Praktijkvoorbeelden

Op de hoofdpagina treft u een overzicht van alle praktijkvoorbeelden die in de nieuwsbrief en op deze site hebben gestaan. Na doorklikken op een specifieke case, verschijnt de complete omschrijving.

Heeft u zelf een interessante case? Neem contact op met de redactie!


Van Splintt | 27-02-2015 | Article Rating | (0) reacties

Stel, je hebt een goed idee

Stel, je hebt een goed idee

Opdrachtgever: BBIE en Agentschap Ondernemen

Opdrachtnemer: Splintt online training services

Klantvraag: e-Learning Intellectuele Eigendom

Oplossing: Actief en toegankelijk opgezette e-learning 

Ver-van-mijn-bed-show 
Intellectuele eigendom (IE) klinkt als een ver-van-mijn-bed-show? Misschien toch niet als je bedenkt dat je er dagelijks mee te maken krijgt. Je downloadt muziek, video’s en foto’s. Wie weet schrijf je teksten, gedichten of software. Of sleutel je aan machines die je wilt verbeteren, ontwerp je kleren of sierraden en bedenk je nieuwe producten en diensten. 
We staan er vaak niet bij stil dat we overal om ons heen met rechten te maken krijgen. En daardoor ook met IE, zoals auteursrecht, databankenrecht, modelrecht of octrooirecht om er een paar te noemen. 

Beschermen
Stel, je hebt een goed idee. Hoe bescherm je dat? Waar moet je rekening mee houden? ‘Beter goed voorbereid’ is het motto van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). 

Het BBIE en Agentschap Ondernemen zien dat op het terrein van IE door ondernemers onnodige fouten worden gemaakt en problemen ontstaan, wat soms dure consequenties heeft. Problemen die voorkomen hadden kunnen worden als het kennisniveau of de voorbereiding rondom IE beter was geweest. Daarom is besloten om een tool te ontwikkelen dat (kandidaat-)ondernemers helpt bij het verbeteren van hun kennis van IE. 

Als eerste doelgroep werd gekozen voor studenten aan hogescholen in Vlaanderen. Zij kunnen zo vroegtijdig kennismaken met IE. Docenten worden gestimuleerd om e-learning als leermiddel in te zetten en worden geholpen om de e-learning in een blended vorm te gebruiken. 

Klantvraag
Het BBIE en Agentschap Ondernemen kozen Splintt als partner om de e-learning te ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden. De e-learning moet vooral geschikt zijn voor studenten en docenten, maar moet daarnaast ook door andere geïnteresseerden gevolgd kunnen worden. Denk daarbij aan (startende) ondernemers of mensen die anderszins te maken krijgen met vraagstukken die binnen het IE-domein vallen. 
Omdat de leerstof vrij theoretisch en diepgaand is, werd aan Splintt gevraagd om het geheel overzichtelijk, toegankelijk en fris te maken. Tegelijk moest er rekening mee worden gehouden dat de module in de toekomst meertalig aangeboden kunnen worden. Na Vlaams-Nederlands worden er Engels-, Frans- en Nederlandstalige versies ontwikkeld voor lancering van de e-learning in Nederland, Wallonië en Luxemburg. Deze versies kunnen inhoudelijk per land verschillen, afhankelijk van de daar geldende wetgeving. 

Om de diverse onderwijsinstellingen en de bijbehorende docenten te ondersteunen, is er een docentenhandleiding ontwikkeld en biedt Splintt ondersteuning bij de promotie van de e-learning. 


Aanpak
De samenstelling van de projectgroep was vanaf het begin duidelijk: medewerkers van de BBIE, AO en Splintt. Als aanpak werd gekozen voor de watervalmethode: elke fase leidt tot een resultaat op basis waarvan de volgende fase gestart kan worden. In elke fase worden andere experts ingezet, zowel aan de kant van BBIE/AO als van Splintt. De projectgroep kwam zeer regelmatig bij elkaar om sturing te geven aan het proces van creatie, ontwikkeling, de inhoudelijke oplevering en de juridische toetsing. 

In de initiatiefase zijn de informatiebronnen verzameld. Vervolgens is in een blueprint de ruggengraat van de e-learning vastgesteld met een design, dat verder werd uitgewerkt in een storyboard. In de scriptingfase werden alle onderdelen verder uitgeschreven, waarna de teksten juridisch gecontroleerd werden. In de productiefase werd de e-learning samengesteld en werden bijbehorende media ontwikkeld. Zo zijn voor de zes cases korte, frisse films gemaakt die op een ludieke manier het dilemma van de case illustreren. 
In de reviewfase beoordeelt een panel van docenten en studenten de e-learning op logica, toegankelijkheid en bruikbaarheid. De reviewfase is een live pilot, waarna de e-learning officieel gelanceerd wordt. 

Oplossing
De e-learning is actief opgezet. Er is gekozen voor een oplossing die ervoor zorgt dat er voor iedere doelgroep iets interessants te halen is. De inhoud is een combinatie van theorie en praktijk. Overzichtelijk en inzichtelijk gepresenteerd. Het leren is veilig en transparant: het gebruik wordt geanalyseerd, maar er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of bewaard. 

De e-learning bestaat uit vier hoofdonderdelen: 
1. Een introductie op IE
2. Theoretisch gedeelte met stapsgewijze uitleg van negen rechtsgebieden
3. Casuïstiek waarin de deelnemer aan de hand van zes cases leert hoe IE in de praktijk werkt
4. Quiz-gedeelte waarmee de deelnemer zelf een toets kan samenstellen, op een basis- en verdiepend niveau. De uitslag is persoonlijk. 

De e-learning is rond de zomerperiode 2015 voor iedereen toegankelijk. 

E  natasja@splintt.nl

T  +31 85 401 06 20

W  www.splintt.nlHoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen cases

Columns

09-10

Retentie en AI

Let’s Learn!
16-12

e-Learning na de pandemie

de Redactie

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.