Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor december 2005

Van de Redactie | 21-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Geringe groei ICT-uitgave Europees onderwijs

Marktonderzoeker IDC verwacht dat het Europese onderwijs tot 2009 geen investeringen zal plegen in informatie- en communicatietechnologie. Dat geldt met name voor Italië en Duitsland, aldus IDC. Een belangrijke reden hiervoor zijn bezuinigingen van overheidswege. Naar verhouding zal het hoger onder... Lees verder
Van de Redactie | 21-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Focus Saba op 'compliance-based' e-learning

E-learnity bericht vandaag dat Saba zich profileert als leverancier van oplossingen om wereldwijd opererende bedrijven te helpen omgaan met wet- en regelgeving. Saba is één van de grootste firma's op het gebied van ICT-oplossingen voor human capital management.  Saba Enterprise Learning Suite enabl... Lees verder
Van de Redactie | 18-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Het 7e Nationale E-learning congres

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseert op 25 en 26 januari 2006 voor de 7e keer het Nationale E-learning Congres. Dit congres is uitgegroeid tot de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid die actief bezig is met e-learning! E-learning: leren op... Lees verder
Van de Redactie | 18-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Leerstrategieën voor de moderne werknemer

Om medewerkers aan je organisatie te binden, zul je als bedrijf moeten investeren in leren. Suzanne Robert van IBM beschrijft in het artikel ""Millennial" Learning: On Demand Strategies for Generation X and Beyond" aan welke criteria dit leren moet voldoen, wil je een krachtige leeromgeving voor jon... Lees verder
Van de Redactie | 15-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Mobile e-learning gemakkelijk met Remindo Mobile

's-Gravenhage, 12 december 2005 - Met de nieuwe e-learningoplossing Remindo Mobile speelt A New Spring in op de groeiende vraag naar e-learning via de mobiele telefoon en PDA. Met Remindo Mobile kunnen opleiders en organisatie hun cursisten via SMS of e-mail notificaties toezenden, waarna zij via hu... Lees verder
Van de Redactie | 07-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Mobile learning in de toekomst

Opleiders moeten meer gebruik maken van mobile learning (m-learning) om blijvend te kunnen concurreren. Dat stelt Kristine Peters in het rapport "Learning on the move: Mobile technologies in business and education". Mobiele technologie neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen het dagelijks ... Lees verder
Van de Redactie | 04-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: E-learning in het MKB

In één van de laatste sessies gingen twee sprekers in op de mogelijkheden en belemmeringen van de toepassing van e-learning in het Midden- en Kleinbedrijf. Graham Attwell besprak in een hoog tempo de resultaten van een Europees onderzoek . Hij gaf aan dat online cursussen en trainingen binnen het ... Lees verder
Van de Redactie | 02-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: Future visions

De eerste dag van de Online Educa 2005 werd afgesloten met vier plenaire presentaties. Sir John Daniels sprak over hoe de "digital divide" getransformeerd kan worden in "digital divident". Een grote groep wereldburgers heeft immers niet of nauwelijks toegang tot Internet en e-learning. Hij hield een... Lees verder
Van de Redactie | 02-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Wolters-Noordhoff introduceert Digitale Proefwerken

“Slimmer, sneller en gemakkelijker nakijken” Groningen (2 december 2005) - Docenten in het voortgezet onderwijs hoeven voortaan geen proefwerken meer handmatig na te kijken. Educatieve uitgeverij Wolters-Noordhoff introduceert Digitale Proefwerken. Deze on line dienst maakt het mogelijk om digitaal... Lees verder
Van de Redactie | 02-12-2005 | Article Rating | (1) reacties

Online Educa 2005: ICT as a catalist for change

De tweede conferentiedag startte met twee paralelle plenaire sessies. Eén sessie ging over ICT als katalisator voor veranderingen. Professor Gilly Salmon (auteur van boeken over e-moderating) gaf aan dat mensen lange tijd hebben geprobeerd te leren vliegen door vogels te imiteren (fladderen). Dat ... Lees verder
Van de Redactie | 02-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: Samenwerkend leren: show and tell

De één na laatste sessie ging over het ontwikkelen en managen van leeromgevingen voor samenwerkend leren. Vooral de aanpak was erg de moeite waard. Deelnemers gingen in groepjes aan tafels zitten. Aan elke tafel zat een presentator die gedurende ongeveer tien minuten kon vertellen over zijn/ha... Lees verder
Van de Redactie | 01-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: andere impressies

Tijdens de Online Educa doen verschillende media verslag van het congres. Daarbij gaat het om tijdschriften (zoals Opleiding & Ontwikkeling), maar steeds vaker ook om online media, zoals weblogs: Edusite Jay Cross Wilfred Rubens (persoonlijke weblog) Online Educa 2005: feiten en cij... Lees verder
Van de Redactie | 01-12-2005 | Article Rating | (1) reacties

Online Educa 2005: globalisering en trends

De Italiaanse hoogleraar Riccardo Petrella omschreef zichzelf als een activist tegen privatisering van kennis en leren. Petrella had een cynische kijk op globalisering en rol van kennis daarbinnen. Hij schetste een beeld van een wereld waarin concurrentie vooral ten koste van anderen gaat, en waarin... Lees verder
Van de Redactie | 01-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: Wat is de waarde van leren?

Tijdens de Oline Educa 2005 vond een sessie plaats met de titel "Establishing the Value of Learning in the Workplace". De Amerikaanse beroepsvereniging voor training en ontwikkeling (ASTD) heeft samen met IBM een onderzoek uitgevoerd onder 26 topmanagers van grote bedrijven. In dit onderzoek hebben ... Lees verder
Van de Redactie | 01-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: succesvolle implementaties

Tijdens de sessie "Making the most out of e-learning" gingen sprekers uit meerdere landen in op factoren die belangrijk zijn voor het succes van de invoering van e-learning. Op basis van de vijf bijdragen kunnen de volgende factoren worden genoemd: Relateer de inzet van e-learning altijd aan d... Lees verder
Van de Redactie | 01-12-2005 | Article Rating | (0) reacties

Online Educa 2005: mobile learning

Drie presentaties, van zeer verschillende aard over mobile learning. De eerste presentatie ging over http://www.machm-it.org, een non profit organisatie die een "nieuwe leercultuur" wil promoten en waar je onder meer online kunt experimenteren met mobile learning. De derde presentatie was van ... Lees verder

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.