Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-05-2024 | Article Rating | (0) reacties

Uitgebreide literatuurstudie naar het gebruik van ChatGPT binnen het ‘hoger’ onderwijs

Terwijl jij vandaag waarschijnlijk overspoeld wordt met tal van bijdragen over de lancering van GPT-4o, wil ik in deze blogpost een impressie geven van ChatGPT in higher education – a synthesis of the literature and a future research agenda. In deze literatuurstudie besteden Pritpal Singh Bhullar, Mahesh Joshi en Ritesh Chugh onder meer aandacht aan de meest invloedrijke artikelen, productieve landen wat betreft citaties en publicaties met betrekking tot ChatGPT in het ‘hoger’ onderwijs, en belangrijke thematische en geografische clusters op het gebied van ChatGPT binnen het onderwijs. Ik eindig mijn blogpost met links, onder andere naar bijdragen over de nieuwe versie van het large language model van OpenAI. Dat dan weer wel.

Educational researchHet artikel van Bhullar cs is gebaseerd op zevenenveertig onderzoekspapers uit de Scopus database die werden geselecteerd voor bibliometrische analyse. De artikelen zijn gepubliceerd tot mei 2023. Daarbij valt op dat de Verenigde Staten vooroplopen in onderzoek naar ChatGPT in het hoger onderwijs, vooral met betrekking tot academische integriteit en onderzoek. Een aanzienlijk deel van de literatuur is afkomstig uit Aziatische landen. Dit illustreert een breed geografisch onderzoeksgebied.

Op basis van de analyse identificeren de auteurs vier thematische clusters zijn geïdentificeerd: academische integriteit, betrokkenheid van lerenden, leeromgeving en onderzoek. Wat betreft betrokkenheid van lerenden kan ChatGPT de leerervaring interactiever maken en de betrokkenheid van lerenden verhogen. Een andere bevinding is dat ChatGPT lerenden snel helpt diverse concepten te verkennen. Dit stimuleert creatief en kritisch denken, het verbetert tijdmanagement en het verdiept cognitieve activiteiten.

Wat betreft de leeromgeving schrijven de auteurs dat toenemende stress en groepsdruk onder universiteitsstudenten leidt tot meer gebruik van AI-hulpmiddelen zoals ChatGPT. Deze applicatie vergroot de onderwijskansen door lerenden te helpen met studiegebieden waar ze mogelijk tekortschieten. Ook krijgen lerenden ondersteuning met extra leesmateriaal en het verbeteren van de verbindingen tussen lerenden en docenten. Verder kan ChatGPT onder meer een gepersonaliseerde leerervaring bieden, en snelle feedback geven, wat kritisch denken bevordert.

Plagiaat komt naar voren als grote uitdaging die de creativiteit en originaliteit van lerenden zou belemmeren. Er worden maatregelen voorgesteld zoals het doceren van lerenden over de negatieve effecten van plagiaat en het ontwikkelen van authentieke beoordelingen om misbruik van ChatGPT tegen te gaan. Daarnaast wordt de afwezigheid van ‘emotionele intelligentie’ en empathie in ChatGPT als een significant probleem in de context van onderwijs geschetst. Menselijke interactie en begeleiding zijn binnen het onderwijs immers van groot belang, en ‘emotionele intelligentie’ en empathie zijn daarvoor belangrijk, zo schrijven de auteurs. Een evenwicht tussen technologische hulpmiddelen en menselijke begeleiding binnen het onderwijs moet dan ook worden gezocht voor het ondersteunen van de psychologische dimensies van het leerproces.

De bevindingen van de studie hebben diverse implicaties voor het onderwijs en beleidsmakers. De onderzoekers stellen dat het integreren van AI de leerprestaties en motivatie van lerenden kan verbeteren, vooral door gepersonaliseerd leren te faciliteren. De auteurs stellen echter ook dat onderwijsinstellingen niet alleen het gebruik van AI moeten monitoren, maar ook docenten professionaliseren in het effectief inzetten van deze technologieën. Er moet een balans worden gevonden tussen het gebruik van AI en de voordelen van menselijke begeleiding. Academische integriteit is, zoals gezegd, ook een belangrijk aandachtspunt.

De auteurs wijzen ook terecht op beperkingen van de studie, zoals de afhankelijkheid van de Scopus-database en de focus op Engelstalige literatuur. Uiteraard is literatuur uit mei 2023 rond dit thema best oud.

Daarnaast moet toekomstig onderzoek zich richten op het vaststellen van evaluatiecriteria voor beoordelingen die ChatGPT-gegenereerde tekst gebruiken en de ethische implicaties van AI in het hoger onderwijs verder verkennen.

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Hello GPT-4o
 2. Introducing GPT-4o and more tools to ChatGPT free users
 3. GPT-4O and More Tools to ChatGPT Free
 4. OpenAI GPT-4O Launching Free for All ChatGPT Users
 5. OpenAI Custom GPT Store Available Free Subscribers
 6. ChatGPT App Desktop Mac
 7. LinkedIn Post by Wilco: ChatGPT, GenAI, AI
 8. Flipped Classrooms Can Benefit from AI, Say Flipped Pioneers But There Are Concerns
 9. Why AI Challenges Us to Become More Human
 10. Building Trust in AI: The Case for Transparency
 11. Superhuman
 12. Use AI Tools to Improve Onboarding
 13. The AI Revolution: A New Era of Collaboration in Learning & Development
 14. What should universities do about AI?
 15. OpenAI is rumored to be dropping GPT-5 soon
 16. Perplexity AI: Best AI-Powered Google Search Tool You’re Not Using
 17. AI and Digital Ecosystems in Education
 18. The Curious Educator’s Guide to AI
 19. ChatGPT 5: Release Date, Features & Prices
 20. Report forecasts a ‘surge’ in GenAI adoption
 21. Understanding different LLM families
 22. Embracing AI in Education
 23. AI-Generated Content: Transformative Potential For eLearning
 24. AI Is a Tool, and Its Values Are Human Values
 25. Information Age vs Generation Age Technologies for Learning
 26. Artificial Intelligence – The Revolution Will Not Be Digitized
 27. Are AI skills more important than degrees?
 28. Is Adobe’s NEW AI Assistant: Better than ChatGPT?
 29. Designing a GPT Tutor for High School Students
 30. Five Steps to Leverage ChatGPT in Your Teaching
 31. Could AI Overcome Scarcity and Transform Higher Education?
 32. EdTech Apps: Will They Solve Education Problems?
 33. Link between AI fluency and the next education revolution
 34. AI for Education, Educating for AI
 35. Free Classes from Google and Adobe
 36. The digital futures of education
 37. How AI Can Address Critical Challenges Facing Higher Education
 38. AI Do’s and Don’ts for Teachers
 39. Should Teachers Disclose When They Use AI?
 40. EdTech in Higher Education
 41. Teachers Should Stop Calling AI’s Mistakes ‘Hallucinations’
 42. 18% of teachers report using AI in the classroom
 43. Guiding students to creative AI use
 44. Los Angeles School District Launched a Splashy AI Chatbot
 45. Top AI governance laws and frameworks
 46. Creating the University of the Future
 47. Generation AI: Human-Centered Prompts for the Modern Educator
 48. 3 Solutions to Students Using AI to Cheat
 49. Is it time to turn off Turnitin?
 50. Apple ‘s iOS 18 could be loaded with AI
 51. I Tried These AI-Based Productivity Tools. Here’s What Happened

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

The post Uitgebreide literatuurstudie naar het gebruik van ChatGPT binnen het ‘hoger’ onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: