MBO Digitaal plaats, met een diversiteit aan presentaties en onderwerpen (zoals flexibilisering en generatieve AI). In deze blogpost doe ik verslag van deze interessante bijeenkomst. Technologiefilosoof Rens van der Vorst mocht de dag openen met zijn keynote over digitale Gremlins. Rens gaf een

The post Impressie 49ste MBO Digitaal conferentie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Impressie bijeenkomst drie AI Advisory Board ROERCollege Schöndeln

Op 14 december 2023 ging de AI Advisory Board van ROERCollege Schöndeln van start, die ik mag begeleiden. Gisteravond vond bijeenkomst drie van deze adviesraad plaats. Deze blogpost bevat een impressie. Een AI Advisory Board is een platform waarin lerenden, ouders/verzorgers, medewerkers (waaronder docenten en directieleden) en andere betrokkenen een

The post Impressie bijeenkomst drie AI Advisory Board ROERCollege Schöndeln first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa (OEB) 2024: Zet je schrap voor transformatie van onderwijs en L&D (Call for Proposals geopend) #OEB24

De OEB in Berlijn is dé conferentie over technologie-ondersteund leren, opleiden en onderwijs. Vertegenwoordigers van onderwijs, zorg, bedrijfsleven, overheid en andere organisaties uit de hele wereld ontmoeten elkaar in de hoofdstad van Duitsland en delen kennis met elkaar. De 30ste editie vindt dit jaar plaats van 27 tot en met

The post Online Educa (OEB) 2024: Zet je schrap voor transformatie van onderwijs en L&D (Call for Proposals geopend) #OEB24 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Forbes’ selectie van de beste leermanagementsystemen van 2024

Leermanagementsystemen zijn al decennia in gebruik bij bedrijven, instellingen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen voor het faciliteren van online en blended learning. Hun overlijden wordt regelmatig bekend gemaakt. Maar nog steeds worden ze wereldwijd intensief gebruikt. Forbes Advisor heeft een ranglijst van de beste negen LMS-en samengesteld. Vooropgesteld: het ziet er naar

The post Forbes’ selectie van de beste leermanagementsystemen van 2024 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Over de betrekkelijkheid van veilige AI (en het belang van digitale geletterdheid)

In plaats van te doen alsof AI veilig kan worden gemaakt, moeten we lerenden leren waarom ze inherent onveilig zijn, en hoe deze applicaties toch gebruikt moeten worden. Dat stelt Leon Furze in Alcohol Free AI: Can we stop pretending AI can be “safe”?. Furze opent zijn bijdrage met een

The post Over de betrekkelijkheid van veilige AI (en het belang van digitale geletterdheid) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Leren tijdens het verloop van het werk (definities, voorbeelden en kanttekeningen)

Toegang tot de juiste kennis op het juiste moment is volgens Amy Watts van het bedrijf eduMe essentieel is voor een productieve en gemotiveerde ‘werkvloer’. De dominante manieren van leren en ontwikkelen, en de daarbij gebruikte applicaties, schieten volgens haar echter tekort. ‘Learning in the flow of work’ (LIFOW) is

The post Leren tijdens het verloop van het werk (definities, voorbeelden en kanttekeningen) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

FCe Postbachelor opleiding e-Learning op 9 april 2024 van start

Op 9 april 2024 start de postbachelor opleiding e-learning van de Foundation for Corporate Education (FCe; van Kessels & Smit). Deze opleiding is vernieuwd -AI speelt een belangrijke rol- en geeft een diverse kijk op e-learning.  Marcel de Leeuwe coördineert de opleiding weer en is hoofddocent. Ik lever weer een

The post FCe Postbachelor opleiding e-Learning op 9 april 2024 van start first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

Generatieve AI en de bredere digitale kloof binnen de groep docenten en opleiders

De afgelopen 14 maanden hebben we te maken gehad met een scala aan ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI. Deze ontwikkelingen laten ook de wereld van leren, opleiden en onderwijs niet onberoerd. Eén van mijn zorgpunten daarbij is de volgens mij steeds breder wordende digitale kloof binnen de groep

The post Generatieve AI en de bredere digitale kloof binnen de groep docenten en opleiders first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-02-2024 | Article Rating | (0) reacties

De tweede fase van digitale transformatie binnen onderwijs en opleiden

Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten zijn amper gestart met digitale transformatie, of AI luidt de tweede fase hiervan al in. Aldus David Weil in Digital Transformation 2.0: The Age of AI. Waar moeten instellingen hun focus op leggen? Dave Weil verkent in dit artikel de evolutie van digitale transformatie (Dx) in het

The post De tweede fase van digitale transformatie binnen onderwijs en opleiden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-02-2024 | Article Rating | (0) reacties

Bookbot: generatieve AI gebruiken in combinatie met een digitaal boek

Gistermiddag heb ik deelgenomen aan een webinar van de European Association for Distance Learning (EADL) met de titel AI in Learning Management Systems: What To Do With It?. Rasmus Petersen, hoofd ontwikkeling bij de Deense uitgeverij Praxis, presenteerde daar een chatbot die antwoorden baseert op de inhoud van een elektronisch

The post Bookbot: generatieve AI gebruiken in combinatie met een digitaal boek first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-02-2024 | Article Rating | (0) reacties

Samenwerkend leren versus coöperatief leren

In 2004 schreef ik samen met mijn toenmalige collega’s Wilfried Admiraal en Rick de Graaff een artikel over omgevingen voor computerondersteund samenwerkend leren. Daarin maakten we onder meer een onderscheid tussen collaboratief en coöperatief leren. Ik had dan ook een déjà vu ervaring toen ik deze week stuitte op de

The post Samenwerkend leren versus coöperatief leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT. Lees verder
Pagina 1 van 112Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende   Laatste