Wat is jouw kracht?

Genomineerd voor e-Learning Award Smarter Learning


Inzenders:
UWV, Bright Alley

Het UWV WERKbedrijf staat de komende jaren voor een bijzonder grote uitdaging. De dienstverlening verandert van face-to-face contact naar e-dienstverlening. Het contact tussen het UWV en werkzoekenden en werkgevers gaat zich voornamelijk via internet afspelen.


UWV en Bright Alley hebben de handen ineen geslagen. Onze uitdaging was om 4500 UWV- medewerkers een dag uit 2015 te laten ervaren met als kernvraag: Past het Werkbedrijf van de Toekomst (WvdT) nog wel bij mij? Hiervoor ontwikkelden we een krachtige leeromgeving: een samenspel van een online platform, een e-learning/game, een pilot-vestiging en een virtuele rondgang via een iPad-leeroplossing in combinatie met een persoonlijke begeleiding-/veranderaanpak. Deze totaalaanpak zorgde ervoor dat medewerkers van het UWV WERKbedrijf een heel ander leerplan hebben doorlopen. Een leerpad in de geest van de nieuwe e-dienstverlening. Practice what you preach!

Hoe werkt het? Een medewerker doet een eerste krachtmeting op het online platform om inzicht te krijgen in zijn/haar persoonlijke aansluiting op de nieuwe werkwijze. Op de dag zelf (de ervaring) volgt een rondleiding met behulp van een iPad. Deze oplossing zorgt ervoor dat mensen zelfstandig, in hun eigen tempo de dag kunnen beleven. Augmented reality brengt de pilot-vestiging tot leven doordat verhalen uit de toekomst verteld worden. Er zijn veel mensen tegelijk aanwezig, waardoor ze al wandelend ervaringen kunnen delen. Interactieve storytelling (casuïstiek) op de iPad wordt op de dag zelf afgewisseld met (on- en offline) reflectiemomenten en werkvormen op de locatie. Zo stelt de Virtuele gids bijvoorbeeld reflecterende vragen afhankelijk van de keuzes die deelnemers maken. Op de pilot-vestiging zijn grote schermen aanwezig met polls die live op de iPad ingevuld worden, door de aanwezige deelnemers. Terug op hun eigen werkplek nemen de UWV-medewerkers zichzelf de maat in de paskamer op het online platform. Zo komt iedereen tot het persoonlijke antwoord op de vraag of het Werkbedrijf van de Toekomst nog wel bij hem/haar past.

De resultaten spreken voor zich. Van het geschetste toekomstbeeld geeft ruim 98% van de deelnemers ook aan gemotiveerd te zijn, meer op de hoogte of zelfs blij geworden te zijn.

De volgend trailer geeft een impressie van Werkbedrijf van de Toekomst Experience:
 

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.