Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-03-2020 | Article Rating | (0) reacties

Relevante artikelen en blogpost over online leren

Er verschijnen de laatste dagen veel interessante bronnen over online leren. Deze bronnen verdienen eigenlijk elk een afzonderlijke blogpost. Dat lukt mij niet. Bij dezen daarom een bloemlezing.

Van 1 dag in trainingslokaal naar 1 dag afstandsleren

Marcel de Leeuwe beschrijft hoe hij een trainingsdag heeft geconverteerd naar één dag online leren (combinatie van synchroon en asynchroon online leren). Marcel deelt zijn overwegingen bij het ontwerp en zelfs zijn lesplan. Ik heb hem via LinkedIn ook gevraagd waarom hij heeft vastgehouden aan die ene dag. Hij had het online leren immers ook over meer dagen kunnen uitsmeren waardoor de belasting wellicht minder zwaar was geweest. Marcel wilde echter bewust dezelfde ervaring van één dag realiseren.

Mooi hoe Marcel zijn ontwerpkeuzes inzichtelijk maakt! De keuze voor Zoom als applicatie voor synchroon online leren vind ik wel discutabel.

Kritiek op Zoom

Zoom ligt namelijk onder vuur als het gaat om privacy. Lees bijvoorbeeld Hoe veilig is Zoom en hoe zit het met privacy? en Using Zoom? Here are the privacy issues you need to be aware of. Wat mij in deze bijdragen wel opvat is dat de auteurs sowieso moeite hebben met het opslaan van gegevens, zoals een IP-adres. Zo ver zou ik niet willen gaan. Het is namelijk de vraag of leveranciers van applicaties deze informatie “redelijkerwijs” kunnen gebruiken om de individuele student te identificeren. Dat is m.i. niet mogelijk “zonder onevenredige inspanning”.

Daarnaast illustreren deze bijdragen wat mij betreft het verschil tussen applicaties voor virtual classrooms en applicaties voor online samenwerken. In een virtual classroom is m.i. sprake van een gerechtvaardigd belang als een docent kan monitoren of een lerende ‘de klas verlaat’ (naar andere applicaties switcht). In een werksituatie is dat juist niet wenselijk.

Technology-Enhanced Collaborative Learning: Resultaten en eerste balans

Met de uitbouw van het TECOL-project (Technology Enhanced COllaborative Learning) wilden KU Leuven, Barco en Televic Education educatief technologische oplossingen ontwikkelen die het interactief en collaboratief leren meer centraal plaatsen. De hoofddoelstelling was om de ontwikkelde ‘TECOL-technologie’ tijdens alle vormen van contactonderwijs,zowel in hoorcolleges als in de werkzittingen en practica, actief in te zetten. Er was ook speciale aandacht voor de ontwikkeling van technologie om het leren op verschillende campussen mogelijk te maken. Naast ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën was onderzoek naar de effectiviteit van deze oplossingen een hoofddoelstelling.

Dit rapport bevat beschrijving van uitgevoerde projecten en onderzoeksresultaten (percepties van studenten maken een belangrijk deel hiervan uit). De aanbevelingen zijn nogal summier beschreven.

Raes, A., Pieters, M., Windey, I., Depaepe, F., & Desmet, P. (2020). Technology-Enhanced Collaborative Learning: Resultaten en eerste balans. White paper van ITEC, imec onderzoeksgroep KU Leuven

Audio peer feedback

Bij online leren maken we vaak gebruik van schriftelijke feedbak. Renée Filius en collega’s bepleiten in Audio peer feedback to promote deep learning in online education het gebruik van audio feedback. Op basis van eigen onderzoek concluderen de auteurs dat zowel het geven als het ontvangen van audiofeedback verdiepend leren bevordert. Het geven en ontvangen van feedback blijkt ook persoonlijke betrokkenheid te bevorderen. Bepaalde mechanismen – zoals “understanding one own’s learning process”- fungeerden als sterkere voorspeller van verdiepend leren bij het geven dan bij het ontvangen van audio feedback.

Tips en trick voor online onderwijs

OU-hoogleraar Renate de Groot geeft tips waar je aan moet denken als je contactonderwijs converteert naar online onderwijs. Zij doet dit ook vanuit onderzoek naar het puberbrein. Deze poster -gemaakt door Laurie Delnoij- vat haar inzichten samen.

tips en trick online onderwijs


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: