Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor juli 2014

Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Tips voor de flipped classroom?

Joe Hirsch beschrijft vier tips om de overgang naar en de kwaliteit van het concept van de flipped classroom te vergemakkelijken respectievelijk te verbeteren. Eigenlijk zijn deze tips veel breder toepasbaar. In de eerste plaats beveelt Hirsch aan om eerst de belangrijkste doelen van een les te definiëren, en te werken van doelen van een [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kunnen docenten gefaciliteerd worden zich voor te bereiden op gebruik ICT in het onderwijs?

Tanya Roscoria vat drie manieren samen waarop docenten zich voor kunnen bereiden op de ‘digitale transitie’. Ik ben het grosso modo met haar eens, maar leg graag een ander accent. De drie manieren zijn dan: Investeer in meer professionele ontwikkeling, maar ook in andere manieren van professionalisering. Roscoria pleit voor ‘just-in-time’ coaching en mentoring, in [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Foto separatist met knuffel casus voor mediawijsheid?

Toen de afgelopen week een video verscheen van pro-Russische separatisten bij de rampplek van de MH 17, las ik in diverse tweets dat de inmiddels beroemde foto met de knuffel een goede casus zou zijn voor mediawijsheid. Dat klopt. Maar wat mij betreft anders dan de meeste tweeps bedoelden. De afgelopen week verscheen een foto [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Wat valt mij op aan de beste 2.0 tools voor docenten?

Kennisnet heeft leraren en docenten gevraagd wat hun meest populaire ‘2.0 tools’ zijn. Wat valt mij op aan de top 10? In de eerste plaats valt me op dat Kennisnet niet schrijft op basis waarvan zij deze top 10 hebben samengesteld. Hoe hebben zij deze inventarisatie gemaakt? Hoeveel docenten hebben deelgenomen? Wie hebben deelgenomen? Zijn [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Amerikaans rapport duidt op steeds bredere acceptatie ICT in onderwijs

Een recent Amerikaans rapport over opvattingen over ICT in het onderwijs bevat enkele opvallende conclusies. Zo willen leerlingen dat de klassikale omgeving meer lijkt op de wijze waarop men ICT gebruikt. Met behulp van het jaarlijkse Amerikaanse Speak Up onderzoek inventariseert het Project Tomorrow (in samenwerking met BlackBoard) opvattingen van leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals over [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Over tablets in het onderwijs en zakken chips

De bijdrage “Oprukken van tablet in de klas baart psychologen zorgen” uit het Financieel Dagblad bevat op zich weinig nieuws. Toch lijkt het zinvol om de boodschap herhaaldelijk te brengen. Want een aantal mensen lijkt doof te zijn. In dit artikel waarschuwen een aantal psychologen namelijk voor het onvoldoende doordacht grootschalig inzetten van tablet PC’s [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Internet leidt tot educatieve klimaatverandering

Er wordt al lange tijd verkondigd dat het onderwijs moet veranderen, en zal veranderen. Waarom is de kans daarop groter dan ooit te voren, en kan onderwijsinnovatie als gevolg van internettechnologie vergeleken worden met klimaatverandering. De klachten over onderwijs en vorming zijn praktisch zo oud als het onderwijs zelf. Martin Lindner heeft een prikkelende Duitstalige [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Inzichten op het gebied van mobile learning

Tot welke inzichten komen scholen die hebben geëxperimenteerd met mobiele technologie? Het Consortium of School Networking heeft in Mindshift er vijf laten publiceren. Ik ben zo vrij geweest er ook op te reflecteren. Formuleer doelen en verwachtingen ten aanzien van doceren en leren met mobiele apparaten vóórdat je je druk maakt over de apparaten zelf. Implementaties [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Leerling-gecentreerd en motiverend onderwijs: hoe het ook kan (mits…)

Mindshift laat in twee recente bijdragen zien hoe je onderwijs kunt vormgeven waarbij de betrokkenheid van leerlingen en hun leerbehoeften centraal staan. Tegelijkertijd blijkt uit deze cases dat deze aanpak niet zo maar toe te passen is. Collega Isabelle Diepstraten (@isabellediep) attendeerde me vanochtend op een bijdrage over een school waarin games centraal staan. De [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Analyseer MOOC dropout

Een deel van de voortijdige uitval bij massive open online courses is niet te voorkomen, maar een ander deel ook wel. Je kunt dropout zelfs ook voorspellen. Sherif Halawa houdt zich bezig met learning analytics en heeft in University World News een zinvolle reflectie geschreven over MOOC dropouts. 90% van de voortijdig gestopte deelnemers van [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Adaptief leren nader afgebakend

De verwachtingen ten aanzien van adaptief leren zijn hooggespannen. ICT en de grote hoeveelheden data zouden onderwijsinstellingen eindelijk in staat moeten stellen op een efficiënte manier in te spelen op individuele leerbehoeften en leerdoelen. Hoe kun je adaptief leren positioneren? Maximizing Investment in Adaptive Learning is een (gesponsord) paper van onderzoeks- en consultingbureau Eduventures, dat [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Inquiry-based learning als vorm van online leren

Inquiry-based learning kan worden toegepast als didactische aanpak bij technology enhanced learning. Hoe kan dat worden toegepast? Volgens Celeste Tường Vy Sharpe, Kelly Schrum en Nate Sleeter van de George Mason University is er binnen de geesteswetenschappen grote behoefte aan activerende, studentgecentreerde, vormen van online leren. Zij passen bijvoorbeeld voor geschiedenisonderwijs ‘inquiry-based learning’ toe. Lerenden [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

11 en 12 november 2014: Dé Onderwijsdagen. Kom je ook?

Dé Onderwijsdagen 2014 vinden dit jaar plaats op 11 en 12 november. Verleden jaar heb ik deze conferentie moeten missen. Dit jaar ben ik er bij. Op 11 november mag ik namelijk een sessie verzorgen over massive open online courses. Maar ik ga ook voor andere sessies, om te netwerken en om eindelijk eens Pedro [...] Lees verder
Van Sibrenne Wagenaar | 09-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

#ennuonline op weg naar je vakantie

De vakantietijd komt eraan, ik ga met het hele gezin naar Ethiopië waar we ook gewoond hebben dus heel spannend. Op de foto mijn dochter met de buurtjes die we ook nu gaan opzoeken. Wifi schijnt niet overal heel goed te zijn in Ethiopië maar toch hoop ik dat we af en toe online kunnen. […]

Het bericht #ennuonline op weg naar je vakantie verscheen eerst op Ennuonline.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Belemmeren sociale media voor leren de sociale mobiliteit?

Sociale media bieden jongeren de gelegenheid om onderwijs te vermijden of om zich te verzetten tegen school. Dat betekent echter niet dat je sociale media zelf moet vermijden. Tara Brabazon heeft een betoog geschreven waarin zij het gebruik van sociale media voor onderwijs en leren koppelt aan de theorie van Paul Willis over ‘Learning to [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Meedoen aan de post hbo-opleiding E-learning?

Vanaf 9 september aanstaande gaat weer de post hbo-opleiding E-learning van Fontys van start. Ik verzorg hier weer een aantal onderdelen. Er zijn nog plaatsen vrij. Ik ben volgens mij al een jaar of tien met plezier gastdocent van deze brede opleiding over e-learning. Sinds enkele jaren is Marcel de Leeuwe de hoofddocent. Ik verzorg [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Schoolverbetering en blended learning

Nicholas Donohue en Lourenco Garcia beschrijven op Edutopia hoe blended learning heeft geleid tot betere onderwijsprestaties van een zogenaamde achterstandsschool. Tegelijkertijd illustreren zij dat blended learning meer is dan online en ‘face-to-face’ leren combineren. De auteurs laten zien dat de Revere High School (RHS) in de loop der jaren is veranderd van een ‘low-performing’ school [...] Lees verder
Van Patrick Koning | 07-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Terugblik, vooruitblik en ontspanning met de vakantiepuzzel: KW1C Mediawijsheid #gamification

Afgelopen jaar was (weer) een hectisch en leerzaam jaar. Een boeiend jaar met de studenten van de ICT-Academie. Een aantal fijne klassen met de bekende pieken en dalen. Veel ontwikkelingen rondom examinering. De invoer van kennisexamens en de manier van beoordeling bij de proeve van bekwaamheid. [...] Lees verder
Van Patrick Koning | 07-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Lesmateriaal van het vak Mediawijsheid van het Koning Willem I College beschikbaar voor anderen; ROC Friese Poort start met gebruik in September ;-))

Afgelopen heb ik diverse malen de vraag gekregen of het lesmateriaal van het Koning Willem I College dat ik voor het vak Mediawijsheid ontwikkeld heb te gebruiken is door andere scholen. Tot enige maanden terug was mijn antwoord steeds dat we eerst het materiaal volledig uitontwikkeld wilden hebben [...] Lees verder
Van Patrick Koning | 07-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Workshop: “Five Social Media Easter Eggs for Classroom Teaching Power” at ePathways conference

In October I will attend the ePathways conference in Dublin. Five Sociale Media Easter Eggs for Classroom Teaching Power Education is not sufficiently aware of the potentials for using social media in the classroom, according to a study of the dutch Academy of Media and Society. Smart use of social [...] Lees verder
Van Patrick Koning | 07-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Interesse in Gamification?! Word lid van de community Mission Start

Ondertussen is er enige tijd verstreken tussen de lancering van Mission Start op het GROEI & Bloei congres van het Consortium voor Innovatie in ‘s-Hertogenbosch. Sem van Geffen heeft als community manager hard gewerkt aan het afronden van zijn boek, het optuigen van de site en community. Een mooi [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

De deels manke vergelijking van MOOCs met een krant

Het fenomeen ‘drop out’ bij massive open online courses blijft de gemoederen bezighouden. Martin Weller meent dat je deelname aan MOOCs bijvoorbeeld niet zo maar mag vergelijken met het selectief lezen van een krant. Weller heeft m.i. een punt, maar ook weer niet. Martin Weller heeft een zinvolle bijdrage geschreven over uitval en MOOCs. Hij [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

De potentie van Tin Can en MOOCs voor de professionele ontwikkeling

Tin Can en MOOCs kunnen beiden leren in netwerken faciliteren, en op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van professionals. Volgens Bryant Nielson hebben Tin Can en MOOCs de potentie om bedrijfsopleidingen te veranderen. MOOCs stellen volgens heb opleidingsafdelingen in staat om: Leerstof te decomponeren zodat medewerkers leerinhouden kunnen bestuderen op het moment dat zij [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Welten-instituut verzorgt Nederlandstalige MOOC Blended learning ontwikkelen #moocblou

Vanaf 15 september 2014 verzorgt het Welten-instituut van de Open Universiteit een Nederlandstalige massive open online course over het ontwikkelen van blended learning.Ik ben één van de docenten. Tijdens deze MOOC analyseren we verschillende voorbeelden van blended learning. Deelnemers kunnen daarnaast via een extra opdracht aan de slag gaan met het maken van een ontwerp [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

MOOCs en de zelfverantwoordelijkheid van werknemers voor leren

Steeds vaker lees je over de relevantie van massive open online courses voor 'corporate learning'. MOOCs zouden werknemers in staat stellen meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor leren en ontwikkelen. Bovendien bieden grote bedrijven ook steeds vaker zelf MOOCs aan. Maar er zijn m.i. ook kanttekeningen te plaatsen. Eric Carson beschrijft in How MOOCs are [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Conferentie ‘Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar

Als onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek de krachten bundelen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan, staan ‘evidence informed’ implementaties van innovatief onderwijs garant voor succes. Dat is de insteek van de conferentie ‘Leren en doceren met technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar’ die het Welten-instituut op 7 november 2014 organiseert bij het Evoluon [...] Lees verder
Van Patrick Koning | 02-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Op 8 oktober Lerarencongres op het Koning Willem I College

Op 8 oktober 2014 wordt het lerarencongres georganiseerd door de Onderwijscoöperatie op het Koning Willem I College. Een groot aantal onderwerpen komen aan bod. Het onderwerp mediawijsheid staat eveneens op de kaart doordat ik een workshop mag verzorgen op deze dag Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Effectief leren met games

We weten steeds meer over de relatie tussen games en leereffecten. Games blijken effectief te kunnn zijn voor leren. Desalniettemin worden games door veel docenten nog niet gebruikt. Jordan Shapiro besteedt in Games In The Classroom: What the Research Says aandacht aan een aantal onderzoeken naar het gebruik van games in het onderwijs. Hij laat [...] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

Waarin verschilt een MOOC van een online cursus?

Je kunt massive open online courses wat mij betreft niet vergelijken met een reguliere cursus. Wat zijn de belangrijkste verschillen? Ik was erg nieuwsgierig naar de bijdrage 11 Differences between a MOOC and an Online Course. Sahana Chattopadhyay geeft hierin haar opvatting over de verschillen tussen een MOOC en een gewone online cursus. Chattopadhyay lijkt [...] Lees verder
Van Kasper Spiro | 01-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

A How to Guide on the Principles of the #elearningmanifesto: # 5 Provide realistic practice

  This is Principle 5 of the manifesto: “We will provide learners sufficient levels of realistic practice; for example, simulations, scenario-based decision making, case-based evaluations, and authentic exercises.” My response to this is, of course we do this. The underlying reason is simple. We should place the learner and the work context central to the learning, instead […] Lees verder
Van Kasper Spiro | 01-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

A How to Guide on the Principles of the #elearningmanifesto: # 5 Provide realistic practice

  This is Principle 5 of the manifesto: “We will provide learners sufficient levels of realistic practice; for example, simulations, scenario-based decision making, case-based evaluations, and authentic exercises.” My response to this is, of course we do this. The underlying reason is simple. We should place the learner and the work context central to the learning, instead […] Lees verder