Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-05-2024 | Article Rating | (0) reacties

Gedragen AI chatbots zich vergelijkbaar als mensen (onderzoek)?

Mei et al. (2024) hebben een Turingtest uitgevoerd met AI-chatbots. Ze hebben onderzocht hoe chatbots zich gedragen in een reeks klassieke gedragsspellen die zijn ontworpen om eigenschappen zoals vertrouwen, eerlijkheid, risicomijdend gedrag, en samenwerking te stimuleren. Verder hebben de onderzoekers gekeken hoe AI-chatbots reageren op een traditionele Big-5 psychologische vragenlijst die persoonlijkheidskenmerken meet.

A conceptual artwork depicting two types of artificial intelligence in learning and development (L&D).
DALL-E: A conceptual artwork depicting two types of artificial intelligence in learning and development (L&D).

Het onderzoek laat zien dat de AI-chatbots gedrags- en persoonlijkheidskenmerken vertonen die statistisch niet te onderscheiden zijn van willekeurig geselecteerde menselijke reacties.

Belangrijkste bevindingen zijn:

  • Gedragsvergelijking. AI-chatbots vertonen gedragingen zoals altruïsme, vertrouwen en samenwerking, die sterk overeenkomen met menselijk gedrag.
  • Persoonlijkheidsprofielen. Op basis van de Big Five-persoonlijkheidstest scoren AI-chatbots vergelijkbaar met mensen, met variaties tussen verschillende AI-versies. Met name ChatGPT 4 scoort vergelijkbaar met mensen.
  • Reactie op context. AI-chatbots passen hun gedrag aan afhankelijk van de context en de manier waarop vragen worden gesteld. Volgens de onderzoekers wijst dit op een geavanceerde verwerking van sociaal-culturele signalen.
  • Leerpotentieel. Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat AI-chatbots hun gedrag aanpassen op basis van eerdere ervaringen. Dit duidt volgens Mei cs op een vorm van ‘leren’.
  • Strategische vaardigheden. ChatGPT-4 evenaarde of overtrof menselijke strategieën bij verschillende spellen. Dit duidt volgens Mei cs op sterk strategisch denken en sociaal begrip.

De onderzoekers concluderen onder meer dat de rationaliteit en het constant opereren AI-chatbots zeer aantrekkelijk maken voor verschillende besluitvormingscontexten. Dit maakt besluitvorming stabieler en voorspelbaarder. Dit leidt echter ook tot bezorgdheid over het mogelijke verlies van diversiteit als het gaat om persoonlijkheden en strategieën (in vergelijking met de menselijke populatie). Met name als ze in nieuwe omgevingen worden ingezet en belangrijke nieuwe beslissingen nemen.

Mijn opmerkingen

Dit onderzoek illustreert m.i. de potentie van AI-chatbots voor allerlei manieren van interactie. Boeiend, ook om te zien dat ook nu weer sprake is van betere prestaties door geavanceerdere versies. En dat terwijl OpenAI’s Sam Altman GPT-4 een ‘dom model’ heeft genoemd.  De onderzochte eigenschappen en kenmerken zijn relevant voor het geven van begeleiding en feedback, maar ook voor het kunnen voeren van gesprekken met AI-chatbots waarbij deze een bepaalde rol kunnen aannemen. Je kunt AI-chatbots bovendien gebruiken voor het trainen van sociale en communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd is het de vraag of deze chatbots in staat zijn te improviseren en of mensen de reacties niet als onnatuurlijk ervaren.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

The post Gedragen AI chatbots zich vergelijkbaar als mensen (onderzoek)? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: