Opdrachtgever: Erasmus MC en SBOH
Opdrachtnemer: IJsfontein
Klantvraag: Game ontwikkelen om de ABCDE methode op een efficiënte en aantrekkelijke wijze te trainen
Oplossing: Serious game 

">

Praktijkvoorbeelden

Op de hoofdpagina treft u een overzicht van alle praktijkvoorbeelden die in de nieuwsbrief en op deze site hebben gestaan. Na doorklikken op een specifieke case, verschijnt de complete omschrijving.

Heeft u zelf een interessante case? Neem contact op met de redactie!


Van IJsfontein | 16-05-2013 | Article Rating | (0) reacties

De ABCDE-game: speels en effectief opleiden voor de acute zorg

De ABCDE-game: speels en effectief opleiden voor de acute zorg

Opdrachtgever: Erasmus MC en SBOH
Opdrachtnemer: IJsfontein
Klantvraag: Game ontwikkelen om de ABCDE methode op een efficiënte en aantrekkelijke wijze te trainen
Oplossing: Serious game

Opvang van acuut zieke patiënten
Hoe houd je de kosten en de tijdsinvestering voor opleiden in de hand, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Dat waren belangrijke vragen bij het opnieuw ontwerpen van de verplichte opleiding voor artsen en verpleegkundigen die werken op Spoedeisende Hulp (SEH). Zij moeten in staat zijn om binnen 15 minuten de eerste levensreddende handelingen uit te voeren bij acuut zieke patienten. Het snel leren beoordelen van de gezondheidstoestand van deze patiënten, gebeurt aan de hand van de zogenaamde ABCDE-methode, een internationaal erkende standaard voor de beoordeling en behandeling van acuut zieke patiënten. Deze opleiding is verplicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ABCDE staat voor: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Het doel van deze methode is het stellen van de juiste prioriteiten als een patiënt op de spoedeisende hulp wordt binnengebracht. Een bloedende wond kan alle aandacht opeisen, terwijl de patiënt ondertussen geen lucht krijgt en daar schade van ondervindt.

Erasmus MC heeft een serious game ontwikkeld voor artsen in de Acute Zorg: de abcdeSIM game. In de game leren spelers, in de rol van arts, binnen 15 minuten tot een beoordeling te komen om de eerste behandeling te kunnen inzetten. abcdeSIM is als eerste serious game in Nederland geaccrediteerd voor medisch specialisten en huisartsen. Nog niet eerder werd een game officieel geaccrediteerd.

Waarom deze game
De ziekenhuizen in Nederland geven de verplichte ABCDE-training tot nu toe uitsluitend in de vorm van klassikale trainingen. Dat is kostbaar: de dokter is één of meer dagen afwezig en de opleiding is duur: de noodzakelijke docent-student ratio is 1:4. Door een game in te zetten, kan het klassikale deel worden ingekort en efficiënter gemaakt, met behoud van het eindresultaat. Het maatschappelijk belang van dit type game is daarom groot, aangezien er steeds meer noodzaak is om kosten te besparen in de zorg. Met dit innovatieve opleidingsinstrument kunnen niet alleen opleidingskosten worden beperkt, maar wordt opleiden ook aantrekkelijker voor jonge dokters en verpleegkundigen. De patiëntenzorg wordt veiliger omdat ook na de training blijvend 'op maat' kan worden geoefend.


Hoe wordt de game ingezet voor opleiden
De game is onderdeel van een geïntegreerd ‘blended’ opleidingsprogramma, dat bestaat uit:

  1. E-learning module waarin de cursist kennis ontwikkelt over de ABCDE-methode.
  2. Online kennistoets. Bij een voldoende score wordt de game toegankelijk.
  3. De abcdeSIM Game waarin de cursist aan de hand van 5 scenario’s de ABCDE-vaardigheid kan oefenen in een virtuele Spoedeisende Hulp. Het is een realistische omgeving, met tijdsdruk en de stress van acuut zieke patiënten. Cursisten moeten de game met voldoende resultaat hebben afgerond en nemen de scores mee naar de klassikale training.
  4. Face-to-face training waaraan cursisten de ABCDE-vaardigheid oefenen in 'real life', met simulatiepatiënten. Door de inzet van de serious game abcdeSIM is deze trainingstijd met 50% gereduceerd, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert.

Sinds oktober 2012 is de game structureel onderdeel van het (verplichte) opleidingstraject van alle binnenkomende medisch specialisten in opleiding van het Erasmus MC. De game is ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen. Huisartsen in opleiding gebruiken de game vanaf februari 2013 als onderdeel van hun ABCDE-training.

Ontwerp en inhoud van de game
Het doel van de game is de speler uit te dagen alle stappen van de ABCDE-methode systematisch uit te voeren, ook wanneer de druk wordt opgevoerd door verschillende complicaties bij de patiënt of door tijdsdruk. De speler heeft alle instrumenten ter beschikking die normaliter aanwezig zijn op een SEH-afdeling. Daarnaast kan de speler altijd gebruik maken van de belangrijkste instrumenten van elke arts: kijken, luisteren en voelen. Door middel van bijvoorbeeld ‘real time’ feedback uit de simulatiemodellen, af te lezen via de monitor, kleur van de patiënt en labuitslagen, kan de speler monitoren hoe de patiënt er op elk moment aan toe is en op basis daarvan de juiste interventies toepassen. Dit gebeurt dankzij een complex fysiologisch model (met een circulatie, respiratie en bewustzijn simulatie). In de vijf patiëntscenario’s leren cursisten om in acute situaties snel en adequaat te handelen, zonder schade aan de patiënt aan te richten.
Elk level van de game duurt maximaal 15 minuten. In deze tijd moet de speler de ABCDE-methode volledig afronden, en daarbij ook goed samenwerken met een verpleegkundige. Hulp van specialisten is aanwezig, maar wanneer een specialist gebeld wordt, zal deze alleen direct advies kunnen geven.

Per scenario krijgt de speler een score en uitgebreide feedback op alle kritische handelingen. De score wordt vergeleken met die van 'peers' (medisch student, arts in opleiding, specialist e.d.). Het feedbacksysteem zorgt ervoor dat elke keer duidelijk is welke goede beslispunten zijn gekozen en welke fouten zijn gemaakt.

Samenwerking
De game is ontwikkeld in een samenwerking tussen Erasmus MC, SBOH (medisch inhoudelijke en didactische input), Technische Geneeskunde Twente (medische modellering) en IJsfontein (gamedesign, vormgeving en technische realisatie), met een subsidie van de Stichting Coolsingel. Momenteel wordt een aantal vervolg games ontwikkeld.

Onderzoek en evaluatie
Op dit moment worden er in binnen (of buiten) de medische context nog weinig games ingezet voor verplichte opleidingstrajecten. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat er nog weinig goed onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van games voor opleiden. Het Erasmus MC doet daarom een grote effectiviteitstudie naar deze game. Uit de evaluaties blijkt dat de game heel positief wordt gewaardeerd: "Ik had echt het gevoel dat ik op de SEH de behandelend arts ben. Jij beslist; er is niemand anders om je heen". De scenario’s worden door de spelers als "zeer leerzaam" benoemd; ze zijn zeer realistisch en met name de geluiden van de monitor en van de patiënt maken dat men direct echt 'in het spel' zit. "Door het spel voel ik me beter voorbereid.. wat ga je concreet doen als een patiënt opeens een insult krijgt? Je móet reageren in het spel. Dat leer je niet uit een boekje". "Ik kreeg het erg warm tijdens het spelen, dan had ik wel stress; riep regelmatig 'O, nee!' als de patiënt slechter werd". "Het is wel realistisch dat je opeens een tweede patiënt erbij krijgt; dat gebeurt in het echt ook". Het feedback- en scoresysteem wordt gewaardeerd door de gedetailleerde terugkoppeling bij elk scenario. Ook na afloop van de training kan de game worden gebruikt om de vaardigheid op een aansprekende wijze op peil te houden, met name wanneer er een tijdlang weinig aanbod is van acuut zieke patiënten.

Kostenefficiency
De game is gericht op aantrekkelijker en kosteneffectiever opleiden: in minder trainingstijd dezelfde resultaten bereiken op wijze die past bij de leerstijl van de doelgroep. Daarnaast is hiermee een softwareplatform gecreëerd waarmee tegen sterk gereduceerde kosten nieuwe serious games kunnen worden ontwikkelen binnen het domein van de acute geneeskunde.

Wil u weten hoe abcdeSIM kan worden ingezet in uw organisatie of heeft u vragen over de ABCDE game? Neem dan contact op: s.schuit@erasmusmc.nl, m.dankbaar@erasmusmc.nl of nanninga@abcdesim.nl of kijk op www.abcdesim.nl

Voor meer artikelen over abcdeSIM:
IJsfontein
Dagblad Trouw
Persbericht Erasmus MC
Pdf Erasmus MCHoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen cases

Columns

09-10

Retentie en AI

Let’s Learn!
16-12

e-Learning na de pandemie

de Redactie

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.