Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hulpmiddel bij het herontwerpen van face-to-face onderwijs naar online onderwijs

Onlangs stuitte ik op de Educational Redesign Aid van het Teaching & Learning Centre van de Universiteit van Amsterdam. Deze Engelstalige website ondersteunt docenten bij het opnieuw ontwerpen van het onderwijs, als je online onderwijs moet gaan verzorgen.

The post Hulpmiddel bij het herontwerpen van face-to-face onderwijs naar online onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Microcredentials in Europa

Er wordt al enkele jaren gesproken over het gebruik van microcredentials. Er gebeurt nu van alles op dit terrein. Voor flexibilisering van het onderwijs en met name voor een leven lang leren is deze ontwikkeling relevant.

MICROBOL Desk Research ReportZo ontving ik gisteren een mail waarin SURF aankondigt dat een platform voor edubadges als dienst voor aangesloten onderwijsinstellingen vanaf nu beschikbaar komt.

The post Microcredentials in Europa first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Ontwikkeling van ‘soft skills’ zichtbaar maken via de SkillsMeter

De SkillsMeter is een methode- en sectoronafhankelijke applicatie voor het formatief evalueren van de zogenaamde ’21e-eeuwse vaardigheden’ en executieve functies. Wat is de relatie van deze applicatie met bouwstenen voor een effectieve didactiek?

Deze vraag stelde initiatiefnemer van dit instrument,

The post Ontwikkeling van 'soft skills' zichtbaar maken via de SkillsMeter first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Opdrachten ontwerpen voor break-out sessies

Bij het ROC van Amsterdam stellen Pascal Koole en haar collega’s miniboekjes samen die docenten helpen bij het ontwerpen van blended modules. Deze week hebben zij een mini-boekje gepubliceerd over het ontwerpen van opdrachten voor break-out sessies.

The post Opdrachten ontwerpen voor break-out sessies first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa (OEB) gaat door, maar hoe is nog de vraag (#OEB20)

Dit jaar vindt weer de Online Educa plaats, en wel van 2-4 december 2020. Ik ben daar normaliter altijd bij. Het is echter de vraag of dit boeiende event dit jaar face-to-face of online plaats zal vinden.

Vlak voor mijn zomervakantie had ik programmadirecteur Channa van der Brug aan de lijn.

The post Online Educa (OEB) gaat door, maar hoe is nog de vraag (#OEB20) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Binding en interactie bij online onderwijs

Als we ons één ding de afgelopen maanden gerealiseerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk en complex het is om online te investeren in de relatie met lerenden. Over hoe je dit online kunt doen, ging een online ‘meet-up’ die ik vandaag op verzoek van Ashwin Brouwer voor het Friesland College heb verzorgd.

The post Binding en interactie bij online onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Weer een bloemlezing van artikelen over onderwijs in tijden van corona

Mijn leeslijst met artikelen over online en ‘blended’ onderwijs tijdens de coronacrisis groeit harder dan dat ik er over bloggen kan. Daarom bij dezen weer een bloemlezing van een aantal relevante bijdragen.

This Isn’t What We Meant by Hybrid Learning

Onlangs hoorde ik van een succesvolle toepassing van onderwijs dat volgens het ‘om-en-om’-model wordt verzorgd.

The post Weer een bloemlezing van artikelen over onderwijs in tijden van corona first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Waarom een combinatie van asynchroon en synchroon online leren aan te bevelen is

Tijd- en plaatsonafhankelijk online leren (asynchroon) en live online leren (synchroon) hebben beiden sterke en minder sterke kanten. De combinatie ervan heeft de potentie om leerresultaten te verbeteren en betrokkenheid te vergroten, als je niet of beperkt in staat bent fysiek bij elkaar te komen om te leren.

The post Waarom een combinatie van asynchroon en synchroon online leren aan te bevelen is first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Opening bokbier seizoen 2020, Coronaproof

Op 1 oktober begint het bokbier-seizoen. Normaliter viert mijn stamkroeg Café Jos dat uitgebreid. Dit jaar, met inachtneming van de Corona-regels, vanzelfsprekend op bescheiden schaal. Ik kon een proeverij echter niet aan mij voorbij laten gaan, en wil jullie weer deelgenoot maken van mijn favoriete bokbier van deze proeverij.

The post Opening bokbier seizoen 2020, Coronaproof first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-10-2020 | Article Rating | (0) reacties

Laat de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de VS een waarschuwing voor ons zijn

In Wake Up Higher Education.The Degree Is On The Decline beschrijft Brandon Busteed dat steeds minder jongeren deelnemen aan het Amerikaanse hoger onderwijs. Hoe moet het hoger onderwijs daarop reageren? Is die situatie vergelijkbaar met de situatie in de Lage Landen?

The post Laat de ontwikkeling van het hoger onderwijs in de VS een waarschuwing voor ons zijn first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Nieuwe leertechnologieën gebruiken om de tekortkomingen van bestaande leertechnologieën te bestrijden

We gebruiken anno 2020 een groot aantal leertechnologieën om ons werk te kunnen doen. Deze leertechnologieën zijn niet ‘perfect’. Als reactie zoeken we onze toevlucht vaak tot nieuwe, aanvullende, leertechnologieën. Daar zijn echter ook nadelen aan verbonden.

Een leertechnologie is een technologie die speciaal is ontwikkeld voor leren,

The post Nieuwe leertechnologieën gebruiken om de tekortkomingen van bestaande leertechnologieën te bestrijden first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Online inleidende cursus Big Data en statistiek, editie twee

We maken meer en meer gebruik van big data ten behoeve van statistisch onderzoek. Maar welke technieken en methoden zijn voorhanden om big data te verwerken? En net zo belangrijk: hoe kunnen we fouten opsporen in de betreffende data? Om de bewustwording rondom big data en statistiek te vergroten,

The post Online inleidende cursus Big Data en statistiek, editie twee first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van SBO | 28-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.37

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.37 verscheen eerst op Next Learning 2021.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

De toegevoegde waarde van AI-toepassing Synthesia voor leren en ontwikkelen

Vanochtend las ik in de onvolprezen nieuwsbrief van Fast Moving Targets over Synthesia. Met behulp van deze toepassing van artificiële intelligentie kun je snel online video’s maken. In eerste instantie was ik niet heel enthousiast.

The post De toegevoegde waarde van AI-toepassing Synthesia voor leren en ontwikkelen first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Besteed bij online leren niet alleen aandacht aan de kwalificerende functie van het beroepsonderwijs

Toen onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten dit voorjaar in hoog tempo zijn overgestapt naar online leren, is de nadruk gelegd op de kwalificerende functie. Onderwijs en opleiden zijn echter meer dan ‘kwalificeren’. Bij beroepsonderwijs, bijvoorbeeld, zou het eigenlijk moeten gaan om integrale beroepsvorming.

The post Besteed bij online leren niet alleen aandacht aan de kwalificerende functie van het beroepsonderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Online gastcollege implementatie e-learning post-bacheloropleiding e-learning

Gisteravond heb ik een online college verzorgd over de implementatie van e-learning. Dit college verzorg ik normaliter op een ‘blended’ manier. Nu dus volledig online. Daarbij heb ik ook enkele andere werkvormen dan anders toegepast.

Ik had deelnemers vooraf gevraagd een video over een implementatiemodel te bekijken en vragen hierover te formuleren.

The post Online gastcollege implementatie e-learning post-bacheloropleiding e-learning first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Didactische principes blended learning (virtuele klas-sessie en Q&A-sessie)

Vanochtend heb ik een online sessie verzorgd over didactiek en blended learning tijdens een studiedag van medewerkers van Fontys Paramedische Hogeschool. Na een korte pauze konden docenten via een ‘Q&A’-sessie vragen aan mij stellen.

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impuls gegeven aan het gebruik van leertechnologie binnen het hoger onderwijs.

The post Didactische principes blended learning (virtuele klas-sessie en Q&A-sessie) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Moeten we het nog hebben over het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs?

Deze vraag stelde ik tijdens de masterclass ‘Bruggen bouwen’ van Kennisnet en saMBO-ICT, die vandaag weer face-to-face plaatsvond. Dankzij de coronacrisis is m.i. heel evident geworden dat i-coaches een belangrijke rol spelen bij de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs.

The post Moeten we het nog hebben over het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Je kennis over onderwijsinnovatie vergroten?

Waarom slaagt een onderwijsinnovatie binnen de ene school wel, en bij de andere school niet? Hoe kun je de implementatie van blended learning aanpakken? Wil je handvatten om de invloed van onderwijsinnovaties op de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de innovatie te analyseren?

The post Je kennis over onderwijsinnovatie vergroten? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Transparante schoolborden kunnen docenten bij online leren meer zichtbaar maken (en hoeven niet duur te zijn)

Bij online leren moet je er ook voor zorgen dat lerenden zich verbonden voelen met docenten. Dat doe je onder meer door als docent zichtbaar te zijn. Dat kan bijvoorbeeld met transparante schoolborden.

Bij een transparant schoolbord -“learning lightboard”

The post Transparante schoolborden kunnen docenten bij online leren meer zichtbaar maken (en hoeven niet duur te zijn) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Is online onderwijs goedkoper dan face-to-face onderwijs?

In No, Running Online Classes Isn’t Cheaper beantwoordt Matt Reed deze vraag ontkennend. Zijn bijdrage biedt inzicht in de verschillende kostenposten. Of online onderwijs goedkoper is of wordt, hangt m.i. van vier zaken af.

Reed schrijft dat ‘arbeid’

The post Is online onderwijs goedkoper dan face-to-face onderwijs? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

100 online werkvormenboek voor succesvol begeleiden van online sessies

Het afgelopen half jaar heb ik heel wat virtuele klas-sessies en webinars verzorgd. Ik realiseerde me laatst dat ik daarbij steeds teruggrijp op dezelfde werkvormen. Het e-book 100 online werkvormenboek voor succesvol begeleiden van online sessies van Laura van den Ouden biedt gelukkig inspiratie voor meer afwisseling.

The post 100 online werkvormenboek voor succesvol begeleiden van online sessies first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Vijf manieren waarop je ‘om-en-om’-onderwijs kunt vormgeven

De laatste tijd verzorgen scholen onderwijs waarbij de ene groep lerenden onderwijs thuis volgt, en de andere groep onderwijs online volgt. Ik heb dit het ‘om-en-om’-model genoemd.  John Spencer beschrijft vijf manieren om het beste te maken van deze complexe aanpak.

The post Vijf manieren waarop je 'om-en-om'-onderwijs kunt vormgeven first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Virtual reality gebruiken om te leren omgaan met laaggeletterdheid

Mijn eerste echte baan was bij het toenmalige Educatief Centrum Noord- en Midden-Limburg, op het gebied van voorlichting in het kader van het Internationaal Jaar van de Alfabetisering (1990). Nederland kende ook toen veel volwassenen die moeite hadden met lezen en schrijven.

The post Virtual reality gebruiken om te leren omgaan met laaggeletterdheid first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Terugblik op Next Learning 2020 #nle2020

Afgelopen dinsdag heb ik al verslag gedaan van de Next Learning, die op 15 september 2020 is gehouden. Voor e-learning.nl heb ik een meer reflectieve bijdrage geschreven. Deze wil ik ook hier delen.

In die bijdrage ben ik ook ingegaan op de organisatie,

The post Terugblik op Next Learning 2020 #nle2020 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Postbachelor opleiding e-Learning van Avans Plus naar Foundation of Corporate Education (gelieerd aan Kessels & Smit)

Ik ben al vele jaren als gastdocent betrokken bij de postbachelor opleiding e-Learning, die de laatste jaren wordt gecoördineerd door Marcel de Leeuwe. Onlangs werd bekend dat deze opleiding vanaf dit najaar is ondergebracht bij de Foundation of Corporate Education (FCE is gelieerd aan Kessels &

The post Postbachelor opleiding e-Learning van Avans Plus naar Foundation of Corporate Education (gelieerd aan Kessels & Smit) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Next Learning 2020: the Smart and Safe Edition #nle2020

Normaal gesproken vindt de Next Learning elk jaar in april plaats. Vanwege COVID-19 had de organisatie dit ‘event’ over leren, opleiden en ontwikkelen uiteraard uitgesteld naar 15 september. En eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat editie 2020 van de Next Learning vandaag door zou gaan.

The post Next Learning 2020: the Smart and Safe Edition #nle2020 first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kunnen we online investeren in de relatie met lerenden?

‘Leren’ is meer dan kennis overdragen. Behalve het toepassen van effectieve doceer- en leeractiviteiten is het (meestal) ook belangrijk om te investeren in een relatie tussen lerende en de docent. Ik hoor en lees regelmatig dat het niet mogelijk is om online zo’n relatie aan te gaan.

The post Hoe kunnen we online investeren in de relatie met lerenden? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

MOOC Social Learning 3.0: Hoe maak je gebruik van de kennis in jouw organisatie?

Op 14 september 2020 start de Massive Open Online Course Social Learning 3.0: Hoe maak je gebruik van de kennis in jouw organisatie? In drie weken tijd leer je in deze gratis toegankelijke Nederlandse meer over kennisdeling in organisaties en de rol van ‘social learning’

The post MOOC Social Learning 3.0: Hoe maak je gebruik van de kennis in jouw organisatie? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Internationale Techniekconferentie On Tour

Op 13 november 2020 zou de Internationale Onderwijstransitieconferentie in het Philips Stadion in Eindhoven plaatsvinden. In verband met de coronacrisis is deze omgezet naar een tweedaagse Internationale Techniekconferentie On Tour voor kleine groepen. Ik zou 13 november spreken. Ik verzorg echter nu een op 20 november aanstaande een masterclass in Genk.

The post Internationale Techniekconferentie On Tour first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van SBO | 10-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Mila-Marie Bleeksma

‘Ik kon niet uit boeken leren. Soms had ik drie weken, inclusief huiswerkbegeleiding, voor een toets geleerd en haalde ik alsnog een 1,5. Op school werd gezegd dat ik het beste vmbo-kader kon gaan doen, dat vmbo-t te hoog gegrepen was. Maar mijn ouders zagen dat het probleem niet was dat ik de stof niet kon [...]

Het bericht Mila-Marie Bleeksma verscheen eerst op Next Learning 2021.

Lees verder
Van SBO | 10-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Ciska Harte

Ciska heeft zich 1,5 jaar geleden bij ons (de HKU) gecertificeerd voor ludodidactiek en is sindsdien ‘verslaafd’ geraakt aan game-based learning. De spellen die ze ontwikkelt zet ze niet alleen in internationale organisaties, om de benodigde skills voor toekomstig leiderschap aan te wakkeren, maar deelt zij ook steeds met de community bij ons, zodat anderen van [...]

Het bericht Ciska Harte verscheen eerst op Next Learning 2021.

Lees verder
Van SBO | 10-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Karlijn Soentjes

Karlijn is een zeer enthousiast, aanstormend, talent binnen de wereld van Learning & Development. Zij heeft eerst hotelmanagement gestudeerd bij Zuyd Hogeschool. In dat kader heeft Karlijn stage gelopen bij afdeling Learning & Development van Hilton Cluster Benelux. Zij heeft onder meer onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de impact van trainingen te meten. Op dit moment [...]

Het bericht Karlijn Soentjes verscheen eerst op Next Learning 2021.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Over het belang van het bieden van ondersteuning op het gebied van zelfregulering bij blended en online learning

Er wordt een groter beroep gedaan op zelfregulering, als lerenden online leren (al dan niet in combinatie met leren via bijeenkomsten). Lerenden hebben immers meer autonomie bij het leren. Niet elke lerende kan daar even goed mee omgaan. Het bieden van ondersteuning daarbij kan echter leiden tot betere leerresultaten.

The post Over het belang van het bieden van ondersteuning op het gebied van zelfregulering bij blended en online learning first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Volg de SURF Onderwijsdagen 2020 online

Op 10 en 11 november 2020 organiseert SURF weer de SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo. Dit keer volledig online. Je kunt je nu inschrijven voor een ‘vroege vogel’-tarief.

Ik ben trouw bezoeker van de SURF Onderwijsdagen.

The post Volg de SURF Onderwijsdagen 2020 online first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Impliceert fysieke afstand ook sociale afstand?

Hebben we altijd fysiek contact nodig voor waardevolle sociale interacties, en daarmee ook voor leren? Deze vraag houdt mij al lange tijd bezig. Volgens mij beïnvloedt een aantal factoren het antwoord op deze vraag.

Volgens Michael Moore is sprake van psychologische of communicatieve ruimte die de docent van lerenden scheidt in de onderlinge transactie,

The post Impliceert fysieke afstand ook sociale afstand? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je de betrokkenheid van lerenden binnen een virtuele klas vergroten?

Bij het gebruik van synchroon online leren, zoals tijdens het virtuele klas-sessies, moet je onder meer nadenken over hoe je de betrokkenheid van lerenden kunt vergroten. Daarbij moet je verder kijken dan didactiek.

De bijdrage 9 Principles Of Student Engagement In A Virtual Classroom bevat een aantal tips voor het bevorderen van ‘engagement’

The post Hoe kun je de betrokkenheid van lerenden binnen een virtuele klas vergroten? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

In memoriam Paul Laaper (aka @sienjaal)

Gisteren schreef Karin Winters dat haar levenspartner oftewel “keukentafellief” Paul Laaper is overleden. Helaas zijn clichés vaak waar. Want Paul was al lange tijd ziek, maar is toch nog best onverwacht overleden. Hij was één van mijn inspiratiebronnen.

The post In memoriam Paul Laaper (aka @sienjaal) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Zeven dingen die je moet weten over podcasting

De Educause Learning Initiative lijkt bezig te zijn met het afstoffen van ooit gepubliceerde edities uit de ‘7 Things You Should Know About’-reeks. Verleden week blogde ik over een update van de uitgave over het HyFlex-cursusmodel. Vanochtend las ik de nieuwe versie over ‘podcasting’

The post Zeven dingen die je moet weten over podcasting first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Ook bij een ‘Hybrid Learning Theatre’ gaat het om de didactiek

Ik lees regelmatig enthousiaste verhalen over en reacties op de toepassing van het ‘Hybrid Learning Theatre’. Het risico daarbij is dat we ons te veel laten meeslepen door het ‘wow-effect’ dat deze toepassing oproept. Het leerzame karakter ervan wordt bepaald door de didactiek die je inzet.

The post Ook bij een ‘Hybrid Learning Theatre’ gaat het om de didactiek first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

Voortijdige uitval via learning design reduceren

Drop-out oftewel voortijdige uitval heeft vaak vele redenen. Nu online leren binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs vaker wordt toegepast, bespeur je de angst dat dit ten koste kan gaan van meer voortijdige uitval. Via het ontwerp van je onderwijs kun je ‘drop-out’

The post Voortijdige uitval via learning design reduceren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-09-2020 | Article Rating | (0) reacties

De populairste leertechnologieën van 2020 (en wat zijn trends?) @c4lpt

Eerder dan verwacht heeft Jane Hart vandaag de Top Tools for Learning 2020 gepubliceerd. Mijn verwachting dat hierin grote verschuivingen hebben plaatsgevonden, is uitgekomen. Dat blijkt uit de analyse van Jane.

Begin juli heb ik mijn favoriete leertechnologieën (editie 2020) al gedeeld.

The post De populairste leertechnologieën van 2020 (en wat zijn trends?) @c4lpt first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van SBO | 31-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Praktijkcase: Implementatie LMS Reclasseringsacademie

De Reclasseringsacademie is zowel het opleidingsinstituut voor de reclasseringsorganisaties in Nederland als de centrale ingang voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers van Reclassering Nederland. Afgelopen jaar heeft zij het LMS van IM-C geïmplementeerd om zowel haar opleidingsdienstverlening als loopbaanbegeleiding van de medewerkers van Reclassering Nederland beter te kunnen vormgeven. In dit LMS worden zowel [...]

Het bericht Praktijkcase: Implementatie LMS Reclasseringsacademie verscheen eerst op Next Learning 2021.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Overzicht blogposts geschreven tijdens de zomervakantie

Vandaag is het onderwijs in regio Midden ook weer begonnen. Ik kan mij voorstellen dat je ook vandaag weer begint met het lezen van blogposts. Deze bijdrage bevat daarom een overzicht van de blogpost die ik sinds 6 juli 2020 heb geschreven (de oudste staan onderaan).

The post Overzicht blogposts geschreven tijdens de zomervakantie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Voorbeeld ondersteuning lerenden bij onderwijs tijdens coronacrisis

Het onderwijs dat we in dit school/studiejaar verzorgen en volgen, is anders dan anders. Stanford University laat middels ‘Re-Approaching Stanford‘ zien hoe je lerenden online kunt ondersteunen bij dit ‘andere onderwijs’.

‘Re-Approaching Stanford’

The post Voorbeeld ondersteuning lerenden bij onderwijs tijdens coronacrisis first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Voorwaarden, doceer- en leerstrategieën voor goed onderwijs

Instructional Strategies for Today is een mooie samenvatting van een essay met de gelijknamige titel. Wat zijn voorwaarden, effectieve doceerstrategieën en leerzame leerstrategieën voor goed onderwijs (of je er nu wel of geen leertechnologie bij gebruikt)?

Voorwaarden

  • Diversiteit en interconnectiviteit: houdt er rekening mee dat je te maken hebt met een lerenden die sterk verschillen,

The post Voorwaarden, doceer- en leerstrategieën voor goed onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-08-2020 | Article Rating | (1) reacties

Meer modellen voor ‘blended’ onderwijs

Net als bij het traditionele onderwijs, kun je ook diverse keuzes maken als je leertechnologie gaat inzetten binnen onderwijs en opleidingen. Die keuzes maak je op basis van ontwerpcriteria. In 6 Models for Blended Synchronous and Asynchronous Online Course Delivery beschrijft Heather Farmer een aantal ontwerpcriteria en zes modellen.

The post Meer modellen voor 'blended' onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Webinar Hoe kunnen we de effectiviteit van blended learning vergroten?

Afgelopen dinsdag en vandaag heb ik op verzoek van het Summa College een webinar verzorgd over hoe je het leerzame karakter van blended learning kunt versterken.

Het webinar startte met twee vragen waarmee ik de voorkennis over blended learning wilde activeren.

The post Webinar Hoe kunnen we de effectiviteit van blended learning vergroten? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-08-2020 | Article Rating | (0) reacties

Wat je moet weten over het HyFlex-cursusmodel

Het hybride flexibele, oftewel HyFlex, cursusmodel is een onderwijsaanpak die face-to-face (F2F) en online leren op een speciale manier combineert. Klassikale sessies en verschillende leeractiviteiten worden face-to-face, synchroon online en asynchroon online aangeboden. Dit model is al in 2010 geïntroduceerd,

The post Wat je moet weten over het HyFlex-cursusmodel first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.

Lees verder
Pagina 13 van 97Eerste   Vorige   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Volgende   Laatste