Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van FLOWSPARKS | 27-03-2024 | Article Rating | (0) reacties

e-Learning maken nog eenvoudiger met FLOWSPARKS en AI

e-Learning maken nog eenvoudiger met FLOWSPARKS en AI

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) heeft de wereld razendsnel veranderd. Het vindt volop zijn weg in ons dagelijks leven. En natuurlijk doet AI ook in de sector van levenlang leren en ontwikkelen zijn intrede. Als innovatief bedrijf in Learning & Development integreert FLOWSPARKS het taalmodel van ChatGPT in zijn Authoring Tool, een ontwikkeling die plaatsvindt in Brainport Eindhoven. Dankzij de integratie van AI kunnen sneller en efficiënter interactieve e-Learningmodules worden gemaakt.

FLOWSPARKS is een toonaangevend bedrijf dat organisaties helpt om met een focus op gebruiksvriendelijkheid, personalisatie en meetbaarheid, effectiever digitaal te leren. In 2016 ontwikkelde het bedrijf een Leer Content Management Systeem (LCMS) waarbij het Authoring Tool gebruiksgemak vooropstelt dankzij voorgedefinieerde templates. FLOWSPARKS ondersteunt de klanten ook bij de ontwikkeling van online leerprogramma's. Met meer dan 25 jaar ervaring en een team van meer dan 50 experts, bedient FLOWSPARKS vanuit Nederland en België klanten over de hele wereld.

Gemakkelijk en laagdrempelig

Cédric Herregodts (links) CEO bij FLOWSPARKS in gesprek met zijn college Christophe Jacobs, Chief Customer Success.

Gemakkelijk en laagdrempelig

‘Het is altijd onze missie geweest om het ontwikkelen van interactieve leermodules makkelijk en laagdrempelig te maken om daarmee digitale leerervaringen toegankelijk te maken voor iedereen’, zegt Christophe Jacobs, Chief Customer Success bij FLOWSPARKS. ‘Dat doen we vanuit onze didactische achtergrond, waardoor we goed doordachte structuren en templates aanbieden die perfect aansluiten bij geformuleerde leerdoelen.’

‘We vinden dat iedereen in een organisatie e-Learning zou moeten kunnen maken, ongeacht technische, grafische en didactische skills. Toch kunnen inhoudelijke experts soms vastlopen als hen gevraagd wordt een opleiding te maken. Het is niet omdat ze de kennis niet hebben. Het ontbreekt vaak aan tijd om oefeningen te maken, scenario’s te schrijven, vragen, bruikbare  antwoordalternatieven en feedback te bedenken. Een boeiende leerervaring creëren vraagt niet alleen creativiteit, maar ook tijd.’ En dat is waar AI nuttige bijdragen kan leveren. De integratie van AI in FLOWSPARKS biedt gebruikers een krachtig hulpmiddel om snel een eerste draft te creëren. Generatieve AI is nog niet zo ver gevorderd dat de output perfect is. Maar de het doet in enkele minuten wel wat je anders een paar dagen kost. Dankzij AI genereert FLOWSPARKS een eerste aanzet waarop je als auteur kan voortbouwen.

‘Zo nemen we opnieuw obstakels en blokkades weg bij onze gebruikers en zullen ze veel sneller geneigd zijn e-learning-modules te maken omdat ze veel niet meer zelf hoeven te bedenken. Het kan iemand helpen die creativiteit en tijd mist’, aldus Christophe. In die optiek ziet Cédric Herregodts, CEO bij FLOWSPARKS, AI feilloos aansluiten bij de missie van FLOWSPARKS: ‘Het is niet alleen een markttrend die we niet konden negeren, het past ook perfect in onze visie dat iedereen doeltreffende, effectieve digitale opleidingen moet kunnen maken. Met AI kunnen we de gebruikers én de leerervaring aanzienlijk verbeteren.’

Gedaan met eindeloos finetunen

Wie al met ChatGPT werkte, kent het belang van goede prompts. Prompts zijn de opdrachten die je aan ChatGPT geeft of de vragen die je stelt. Sla er je eigen gespreksgeschiedenis met ChatGPT maar eens op na om te zien hoeveel vervolgvragen je gemiddeld stelt om tot een bevredigende output te komen. ‘Ik heb de test gedaan en ik kwam aan 49 extra vragen. Als de prompt niet goed zit, moet je blijven tweaken’, zegt Christophe.

Gedaan met eindeloos finetunen

FLOWSPARKS vangt dit op door vooraf bepaalde input te vragen alvorens AI de gekozen template van je leermodule begint in te vullen. Je moet minstens een onderwerp invullen en hoe preciezer je dat doet, hoe beter de output. Die output bestaat trouwens uit teksten én beelden, die laatste gegenereerd door Dall-E. Je kan optioneel een doelpubliek, een tone of voice, de expertise van de AI-assistent en de leerduur van je module bepalen. Vervolgens selecteer je de taal waarin je de output wilt hebben. ‘Dit formulier is een soort tussenlaag waarmee het achterliggende systeem in FLOWSPARKS een goede prompt kan genereren voor het AI-taalmodel’, licht Christophe toe.

Datasecurity

Het FLOWSPARKS auteurssysteem faciliteert communicatie met ChatGTP en gebruikt de output van het taalmodel als input voor de e-Learningtemplates. De auteurstool krijgt enkel het resultaat te zien van wat het taalmodel genereert en gebruikt dat om content te maken. Het kan zelf geen onderscheid maken tussen wat van de auteur komt of wat AI aanlevert. We hebben het zo geregeld dat informatie van de klant niet wordt gebruikt voor het trainen van taalmodellen. Alles wordt louter ingezet binnen de context van die specifieke e-Learning.

Datasecurity

Je krijgt in AI co-author zoals FLOWSPARKS de tool noemt, de mogelijkheid om extra informatie mee te geven. Met het opladen van  Wordbestanden, spreadsheets, PowerPoints of pfd’s, voeg je je eigen context toe. Zo is AI niet louter afhankelijk van de bestaande trainingsdata van het taalmodel. Dat verhoogt maximaal de kans om een betere output te krijgen. De documenten waarmee de gebruikers van FLOWSPARKS de AI-feature voeden, zijn trouwens ook binnen FLOWSPARKS afgeschermd. Ze zijn enkel toegankelijk voor AI bij het genereren van e-Learningcontent en zonder expliciete toestemming zelfs niet beschikbaar voor collega’s die een andere digitale leermodule ontwikkelen.

We bieden klanten in onze AI co-author de mogelijkheid hun eigen OpenAI-sleutel te gebruiken voor communicatie met ChatGTP op een wijze die bij onze medewerkers ‘zero knowledge’ garandeert; zij kunnen zelf die sleutel nooit ergens anders gebruiken. Wat natuurlijk sowieso recht tegen ons beleid zou ingaan. Via de eigen sleutel houdt de klant zicht op de kosten, waardoor ook de afrekening rechtstreeks bij de klant zit voor het gebruik bij OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT). Opgeladen documenten staan binnen de eigen OpenAI-klantomgeving, en niet in een gedeelde omgeving van FLOWSPARKS.

Een blik op de toekomst

Een blik op de toekomst

Er komt waarschijnlijk een eindeloos aanbod van mogelijke AI-based integraties op ons af. Zal FLOWSPARKS gelijke tred proberen te houden met de ontwikkelingen in AI? ‘De integratie van een AI-tool moet passen in onze visie. We moeten ons van elke nieuwe trend altijd afvragen of de integratie ervan een meerwaarde is en of het de gebruikerservaring verbetert’, aldus Cédric.

‘Op dit moment moeten we nog verder evalueren wat de meerwaarde is van een eigen chatbot of de mogelijkheid om video’s te genereren. Dat kan op dit moment even goed buiten de tool. Wat we nu toegevoegd hebben sluit perfect aan bij wat we klanten beloven. Het optimaliseert bovendien de gebruikservaring (lees: gebruiksgemak) van FLOWSPARKS.’

Je kan een Authoring Tool en ChatGPT ook naast elkaar gebruiken. ‘We hebben die test gedaan en dat viel nogal tegen’, zegt Christophe. ‘In de eerste plaats door de complexiteit die hoort bij het schrijven van prompts. Maar je moet ChatGPT ook gaan uitleggen wat je op didactisch vlak wil bereiken. Daar zorgt FLOWSPARKS op de achtergrond voor. Het voordeel van de integratie zit hem dus in de eerste plaats in de enorme tijdwinst, maar ook in de didactische fundamenten van FLOWSPARKS.’

‘Het gaat heel snel en dat was de grote uitdaging tijdens de researchfase’, gaat hij verder. ‘We hadden de testgroep van klanten (waaronder een groot deel uit de Lage Landen) gecommuniceerd dat ze in oktober 2023 zouden kunnen beginnen met experimenteren. Enkele dagen voor het zover was, kwam OpenAI met een nieuwe versie. Zij zetten stappen die wij op de voet moeten blijven volgen en evalueren. Een maand later hadden we gelukkig al een nieuwe versie klaar.’

Volgens Cédric gaan alle organisaties die L&D-tools aanbieden in de nabije toekomst een AI-feature ontwikkelen. ‘Je kan daar niet omheen. Maar je moet ervoor blijven waken dat het een meerwaarde heeft voor je product en je gebruikers. Je mag niet zomaar het roer omgooien.’ Daarmee staat FLOWSPARKS klaar om met een toewijding aan gebruikersgemak en continue innovatie de toekomst van digitaal leren blijvend vorm te geven.

FLOWSPARKS Nederland bv
Tijs van Straten
Mobiel: +31 6 52 671 241
e-mailadres: tijs.vanstraten@flowsparks.com

Contactgegevens


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.