Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor april 2008

Van de Redactie | 29-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

SIG richt zich op gaming, virtuele werelden en simulaties in onderwijs

Op maandag 2 juni vindt in Utrecht de opstartbijeenkomst plaats van de Special Interest Group (SIG). De SIG is een initiatief van SURFfoundation en SURFnet, en heeft als doel om de krachten bij de diverse onderwijsinstellingen te bundelen op het gebied van gaming, virtuele werelden en simulaties. Da... Lees verder
Van de Redactie | 28-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Online lesprogramma om kennis over dagbladen te vergroten

Cebuco, de marketingorganisatie van de Nederlandse dagbladen op de advertentiemarkt, heeft Dagblad Academy geïntroduceerd. De Dagblad Academy is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met dagbladen te maken heeft en heeft als belangrijkste om de kennis over dagbladen als advertentiemedium te vergrot... Lees verder
Van de Redactie | 24-04-2008 | Article Rating | (1) reacties

Netwerksites, chatten en blogs niet populair bij werkzoekenden

Werkzoekenden maken amper gebruik van moderne Web 2.0-instrumenten, zoals sociale netwerken, chatten en blogs. Dit blijkt uit onderzoek van Volkskrant Banen en Bureau De Uitkomst, waarover Frederieke van Velzen bericht. Minder dan 10 procent van de respondenten gebruikt netwerksites om informatie te... Lees verder
Van de Redactie | 23-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Informatie-en inschrijfsysteem aan UvT loopt vertraging op

De start van MySiS (My Student Information System), het nieuwe informatie-en inschrijfsysteem voor studenten, is met een half jaar uitgesteld. Dat meldt Univers, het weekblad van de Universiteit van Tilburg (UvT). De UvT is initiatiefnemer van het systeem en werkt, samen met vier andere hoger onderw... Lees verder
Van de Redactie | 22-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Minister trekt 3 miljoen euro extra uit voor meisjes en techniek

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt de komende jaren drie miljoen euro extra uit om meer meisjes te interesseren voor een studie of opleiding in techniek en ICT. Een miljoen is bestemd voor havo en vwo-scholen, en twee miljoen voor het mbo. Plasterk heeft de extra ... Lees verder
Van de Redactie | 21-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

'Digitale middelen vooral ingezet bij actief leren'

Voor het werken met digitale leermiddelen gebruikt in het voortgezet onderwijs (VO) bijna de helft van de leraren een elektronische leeromgeving (ELO). De meest genoemde ELO's zijn TeleTOP, It's Learning, Moodle en N@tschool. Dat blijkt uit de Leermiddelenmonitor (PDF), waarover Wilfred Rubens ons t... Lees verder
Van de Redactie | 18-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Kabinet investeert flink in mediawijsheid

Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen en scholen gaat helpen om verstandig en bewust met media om te gaan. Voor de start ervan is dit jaar 500.000 euro beschikbaar... Lees verder
Van de Redactie | 17-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

CHE start digitale deeltijdopleiding Theologie

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) start in september met de deeltijdopleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), die ook digitaal gevolgd kan worden. De vierjarige opleiding bij de opleidingseenheid Theologie komt tegemoet aan de wens van belangstellenden die (door werk of privé-omstandigheden) lie... Lees verder
Van de Redactie | 16-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Hoogopgeleide Nederlander te druk voor professionele zelfontplooiing

Ondanks dat vrijheid voor zelfontplooiing net zo hoog in het vaandel staat als een hoog salaris blijkt dat de dagelijkse bezigheden voor 63 procent van de hoogopgeleide Nederlanders een te hoge druk geven. Dit blijkt uit onderzoek van Getronics PinkRoccade en TNS Nipo naar de mate van professi... Lees verder
Van de Redactie | 15-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Studenten helpen werkdruk docenten verlagen

Ondersteund door een computerprogramma zijn studenten prima in staat de vragen van medestudenten aan docenten te beantwoorden. Hierdoor kan de werkdruk van docenten aanzienlijk verlaagd worden. Dat stelt Peter van Rosmalen in zijn proefschrift 'Supporting the tutor in the design and support of adapt... Lees verder
Van de Redactie | 14-04-2008 | Article Rating | (2) reacties

Symposium over voortgang van eHealth

Op 20 mei wordt in het Conferentiehotel Drienerburght Enschede van de Universiteit Twente een symposium gehouden over onderzoek naar eHealth gericht op de versterking van de autonomie van patiënt en burger en kwaliteit van de zorg. Een van de hoofddoelen van het symposium ('Supporting health by tech... Lees verder
Van de Redactie | 14-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Nieuw initiatief wil antwoorden geven op vragen over respect

Onlangs is de website I-respect van start gegaan, een initiatief van Stichting Mijn Kind Online, een onafhankelijk kenniscentrum jeugd en media, opgericht door KPN en Ouders Online. Zoals de naam al aangeeft, heeft I-respect als belangrijkste thema 'respect' en richt het zich met name op leerlingen ... Lees verder
Van de Redactie | 10-04-2008 | Article Rating | (1) reacties

Expertisecentrum VUB zet nieuwe zelfstudiecursussen online

Het Onderwijsvernieuwing & OnderwijsServiceCentrum (OSC), het expertisecentrum van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), heeft twee nieuwe zelfstudiecursussen over het gebruik van portfolio's in het onderwijs in gebruik genomen. Dat meldt het weblog van OSC. Het gaat om de cursus 'Richtlijnen voo... Lees verder
Van de Redactie | 09-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

'Het Elektronisch Leerdossier moet geen selectiecriterium worden'

"Het ELD (Elektronisch Leerdossier) moet geen selectiectiterium worden, dus we moeten met de opleidingen goede afspraken maken over het gebruik van het dossier". Dat zegt Paul de Rook in het vierde nummer (PDF) van het ELD informatieblad. Volgens De Rook, student rechten en internationale betrekking... Lees verder
Van de Redactie | 09-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Masterclasses over online netwerken

'Hoe kan een organisatie optimaal van social networks, zoals Hyves, LinkedIn en Facebook, gebruik maken?' Het is een van de vragen die terugkomt in de eendaagse Masterclasses die door KREM, een bedrijf dat actief is in de zakelijke dienstverlening, media en entertainment, zijn georganiseerd. Doel va... Lees verder
Van de Redactie | 08-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

'Wie zegt dat er niets beschikbaar is op ons vakgebied?'

'Open source software wordt in elkaar gefröbeld door goedwillende vrijwilligers'. Dat is, zo zegt Wytze Koopal in zijn (gast-)column voor eLearning.nl, een van de veelgehoorde argumenten tegen open source. Ook binnen de e-learning community. Koopal vraagt zich hardop af of deze argumenten wel kloppe... Lees verder
Van de Redactie | 07-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Stimuleringsregeling voor Leraren in opleiding in het VMBO

De stichting Platforms VMBO heeft in samenwerking met Kennisnet een stimuleringsregeling (PDF) opgezet voor Leraren in opleiding in het VMBO. De regeling heeft ten doel om het ICT-gebruik van leraren in opleiding te vergroten. De nadruk ligt op het vergroten van de samenwerking van de AVO en beroeps... Lees verder
Van Stoas Learning BV | 07-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Stoas seminar 'Compliance & Informatiebeveiliging' inspirerend en informatief

Op vrijdag 28 maart vond het seminar ‘Compliance & Informatiebeveiliging: effectief met e-Learning’ plaats bij Stoas Learning in Wageningen. Compliance, informatiebeveiliging en integriteit zijn actuele uitdagingen voor organisaties. Training van medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Tijd... Lees verder
Van de Redactie | 03-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

HAN start met opleiding 'Embedded Systems Engineering'

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is " target=_blank>gestart met de opleiding 'Embedded Systems Engineering', de eerste en enige voltijd hbo-opleiding in Nederland die zich richt op zowel de software als de hardware van ingebouwde systemen. Het idee voor de nieuwe opleiding ontstond uit... Lees verder
Van The Competence Group (TCG) | 03-04-2008 | Article Rating | (0) reacties

Vlamingen vaak beter in rekenen!

IJsselstein, 2 april 2008 Tijdens het jaarlijks terugkerend congres ‘De week van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen’ dat plaatsvond van 10-14 maart 2008 in Oostende, werd door de bezoekers met veel enthousiasme de online rekentoets voor verpleegkundigen van The Competence Group gemaakt. Uit de resul... Lees verder
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.