Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Leidt technologie in lessen écht tot leerwinst?

Drie Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van leertechnologie voor samenwerkend leren tijdens de lessen, waarbij leerlingen beeldschermen delen. Op hun verzoek heeft een onderzoekscentrum van de KU Leuven onderzocht of deze vorm van onderwijs ook echt leerwinst oplevert.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Werkplekleren met leertechnologie. Trends en ontwikkelingen

Vandaag heb ik een sessie verzorgd voor een groep studenten van de opleiding “Expert Werkplekleren” van Zuyd Hogeschool. Zij hadden mij gevraagd: “Inspireer ons met de huidige trends op het gebied van leertechnologieën in combinatie met werkplekleren”.

De studenten van deze deeltijd-opleiding (vaak werkzaam op het gebied van Learning &

Lees verder
Van Marcel de Leeuwe (redactie) | 20-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Tot de kern komen (en weer vertrekken)

Wat als “wij” (L&D’ers, opleidingskundigen, onderwijskundigen, learning designers, etc.) ons zouden gedragen als een huisarts? Stel je voor dat een patiënt gaat kennismaken met zijn nieuwe huisarts. Hij stelt zich voor en na de kennismaking vraagt de patiënt: “Kunt u mij Simvastatine voorschrijven, doe maar meteen 3 doosjes”. Welke huisarts zou vervolgens direct een recept […] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Storytelling als effectieve strategie op het gebied van e-learning

Nick Shackleton-Jones heeft een prikkelende bijdrage geschreven, waarin hij pleit voor meer storytelling op het gebied van e-learning. Daarbij bekritiseert hij tevens de befaamde vergeetcurve van Herman Ebbinghaus.

Ebbbinghaus heeft in 1885 onderzoek uitgevoerd naar het menselijk geheugen.

Lees verder
Van SBO | 19-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Het Next Learning Vakantieboek

Over enkele weken start de zomervakantie. Een fijne tijd om uit te rusten en op te laden....

Het bericht Het Next Learning Vakantieboek verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een alternatieve vorm van werkend leren

In de Verenigde Staten past men een heel specifieke vorm van werkend leren toe. Waar gaat het om, en zou deze vorm ook toepasbaar zijn voor ons onderwijs?

James Paterson besteedt voor EducationDive aandacht aan zogenaamde ‘Work-Study Jobs’.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chatbot gebruiken voor studievaardigheden

Vrijdag 14 juni 2019 heb ik via Zoom een demonstratie gehad van medewerkers van Helpr. Zij hebben een chatbot gemaakt die leerlingen ondersteunt bij studievaardigheden. Dat betekent dat de chatbot zich niet zo zeer richt op inhoudelijke vragen,
Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je ervoor zorgen dan deelnemers online cursussen vaker met succes afronden?

Massive open online courses zijn van oudsher berucht om hun lage ‘completion rates’. Tegelijkertijd hebben deze MOOCs ook veel kennis opgeleverd over wat je kunt doen aan de relatief hoge uitval bij online cursussen.

Voortijdige uitval heeft diverse oorzaken.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een kader voor leren en ontwikkelen (bespreking Jane Hart’s framework Modern Workplace Learning)

Jane Hart heeft een nieuwe editie van het boek “Modern Workplace Learning” geschreven. Daarin presenteert zij een een kader voor werkplek leren. Dat kader wil ik in deze blogpost bespreken.

  • Jane Hart maakt terecht een onderscheid tussen trainen dat geïnitieerd wordt door de organisatie en leren dat geïnitieerd wordt door de lerenden zelf.
Lees verder
Van SBO | 14-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Develhub

Sinds dit jaar zijn NVO2 en NSCU gefuseerd tot Develhub. Beide netwerkorganisaties werken al jarenlang op een...

Het bericht Develhub verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat zijn bekwaamheden van de toekomst en wat betekent dit voor het onderwijs?

We leven in een tijd van voortschrijdende digitalisering, met grote gevolgen voor de samenleving, organisaties en individuen. Deze ontwikkeling leidt ook tot de vraag of dit gevolgen moet hebben voor bekwaamheden die individuen moeten ontwikkelen. Onderzoekers van de Universiteit van Karlsruhe voeren daarom sinds 2015 een onderzoek uit naar bekwaamheden van de toekomst en de gevolgen voor leren en hoger onderwijs.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs

Vandaag heb ik in het kader van de masterclass ‘Bruggen bouwen’ van Kennisnet en saMBO-ICT bij ROC van Amsterdam een presentatie gegeven over de rol die i-coaches kunnen vervullen bij de invoering van ‘technology enhanced learning’.

Een i-coach is een deskundige medewerker van een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut die in staat is de kloof tussen ict en onderwijs te verkleinen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Doe mee met dit onderzoek naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs

In opdracht van OCW voert ecbo het eerste onderzoek uit naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in onderwijsvernieuwingen met moderne ICT als middel om studenten beter of op andere manieren te laten leren.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Review Toolkit als hulpmiddel bij aanbesteding en implementatie van de digitale leeromgeving

Veel onderwijsorganisaties zijn momenteel bezig met de implementatie van een volgende generatie digitale leeromgeving, of met de aanbesteding van een DLO. Verder houden onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten op dit moment het gebruik van de DLO kritisch tegen het licht. Deze organisaties zouden wel eens baat kunnen hebben bij de VLE Review Kit.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Update blockchain technologie in het (hoger) onderwijs

Vanochtend heb ik een beknopte bijdrage gelezen met recente ontwikkelingen op het gebied van blockchain-technologie in het hoger onderwijs. Wat zijn interessante ontwikkelingen?

Met behulp van deze technologie beschik je volgens de auteur als lerende altijd over officiële documenten over je leerprestaties in een format dat ook blijft bestaan als de instelling verdwijnt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

AI gebruiken om aantekeningen bij instructies te maken? Niet doen!

Het automatisch kunnen omzetten van spraak naar geschreven tekst is één van de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens Matthew Lynch biedt deze toepassing kansen voor lerenden als het gaat om het maken van aantekeningen tijdens onderwijsbijeenkomsten.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Pre-conferences programma OEB 2019 bekend #OEB19

Van 27 tot en met 29 november aanstaande vindt dit jaar de OEB plaats, “The global, cross-sector conference and exhibition on technology supported learning and training“. Gisteren is het programma van de pre-conference workshops bekend gemaakt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Mogen we aan een digitale leeromgeving dezelfde eisen stellen op het gebied van gebruikersgemak als aan sociale media?

Digitale leeromgevingen en leermanagementsystemen blijken niet altijd uit in gebruikersvriendelijkheid. Mede daarom zijn nu learning experience platforms (LXP) in opkomst. Het is echter niet heel eerlijk om wat betreft gebruikersgemak vergelijkbare eisen te stellen aan een DLO als aan een applicatie zoals Snapchat.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat je moet weten over LTI Advantage

Een naadloos samenhangend geheel aan krachtige applicaties, waarbij de gebruiker het gevoel heeft zich in één applicatie te bevinden. Dat is de droom die menigeen koestert van een digitale leeromgeving. Of deze droom ooit werkelijkheid wordt, weet ik niet. Op het gebied van het integreren van applicaties worden in elk geval vorderingen geboekt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Meta-studie: flipping the classroom is veelbelovende didactische aanpak (mits…)

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben zeer recent een uitvoerige meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van het concept van de flipped classroom op leerresultaten en studenttevredenheid. Daarin hebben zij 114 studies betrokken die ‘flipping the classroom’-aanpakken (FTC) vergelijken met conventioneel onderwijs (voortgezet en post-secundair).

Lees verder
Van Faculty of Skills | 05-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Professioneel communiceren in een vrijwilligersorganisatie

‘Het is leuk om te doen en fijn om iets te kunnen betekenen voor een ander’. Dat is de reden die vrijwilligers opgeven als je ze vraagt waarom ze vrijwilligerswerk doen. Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk (CBS). En waar mensen samenwerken, kan een goede training in communicatieve vaardigheden waardevolle, en soms essentiële, ondersteuning bieden. Lees de vier redenen waarom je moet investeren in de communicatieve vaardigheden van je vrijwilligers, en bekijk hoe het Rode Kruis dat aanpakt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Aandachtspunten bij het gebruik van chatbots en chats

Ik heb al een aantal keren geschreven over chatbots voor leren, opleiden en onderwijs. Deze blogpost bevat een aantal aandachtspunten voor een gebruikersvriendelijke interactie.

De aandachtspunten zijn gebaseerd op ‘5 verbeterpunten voor gesprekken met chat(bots)’

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning

Vandaag heb ik ter gelegenheid van de lancering van de Open Defence Academy bij de Nederlandse Defensie Academie een presentatie verzorgd over drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning. Er zijn er uiteraard meer.

De eerste uitdaging is dat we fabels van feiten moeten onderscheiden.

Lees verder
Van SBO | 03-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chatbots, de toegevoegde waarde voor leren, opleiden en onderwijs

Door Wilfred Rubens Op het gebied van e-learning voltrekken zich op dit moment een aantal interessante trends....

Het bericht Chatbots, de toegevoegde waarde voor leren, opleiden en onderwijs verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Heeft online contact (synchroon, asynchroon) dezelfde waarde als face-to-face contact?

Gisteren blogde ik over de kosten van online en face-to-face onderwijs. Naar aanleiding van een conversatie via Twitter kwam bij mij de vraag op: heeft online contact (synchroon, asynchroon) niet dezelfde waarde als face-to-face contact? Of bijna dezelfde waarde?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Kunnen we dankzij online leren de kosten van het onderwijs verlagen?

Automatisering heeft binnen veel sectoren geleid tot grote efficiëntievoordelen. De Chief Research Officer van Eduventures, Richard Garret, concludeert dat een groter aandeel studenten dat volledig online studeert, leidt tot lagere kosten per student. In Future Formula Part 2: Faculty Spend and the Limits of Online Learning kijkt Garrett naar hoe dat komt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

myBrainisOpen helpt onderwijsonderzoek te vertalen naar de praktijk van online en blended learning

Elk jaar verschijnen er zeer veel artikelen over onderwijsonderzoek. Deze bijdragen worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die amper worden gelezen door mensen in de onderwijspraktijk. Daar wil myBrainisOpen wat aan doen.

Via een tweet van Tim Surma kwam ik gisteren op het spoor van deze site.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Big data en AI kunnen helpen ‘contract cheating’ op te sporen

Binnen het onderwijs plegen veel studenten weleens fraude. Eén van de meest ernstige vormen van fraude is ‘contract cheating’. Daarbij laat een student tegen betaling een andere persoon een essay of werkstuk schrijven. Dit gaat dus een stap verder dan plagiaat.

Lees verder
Van Sibrenne Wagenaar | 29-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Organisaties: heb oog voor je knowmads

Een deelnemer tijdens mijn masterclass knowmadisch leren vertelt: “ik was volop aan het leren via de online wereld en bleef bij op mijn vakgebied, dit paste bij mijn functie werving en selectie. Nu heb ik een nieuwe baan en is het geen logisch onderdeel van mijn functie. Ik kom er niet meer aan toe omdat […] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Schilderijen en foto’s dankzij machine learning tot leven wekken

Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) is het mogelijk een gezicht uit de ene video (de bron) te gebruiken in plaats van een gezicht in een andere video (doel-video). Hiervoor heb je normaliter heel veel data en tijd nodig. Onderzoekers hebben nu een toepassing van machine learning ontwikkeld waarmee je levensechte bewegingen kunt nabootsen op basis van maar één enkel beeldje van iemands gezicht.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Moeten we het bij onderwijsinnovatie hebben van het commercieel onderwijs?

Gisteren berichtte het Financieel Dagblad dat Roompot-oprichter Henk van Koeveringe vier miljoen euro investeert in de oprichting van een particuliere vmbo-opleiding, die moet leiden tot een ‘maatwerkdiploma’. Uiteraard kun je hier kritische opmerkingen bij plaatsen. Maar volgens moet het onderwijs daarbij ook zelf in de spiegel kijken.

