Logo e-Learning

 

Maandelijkse nieuwsbrief donderdag 9 april 2020

Agenda
Activiteiten voor de komende periode.

Next Learning is verplaatst naar 15 september. Opnieuw in 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Voor wie zich niet had ingeschreven voor 7 april, online inschrijven kan nog steeds.

9-4-2020
Webinar: snel content aanbieden met Instilled

10-4-2020
Gratis Moodle Spreekuur

14-4-2020
Webinar: snel content aanbieden met Instilled

17-4-2020
Gratis Moodle Spreekuur

21-4-2020 - 22-4-2020
Totara Learn LMS training

24-4-2020
Gratis Moodle Spreekuur

12-5-2020
Articulate Rise Certified Training

19-5-2020
Webinar: maak kennis met Articulate 360

12-6-2020
Webinar: maak kennis met Articulate 360

26-6-2020
Articulate Storyline Certified Training - Advanced

21-7-2020
Webinar: maak kennis met Articulate 360

15-9-2020
NEXT LEARNING 2020

Wilt u ook iets delen met onze lezers, stuur dan uw activiteit naar redactie@e-Learning.nl.

   

e-Learning beats Corona
De site e-learning-beats-corona.nl geeft tips over alternatieven nu fysieke bijweenkomsten niet mogelijk zijn. Het is een non-profit initiatief van Ank Dierckx (SBO, Next Learning), Jeroen Krouwels (HiHaHo Interactieve Video) en Marcel de Leeuwe (Leerbeleving.nl en redacteur van e-Learning.nl).

De site is sinds 13 maart in de lucht. De initiatiefnemers motiveren dit als volgt: We leven nu opeens in een wereld waarbij fysiek contact gevaarlijk is. Onze organisaties vragen om online leren. In één keer moeten klassikale cursussen en lessen worden omgezet naar leerinterventies op afstand.

 

 


Nieuwsbrief Corona-special

Deze nieuwsbrief staat geheel in het kader van de coronacrisis. Wij geven een overzicht van de relevante bijdragen op e-Learning.nl. En verder een selectie van wat de redactie tegenkwam op internationale, vooral Engelstalige sites. Wij houden ons aanbevolen voor nieuws, tips, best practices, om collega-opleiders te kunnen helpen bij hun online activiteiten. In deze nieuwsbrief, een nieuwe rubriek met de suggesties die wij deze maand ontvingen. In zijn column – aan het eind van deze nieuwsbrief – vraagt Wilfred Rubens zich af of de huidige belangstelling voor e-learning een duurzaam karakter zal hebben. Dat er momenteel onvoldoende aandacht kan zijn voor een zorgvuldig ‘learning design’ kan als een boemerang terugkomen, is zijn vrees.

  

Gezondheid

Healthy Working at Home
Be active: simple ways to boost activity
Soap and water absolutely kills coronavirus
Washing Hands: Get Kids in the Habit
Clean and Disinfect All Your Gadgets

 

Tips & Tricks voor Zoom

Het gebruik van de videoconferentie-app Zoom heeft door de crisis een enorme vlucht genomen. Maar een waarschuwing lijkt ook op zijn plaats. Zoom heeft ‘problemen rondom de privacy en veiligheid van gebruikers’, schrijft de NOS op de nieuwssite. Zie ook de waarschuwingen op 9TO5Mac en EdSurge.

Voor wie dat geen onoverkomelijk bezwaar is, hierbij een verwijzing naar uitleg en tips voor het gebruik. En verder alternatieven en een kanttekening.

Privacy
‘Zoombies’ Take Over Online Classrooms
Zoom Has A Dark Side — An FBI Warning
Keep Uninvited Guests Out of Your Zoom Event
Prevent Jerks From Ruining Your Zoom Meetings
How to Prevent Zoom-Bombing
Zoom Privacy Backlash Is Only Getting Started

How to
Complete Teacher Training Videos
Use Zoom to Teach Online Effectively
Teaching online with Zoom - Free Training Videos
Zoom for online classes and meetings
How to Set Up a Zoom Meeting

Tips
8 Tips voor het gebruik van Zoom
13 Zoom tips, tricks and hidden features
The best tips for using Zoom
Zoom Meeting Dos and Don'ts
How to change Zoom background

Alternatieven
Best Alternatives to Zoom
6 Best Free Video Conferencing Apps
Cisco Makes Webex Free (incl. Teachers Guides)
Web Conferencing Software
Videoconferencing Low-Bandwidth Alternative

Kanttekening
Zoomed Out: Live Teaching not Always the Best

 

Suggesties van lezers

André Booms, een van de lezers van deze nieuwsbrief, stuurde een aantal suggesties. Inspiratie vond hij in de mailings van de Courseragroep Learning to learn van Barbara Oakley. Hieronder een selectie.

MOOCs as solution to cope with corona
Discover thousands of free online courses
Helping universities take learning online
MOOC: How To Teach Online
Taking labs virtual
Tips for better online meetings
Tips from a Homeschooler
Zoom Tutorial
Teaching on Twitch
Camtasia Tutorials

 

Corona-berichten Marktspelers

Future Learning
Corona vraagt om online leren

Let’s Learn!
Hoe lang mag een video zijn
Ontwerpen van webinars en online lessen

The Courseware Company
Snel content aanbieden met Instilled
Snel content ontwikkelen in Articulate 360

SkillsTown
Leren en ontwikkelen in tijd van crisis
Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud
10 gratis online hulpmiddelen

Splintt
eLearning in crisistijd
Wilhelmus in de klas
e-learning over Intelectueel Eigendom

Avetica
Avetica helpt met Moodle Spreekuur
Moodle Spreekuur ook 4x gepland in april
7 plugins voor virtual classrooms in Moodle
MoodleCloud breidt capaciteit uit
Leer thuis verder met virtual classrooms


Zie ook de rubriek Nieuws van Marktspelers

 

Wilfred Rubens' bijdragen

In deze rubriek een selectie van de bijdragen die redacteur Wilfred Rubens de afgelopen periode op e-Learning.nl heeft gepubliceerd. Voor een volledig en actueel overzicht verwijzen wij naar de rubriek Bloggers of naar zijn weblog.

Acht vragen over online leren op afstand
Verschil online leren en ‘emergency remote teaching’
Scholen tevreden met eerste weken op afstand?
Online gastcollege implementatie e-learning
Artikelen en blogpost over online leren
LinkedIn groep digitale didactiek Open Universiteit
Tips voor selecteren van tools voor online onderwijs
Online vermoeiender dan face-to-face communiceren?
Tools voor online onderwijs selecteren
‘Ad hoc-didactiek’ in plaats van ‘panic-gogy’
Video’s over het gebruik van ICT in het onderwijs
Overpeinzingen over twijfels rond online leren
Reflectie op week thuis werken
Veilig toetsen, tentamineren en examineren?
Hulpmiddel bij afweging verschillende toepassingen online leren
Ook AVG bij de keuze voor leertechnologie
Vormen van synchroon, live, online leren       

Wilfred Rubens is zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Hij helpt organisaties met het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona-nieuws

Horeca: in 1 week 15.000 licenties
Learning Conference: 2 maanden gratis
COVID-19 webinar huisartsen 1 april
Artsen massaal online bijgeschoold
ABN AMRO: e-learning gaat grote vlucht nemen
Universiteit Antwerpen: in een week online
KU Leuven binnen week digitaal
Hoe Hongkong het onderwijs online bracht
ICT-opleiders sterk geraakt door coronacrisis
Emerce Opleidingen nu als e-learning
Kennisnet bundelt initiatieven
Open Universiteit over digitale didactiek
Do's-and-don'ts van afstandsonderwijs
Landelijk coördinatiepunt online onderwijs
3 tips voor onervaren thuisonderwijzers
Studenten helpen met bijles en studiebegeleiding
Goedknegt helpt met examen geschiedenis
Online les. Hoe doe je dat?
6 tips om op afstand les te geven
4 tips voor veilig thuiswerken
5 lessen voor thuiswerken  

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-Learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Keizersgracht 80
1015 CT
Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-Learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier.

Zorgt het Corona-virus echt voor een brede adoptie e-learning?

Nadat ons kabinet had aangekondigd dat bijeenkomsten met meer dan honderd mensen vanwege de Corona-crisis niet meer waren toegestaan, en scholen en opleidingsinstituten dicht moesten, kreeg ik de vraag of ik niet verheugd was dat e-learning nu volop in de belangstelling staat. Dat is niet het geval.

Uiteraard ben ik niet blij vanwege de aanleiding: een ernstige crisis op het gebied van de volksgezondheid. De een z’n dood, de ander z’n brood? Bah.

Maar verder heb ik ook andere aarzelingen.

Uit online gesprekken met een aantal e-learning-adviseurs krijg ik de indruk dat bedrijven en zorginstellingen op dit moment niet of nauwelijks meer investeren in learning & development. Bedrijven proberen kosten te reduceren. Zorginstellingen hebben andere prioriteiten (toelichting is overbodig). Dat betekent ook dat e-learning en projecten op het gebied van blended learning nu waarschijnlijk grotendeels stilliggen. Wel neemt de belangstelling toe voor het omzetten van klassikaal opleiden naar online vormen van leren en ontwikkelen. Maar daarin investeert men nu vermoedelijk dus even niet. De interesse in online werken is waarschijnlijk wel sterk gestegen. Daar wordt ook in geïnvesteerd.

Binnen het onderwijs is op dit moment inderdaad sprake van een ongekende versnelling van de toepassing van e-learning. Zelfs de grootste scepticus van het gebruik van leertechnologie moet er nu aan geloven. Zonder leertechnologie zijn scholen en opleidingsinstituten immers niet in staat om hun ‘core business’ uit te voeren. De urgentie is gigantisch. Ik hoorde onlangs dat dit weer het bewijs is dat het onderwijs alleen verandert door externe druk (ik laat even in het midden of dit inderdaad het geval is).

Tegelijkertijd zie je ook dat verschillende deskundigen benadrukken dat e-learning eigenlijk om een zorgvuldig ontwerp vraagt, en dat er nu geen tijd is om daar veel aandacht aan te schenken. Het komt voor dat klassieke hoorcolleges – op zich al geen heel effectieve manier van onderwijs – worden gefilmd en ontsloten voor studenten. Terwijl we weten dat dit niet effectief is. De ‘e’ van ‘e-learning’ staat dikwijls weer voor ‘eenzaam leren’.

Als je op Twitter de verzoeken om tips scant, dan valt daarbij ook een hoge mate van ‘tool-gedrevenheid’ op, waarvan ik gehoopt had dat we dit inmiddels achter ons hadden gelaten. Ook is hierbij vaak weinig oog voor de vraag of de tools wel altijd ‘AVG-proof’ zijn.

We moeten nu roeien met de riemen die we hebben. Bij de TU Delft benadrukt men daarom dat nu ‘remote teaching and learning’ wordt toegepast, en dat dit iets anders is dan blended learning of e-learning. Bij de Open Universiteit heeft men in korte tijd een speciale website over digitale didactiek gelanceerd. De term is weer ‘hot’. Daarnaast verzorgt de Open Universiteit online colleges waar docenten o.a. vragen kunnen stellen over onderwerpen zoals het realiseren van activerend online onderwijs of het online begeleiden.

Ik vraag me dus af of de grotere belangstelling voor e-learning een duurzaam karakter heeft. Dat er momenteel onvoldoende aandacht kan zijn voor een zorgvuldig ‘learning design’ kan bovendien ook als een boemerang fungeren. Degenen – docenten en lerenden – die nu praktisch voor het eerst kennismaken met e-learning, kunnen teleurgesteld zijn. En je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Investeer daarom in het helder maken van verwachtingen. En probeer toch aandacht te schenken aan learning design en effectieve didactiek, hoe minimalistisch ook.

Verder zal de toekomst het leren of deze crisis bijdraagt aan een brede adoptie van e-learning en blended learning, of juist zal leiden tot een terugslag.