Opdrachtgever: Internationaal opererende financiële instelling
Opdrachtnemer: aNewSpring i.s.m. Welten
Klantvraag: Train medewerkers op efficiënte en stimulerende manier
Oplossing: Gepersonifieerde en adaptieve leeromgeving

">

Praktijkvoorbeelden

Op de hoofdpagina treft u een overzicht van alle praktijkvoorbeelden die in de nieuwsbrief en op deze site hebben gestaan. Na doorklikken op een specifieke case, verschijnt de complete omschrijving.

Heeft u zelf een interessante case? Neem contact op met de redactie!


Van aNewSpring | 13-06-2013 | Article Rating | (0) reacties

Adaptief leren in de praktijk

Adaptief leren in de praktijk

Opdrachtgever: Internationaal opererende financiële instelling
Opdrachtnemer: aNewSpring i.s.m. Welten
Klantvraag: Train medewerkers op efficiënte en stimulerende manier
Oplossing: Gepersonifieerde en adaptieve leeromgeving

E-learning moet meer zijn dan het digitaliseren van klassikale opleidingen. Vanuit die gedachte is het leerplatform van aNewSpring opgezet. Voor het trainingsbureau Welten was dat een belangrijke reden om met aNewSpring een oplossing te creëren voor de vraag van een van zijn klanten in de financiële sector. Die financiële instelling wilde weten hoe zo’n 270.000 medewerkers wereldwijd op een efficiënte en stimulerende manier kunnen worden opgeleid, nu – onder invloed van de economische en financiële crisis – overheden steeds meer eisen zijn gaan stellen. Eén van die verplichte opleidingen heeft betrekking op de Wet Financieel Toezicht. De bank moet kunnen aantonen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de voor hun functioneren relevante inhoud van die wet. Maar hoe zorg je er voor dat al die duizenden medewerkers, met totaal verschillende achtergronden die cursus met succes en met plezier afronden?

Anytime, anyplace, anywhere
De eerste contouren van de aanpak ontstonden in een brainstorm tussen Welten en de opdrachtgever. Als belangrijkste principe kwam daarbij naar voren ‘anytime, anyplace, anywhere’. Uit de brainstorm kwam ook naar voren dat de opdrachtgever een nieuwe manier van werken introduceerde onder de naam ‘Bring Your Own Device’. Kort samengevat: werk vindt niet alleen meer plaats achter de desktopcomputer op de werkplek, maar in principe vanaf elk ‘device’ die verbinding kan maken met het internet. De opdrachtgever creëerde daarmee ruimte voor het gebruik van bijvoorbeeld smartphones en tablets. Dat gaf Welten en aNewSpring de mogelijkheid om de gevraagde opleiding verregaand te personifiëren.

Adaptive Learning
Bovenstaande uitgangspunten passen bij uitstek binnen de adaptieve technologie van aNewSpring. Bij Adaptive Learning krijgt de deelnemer een persoonlijk leerpad gepresenteerd. Maar zoals Jessie Woolley-Wilson het stelt: “Intelligent adaptive learning means that there are a million individualized pathways.” Er zijn bij adaptief leren daarom geen vooraf gedefinieerde paden of voorgeprogrammeerde stappen. Ieder antwoord en iedere actie in het leerplatform weegt mee om de juiste vervolgstap te bepalen. Slimme technologie bepaalt steeds opnieuw wat het optimale pad is voor een specifieke deelnemer. Vergelijk het met een TomTom. Niet alle mogelijke routes worden vooraf gepresenteerd. Maar gebaseerd op waar iemand rijdt en welke afslag hij neemt, bepaalt TomTom steeds opnieuw de beste route. Blijkt in een cursus dat de deelnemer iets heeft vergeten of dat hij iets toch niet goed genoeg beheerst, dan wordt de stof (opnieuw) aangeboden in het persoonlijke leerpad. De cursus focust zich dus op de behoeften van de deelnemer door vorige successen, obstakels en resultaten te meten en te verwerken.

Didactische principes
Voor de opdrachtgever was het meest belangrijk dat het leren van de medewerkers begint met het vaststellen waar de werkelijke leerbehoefte. Dus niet opleiden vanuit de veel gehanteerde aanpak ‘eerst leren, dan toetsen’, maar vooraf bepalen waar kennis ontbreekt. Vervolgens de leerstof aanbieden in de vorm van praktijkoefeningen in plaats van ‘droge feiten’. De op deze manier opgedane kennis wordt verankerd door te herhaling met behulp van de MemoTrainer. De MemoTrainer zorgt ervoor dat informatie met tussenposen wordt herhaald, om zo in het langetermijngeheugen opgeslagen te worden. Het activeert kennis die iemand dreigt te vergeten, op een manier waarmee die kennis met een minimale inspanning (alsnog) in je langetermijngeheugen wordt vastgelegd. Omdat de informatie die moet worden herhaald en de frequentie van herhaling niet voor iedereen hetzelfde zijn, past de MemoTrainer het aanbod aan, aan het werktempo en niveau van de cursist.

Ervaringen
In de praktijk sloeg het project uitstekend aan. De in 2012 geïntroduceerde nieuwe aanpak is vergeleken met de voorgaande aanpak uit 2011. De oude aanpak werd door veel cursisten als onpersoonlijk en niet motiverend ervaren. Ook vonden zowel de deelnemers als het management het vervelend dat de cursisten veel tijd weg waren van het kantoor. Het leverde de organisatie veel ‘lost opportunity costs’ op.

De onderstaande afbeeldingen laten de resultaten zien, waarbij de aanpak uit 2011 wordt vergeleken met de adaptieve aanpak uit 2012.


Het aantal deelnemers en modules is in 2012 iets gestegen, het jaar waarin de adaptieve cursussen gegeven werden.


De studietijd in 2012 ging fors achteruit, een daling van zo’n 60%! En ondanks dat de deelnemers veel minder tijd kwijt waren aan de opleiding, bleef het succesniveau nagenoeg gelijk.


De kosten werden gereduceerd met ongeveer 70%.

Het trainen van een diverse en heterogene groep mensen via een online cursus kan heel lastig zijn omdat deelnemers kunnen verschillen in niveau en interesse. Dat kan betekenen dat de één de cursus niet uitdagend genoeg vindt en de anderen de opleiding te moeilijk. Voor Welten en de opdrachtgever bleek de oplossing te liggen in het door aNewSpring mogelijk gemaakte adaptieve en gepersonifieerde leren.

 
 Email: info@anewspring.nl

 Tel: 010 2447460


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen cases

Columns

09-10

Retentie en AI

Let’s Learn!
16-12

e-Learning na de pandemie

de Redactie

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.