Lees verder
Van Kasper Spiro | 27-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

How subject matter experts can create more effective learning

An increasing number of subject matter experts are sharing their knowledge in a variety of ways. One of them is the creation of learning content. Facilitating this is the core role of my company Easygenerator. We provide a hassle-free authoring platform for them to share knowledge effortlessly. We know that the software must be so intuitive that anyone can log in and, without any training, can start creating learning material. We also know that we have to guide and assist subject matter experts to help them create effective learning materials. Subject matter experts often start with what we call a “PowerPoint mindset”; they are focussed on transferring the information as if they are creating a PowerPoint presentation. As a result, subject matter experts often create very content heavy courses that are not effective learning materials. In this blog, I will give some tips on how to change this mindset and with that help subject matter experts to create better and more effective learning.

Moving away from a PowerPoint mindset

The main problem with the “PowerPoint mindset” is the focus on content. Because of this focus, most subject matter experts will just start with writing. They will pour out all the knowledge they have in order to share it. While their intention is great, this does not lead to effective learning material. They will create content heavy courses that are not engaging or effective.
  • Set a goal: The start of the process should be setting a goal, or a learning objective combined with determining your audience. This will give you a first indication of which knowledge you have to share and will give you more focus.
  • Define the questions: As a second step, you need to determine how to assess these objectives. What kind of questions or assignments can you give the learner, so they can prove that they have achieved the learning goal.
  • Create focussed content: The third and final step is creating content. But with one important limitation: only create content that the learner will need in order to answer the questions or do the assignment.
We found that with this simple approach courses will be between 40% and 60% smaller. The time to create the materials will be proportionately less and a higher percentage of learners will complete the course. Courses created in this way will be rated significantly better than courses created with a PowerPoint mindset. [caption id="attachment_6781" align="alignnone" width="1394"]Goal - Assessment - Content A simple didactical approach for SME's to make their learning material more effective[/caption]

Beating the forgetting curve and enabling microlearning

The other thing that will have a big impact on the effectiveness of the materials is to create a series of small learning nuggets with a repetitive pattern. I will first explain why. In 1885 the psychologist Ebbinghaus discovered that you will forget most information you learned within a matter of hours. When you receive new information you will store it in your short term memory. But that memory has limited capacity. New information needs to be stored there and therefore your brain needs to remove “older” information. Only information that is transferred to your long-term memory will be saved, the rest is lost. Research shows that you will lose over 90% of that new information. This is called the forgetting curve. One of the most effective ways to beat the forgetting curve is repetition. forgetting curve When you are repeating the information you have better retention that can go up from 10% to 90%. There is a second element to consider, that is that shorter e-learning courses tend to be more effective than long ones. These short courses are called learning nuggets or microlearning. If you combine these two you get a really interesting solution. The rules are simple:
  1. Create courses that will take no longer than 15 minutes to complete.
  2. Build a series of them, making sure every course repeats parts of the previous one
In Easygenerator, for example, we have a feature that will show a page to the learner based on his result (fail or pass). On this page, you can include a link to the next module of the series. This way you can build a string of learning nuggets with repetition built in to beat the forgetting curve.   Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en CBS komen met gratis online cursus Big Data en statistiek

We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn voorhanden om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fouten opsporen in de betreffende data? Om de bewustwording rondom big data en statistiek te vergroten,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat is goede feedback?

Feedback is essentieel voor leren en voor het verbeteren van werkprestaties. Je leest vaak dat feedback positief moet zijn. Maar ook constructief geformuleerde kritiek kan leerzaam zijn.

Dat stellen Craig Chappelow en Cindy McCauley van het Center for Creative Leadership.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Via Gnimmel een echte professionele leergemeenschap worden #Gnimmel

De afgelopen dagen ben ik met ongeveer 25 professionals uit het mbo naar Terschelling geweest waar we onder de bezielende begeleiding van medewerkers van het Consortium voor Innovatie gewerkt hebben aan een vraagstelling van het ROC Nijmegen.

Brandaris TerschellingNa afloop van het laatste CvI-congres sprak ik met Addy de Zeeuw en Annemarie Hoevenaars van het CvI over Gnimmel.

Lees verder
Van SBO | 24-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.25

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.25 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Drie niveaus van kunstmatige intelligentie (AI)

Steve Wheeler besteedt aandacht aan kunstmatige oftewel artificiële intelligentie (AI). Hij gelooft -net als ik- dat AI geen grote bedreiging vormt voor mensen. Dat komt omdat hij drie niveaus van AI onderscheidt. De hogere niveaus zijn dan science fiction.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Didactische eigenschappen en beperkingen van e-learning

Volgens Guy Wallace kun je e-learning voor veel categorieën kennis en vaardigheden toepassen. Maar niet voor alle categorieën.

Wallace licht dit toe in de blogpost L&D: The Affordances & Limitations of Elearning.

Lees verder
Van SBO | 22-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Podcast: Tele’Train

Tele’Train gelooft dat mensen het verschil maken in organisaties. En juist daarom dragen wij bij aan het duurzaam...

Het bericht Podcast: Tele’Train verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kunnen docenten diepgaand leren in online hoger onderwijs stimuleren?

Deze vraag probeert Renée Filius te beantwoorden in het proefschrift waarop zij donderdag 23 mei 2019 aan de Universiteit Utrecht hoopt te promoveren.

Renée noemt de sterke groei van het aantal studenten en de toename van online onderwijs twee potentiële bedreigingen voor diepgaand leren.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Deelnemen aan de postbachelor opleiding e-Learning (start 4 juni 2019)?

Ik ben sinds vele jaren en met veel plezier gastdocent aan de postbachelor opleiding e-Learning. Op 4 juni aanstaande gaat een nieuwe editie van start. Je kunt je hier nog voor inschrijven.

Deze uitgebreide opleiding is bij Fontys 16 jaar succesvol is uitgevoerd (Fontys post hbo-opleiding e-Learning).

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Blockchain-technologie voor het valideren van een leven lang leren

Het is op deze blog een tijd stil geweest op het gebied van blockchain-technologie en leren. Verleden week kwam ik weer een nuttige bijdrage tegen. Daarin wordt vooral gekeken naar het valideren van formele en informele leerervaringen van individuele lerenden.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

De eerste online stappen van GroenLinks (een terugblik ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van GroenLinks)

Vandaag is het dertig jaar geleden dat GroenLinks in de Beurs van Berlage werd gepresenteerd als nieuwe politieke formatie. Als één van de rechtstreekse leden van het eerste uur wil ik GroenLinks hiermee van harte feliciteren. Ter gelegenheid hiervan wil ik terugblikken op de eerste ervaringen van GroenLinks op internet.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Doe mee aan een onderzoek naar het automatisch geven van feedback op essays

Essays zijn waardevolle middelen voor toetsen. Het geven van feedback daarop is echter zeer arbeidsintensief. Zou het niet mooi zijn als feedback automatisch gegeven kan  worden? En ook nog in het Nederlands? Bij de Open Universiteit doen ze daar onderzoek naar.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Impressie conferentie E-Assessment #AssessmentTrends

Vandaag heb ik deelgenomen aan een conferentie over e-assessment, oftewel online toetsen, georganiseerd door het Welten-instituut van de Open Universiteit. Deze blogpost bevat een inhoudelijke impressie.

Op het terrein van e-assessment hebben we meer mogelijkheden dan het gebruik van online multiple-choice toetsen (of varianten daarvan).

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Webinar ‘Hoe leren op afstand middels digitale hulpmiddelen op een goede manier kan worden ingezet?’

Vandaag heb ik in het kader van een studieochtend van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) van Avans een webinar verzorgd over effectief online leren op afstand. In verband met andere afspraken kon ik namelijk niet fysiek deelnemen aan de studiedag.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

De tien belangrijkste technologieën voor het (hoger) onderwijs om in de gaten te houden

Eind maart 2019 heeft de firma Gartner beschreven welke tien strategische technologieën een grote impact zullen hebben op het hoger onderwijs, en wellicht ook op andere onderwijssoorten. Je zou deze daarom dit jaar goed in de gaten moeten houden.

Onder strategisch verstaat Gartner dan:

enhance their competitive advantage and support emerging business models.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-05-2019 | Article Rating | (0) reacties

Waarom strategieën rond digitalisering vaak mislukken

‘Digitalisering’ heeft grote gevolgen voor bedrijven, overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties. De meeste organisaties zijn hier ook actief mee bezig. Maar lang niet altijd met succes. Dat komt omdat men vijf valkuilen niet weet te omzeilen. Deze valkuilen zouden organisaties die zich met leren,

Lees verder
Pagina 8 van 80Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste