Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-07-2014 | Article Rating | (0) reacties

De deels manke vergelijking van MOOCs met een krant

Het fenomeen ‘drop out’ bij massive open online courses blijft de gemoederen bezighouden. Martin Weller meent dat je deelname aan MOOCs bijvoorbeeld niet zo maar mag vergelijken met het selectief lezen van een krant. Weller heeft m.i. een punt, maar ook weer niet.

Kranten

Foto: Ulrich Lange, Dunedin, New Zealand (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or FAL], via Wikimedia Commons

Martin Weller heeft een zinvolle bijdrage geschreven over uitval en MOOCs. Hij zet zich af tegen mensen die zeggen dat uitval bij MOOCs in feite irrelevant is, aangezien deelnemers MOOCs gebruiken als een krant. Een krant lees je ook meestal selectief.

Weller stelt dat een MOOC echter niet is opgebouwd als een krant. Vijfennegentig procent van de MOOCs kennen een opbouw van leeractiviteiten per week. Ongeveer 45% van de deelnemers schrijft zich in, maar participeert helemaal niet. Na twee weken neemt nog zo’n 35% deel, en na een week of vier nog zo’n 10%.

Deelnemers gebruiken MOOCs dus ook niet als een krant. Anders zou je volgens Weller namelijk een heel ander patroon zien. Hij stelt ook dat deelnemers die voortijdig met een MOOC stoppen, toch een betekenisvolle leerervaring kunnen hebben gehad. Voor organisatoren van MOOCs is het grootschalig voortijdig stoppen wel en probleem. Van alle deelnemers maakt 90% namelijk geen gebruik van de helft van je leerstof. In feite verspil je daarmee middelen.

Martin Weller wijst m.i. terecht op een vergelijking die maar ten dele opgaat. Aan de andere kant houdt hij m.i. onvoldoende rekening met de diversiteit aan beweegredenen om deel te nemen aan een MOOC. Een deel van de mensen die zich inschrijven voor een MOOC doet dat namelijk niet omdat ze willen leren. Verder staat de auteur wat mij betreft onvoldoende stil bij het inherent vrijblijvende karakter van het ontwerp van een MOOC. Zie ook: Overwegingen bij en tips ten aanzien van het reduceren van uitval bij MOOCs.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: