Praktijkvoorbeelden

Op de hoofdpagina treft u een overzicht van alle praktijkvoorbeelden die in de nieuwsbrief en op deze site hebben gestaan. Na doorklikken op een specifieke case, verschijnt de complete omschrijving.

Heeft u zelf een interessante case? Neem contact op met de redactie!


Van Let’s Learn! | 12-06-2022 | Article Rating | (0) reacties

De Challenge van ViVa! Zorgroep

De Challenge van ViVa! Zorgroep

ViVa! Zorggroep is in Kennemerland een aanbieder van verpleeghuiszorg, wijkzorg, geriatrische revalidatie zorg, huishoudelijke zorg, dagbesteding, jeugdgezondheidszorg en van dienstverlening vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. In totaal werken er 3.600 medewerkers.

Vraag: versterk Persoonsgerichte zorg

ViVa! Zorggroep wil dat hun medewerkers haar cliënten goed kennen, zodat ze Persoonsgericht zorg kunnen bieden. Hierbij is het van belang om op de juiste manier om te gaan met veranderingen in het gedrag van de cliënt. Daarbij zijn onderwerpen als ‘Onbegrepen Gedrag’ en ‘de Wet zorg en dwang’ van belang. De wens is om met behulp van microlearnings de medewerkers actief over deze onderwerpen te laten leren. De serie microlearnings worden om die reden in de vorm van een challenge aangeboden, over een periode van vijf weken.

Aanpak van Let’s Learn!

Met de opdrachtgever en een aantal medewerkers hebben we een ontwerpsessie gehouden. Daarbij maakten we drie persona’s. Zo werd helder voor wie we de microlearnings gingen maken. Door te denken vanuit het perspectief van de persona’s, bepaalden we welke onderwerpen we in de microlearnings zouden gaan behandelen.

We concludeerden dat het voor de uitwerking belangrijk is, dat:

  • de medewerker het gedrag van de cliënt signaleert.
  • de medewerker de veranderingen in het gedrag van de cliënt bespreekt, hoe klein de veranderingen ook zijn. Want juist in het signaleren van kleine veranderingen zitten mogelijk veel aanknopingspunten.
  • de medewerker het eigen gedrag kan aanpassen op de wens van de cliënt.

We schreven scripts die hierbij passen en verbeterden de scripts samen met de medewerkers die bij de ontwerpsessie aanwezig waren. Hierna maakten we video-opnames. Bij de opnamedag waren ook de opdrachtgever en enkele medewerkers aanwezig. Hierdoor konden we tijdens de opnamedag de te behandelen onderwerpen nog beter afstemmen op de wensen van ViVa!.

Wat is er opgeleverd?

In totaal zijn er door Let’s Learn! 4 video’s en 1 infographic opgeleverd. In twee video’s delen ervaren collega’s hun ervaringen. In de andere video’s worden situaties gespeeld waarbij de lerende ervaart wat de impact is van het inspelen op kleine veranderingen en wensen van de cliënt. Eén video is interactief, zodat de medewerker zelf beslist hoe te reageren op de ontstane situatie. Deze ziet vervolgens wat er gebeurt na die beslissing.
In de infographic wordt het hele proces weergegeven vanaf signaleren van de verandering tot het vastleggen ervan en het bespreken in je team. De karakters uit de infographic zijn ook op belangrijke momenten in de video’s te zien.

Om van de serie microlearnings ook echt een challenge te maken, is er een reeks van mailteksten geschreven. Deze worden eens per week aan de medewerkers gemaild om hen uit te dagen met het onderwerp aan de slag te gaan. In de mail staan meerdere opdrachten als ‘Bekijk de video’ en ‘Bespreek de situatie in je team’. En ‘Bedenk een case uit je eigen praktijk en breng die in tijdens de komende intervisiebijeenkomst’. Op deze manier zijn de medewerkers over een periode van vijf weken geactiveerd.

ViVa! heeft de microlearnings op het intranet geplaatst en opgenomen in de nieuwsbrieven.

Reactie opdrachtgever

Antoinette Mostert–Fatels, projectleider en HRD adviseur bij Viva! Zorggroep:

De video’s zijn door Let’s Learn! professioneel opgezet en hebben de juiste boodschap gekregen. Het was leuk dat we daar onze eigen ViVa! medewerkers voor konden inzetten, waardoor het veel herkenning geeft. In de ontwerpfase gaf Helma van den Berg van Let’s Learn! ons goede tips en sturing en we hebben regelmatig overleg gehad. Hierdoor is er mooie serie microlearnings ontstaan, waar we heel blij mee zijn.

In onze maand van het persoonsgericht werken, hebben we de microlearnings bij onze zorgmedewerkers gelanceerd. Elke week mailden we hen een microlearning inclusief kijk-, bespreek- en/of doe-opdracht. De video’s werden goed bekeken en er zijn mooie voorbeelden met elkaar gedeeld over wat persoonsgericht werken in de praktijk nu precies inhoudt. Men gaf aan het prettig te vinden om steeds een korte leerboodschap te ontvangen in plaats van een uitgebreide training of e-learning.

Inmiddels zijn de 5 teams die voor de challenge de meeste reacties hebben ingezonden beloond met voor iedereen in het team het boek ‘Verpleeg thuis’ van Teun Toebes. We hebben geen inzicht of en hoe de opdrachten binnen de teams uitgevoerd en besproken zijn. Wel merkten we dat extra aandacht voor de Mmicrolearnings van de leidinggevende hierop een vereiste is.

Vanuit het team Persoonsgericht werken zijn er in elk team ambassadeurs benoemd die het persoonsgericht werken een warm hart toedragen. Zij krijgen ook de beschikking over de microlearnings, zodat zij daar waar nodig het onderwerp weer bespreekbaar kunnen maken in de teams. De microlearnings willen we ook gaan gebruiken binnen het ontwikkeltraject voor Coördinerend verzorgenden intervisies. Tot slot zijn de microlearnings op Intranet voor iedereen te vinden.

Met dank aan Let’s Learn! voor de totstandkoming van deze mooie microlearnings. Het was een plezier om met hen samen te werken.”


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen cases

Columns

09-10

Retentie en AI

Let’s Learn!
16-12

e-Learning na de pandemie

de Redactie

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.