Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-04-2023 | Article Rating | (0) reacties

ChatGPT vol in de belangstelling bij Next Learning 2023 #NLE

ChatGPT vol in de belangstelling bij Next Learning 2023 #NLE

Gisteren, op 18 april 2023, vond in Den Bosch de Next Learning 2023 plaats, hèt evenement in Nederland gericht op de toekomst van leren en ontwikkelen. In deze bijdrage deel ik mijn belangrijkste inzichten uit de sessies die ik heb bijgewoond.

In de openingssessie "Ga mee op de reis van leren naar presteren" benadrukten door Evitha Scharloo en Henriette Kloots dat we de focus moeten verleggen van traditionele training naar betekenisvolle leerinterventies en het aanpakken van organisatorische uitdagingen. Om daadwerkelijke verbeteringen te realiseren, moet men eerst de onderliggende vraagstukken analyseren, om vervolgens het uitdagende en veranderende proces door te maken. Leercultuur, leiderschap en wetenschap zijn essentieel om uiteindelijk impact en resultaat te bereiken.

Donald Clark nam ons in de tweede plenaire sessie mee op een reis door de geschiedenis van leertechnologieën en legde de nadruk op de belangrijke rol van AI, met name ChatGPT, in leren en ontwikkelen. AI kan leiden tot verhoogde productiviteit en kwaliteit, en zal het meest invloed hebben op kenniswerkers.

Learning designers moeten hun bekwaamheden verbeteren om met AI-toepassingen zoals ChatGPT te werken. Toepassingen als ChatGPT kunnen helpen bij het differentiëren van leren voor verschillende doelgroepen. AI heeft ook invloed op de manier waarop we leren, door bijvoorbeeld beperkingen van ons brein te overwinnen. Dit vraagt volgens Clark wel om een nieuwe didactische benadering (pedAIgogy).

AI kan leiden tot "Universal Teachers" die met name voordelig kunnen zijn voor ontwikkelingslanden waar er een tekort is aan docenten. AI zal ook steeds meer 3D-omgevingen creëren, wat kan leiden tot een afkeer van 2D-toepassingen. Toch zijn er zorgen over AI en pleidooien voor regulering.

Mijn mening is dat AI een grote invloed zal hebben op leren, opleiden en onderwijs, maar het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan. Docenten en AI kunnen samenwerken, maar AI alleen zal waarschijnlijk niet in staat zijn om effectieve leerinterventies te plegen. Toegankelijkheid van leertechnologie voor ontwikkelingslanden blijft een uitdaging, en het is belangrijk om tekortkomingen van AI-toepassingen aan te pakken.

Na deze plenaire opening heb ik zelf een sessie verzorgd over hoe chatbots en ChatGPT werken en leren veranderen. Graag verwijs ik naar mijn blogpost over deze sessie.

In de derde sessie besprak Lauren Ravazi de opkomst van de digital nomads, professionals die de wereld rondreizen terwijl ze op afstand werken. Volgens Ravazi zijn deze zogenaamde 'global natives' een groeiende subcultuur, en is het van cruciaal belang dat bedrijven zich aanpassen om aantrekkelijk te blijven voor deze groep. Ravazi werkt voor Safety Wings, een bedrijf dat gezondheidszorg, financiën en andere diensten aanbiedt aan global natives. De werknemers van het bedrijf werken volledig op afstand, waardoor het bedrijf in staat is om talent uit de hele wereld aan te trekken en te behouden.

Om effectief te kunnen werken met een gedistribueerd team, deelde Ravazi enkele cruciale lessen en praktische oplossingen voor werken op afstand. Deze omvatten het ontwerpen van bijeenkomsten met aandacht voor online deelnemers, het geven van autonomie aan werknemers, het hanteren van een 'documentatie first' benadering, het focussen op uitkomsten en resultaten in plaats van tijd, het omarmen van flexibele en agile manieren van werken, het betrekken van externe mensen bij de organisatie en het benutten van mondiale en interculturele inzichten.

Enkele praktische oplossingen voor het ondersteunen van afstandswerken en het aantrekken van digital nomads zijn onder andere het beginnen met kleine stappen zonder veel middelen of budget vrij te maken, het zorgen voor een centrale organisatie voor communicatie, het herzien van 'employee benefits', het uitbreiden van de talentendatabase met mensen uit de hele wereld, het creëren van een fonds voor professionele ontwikkeling, het gebruik van technologie om nieuwe partnerschappen te realiseren en het opstellen van een 'werk overal' beleid.

In een andere sessie werd de Microsoft HoloLens 2 besproken, een augmented reality bril die onlangs is geïmplementeerd in het Franciscus Gasthuis & Vlietland om verpleegkundigen en arts-assistenten voor te bereiden op de praktijk. De HoloLens 2 maakt gebruik van een app met 17 patiënten met ziektebeelden, waardoor zorgprofessionals op een veilige manier klinisch redeneren kunnen oefenen en vertrouwd kunnen raken met diverse ziektebeelden.

Britt Brackenie ging in een andere sessie in op de 12 hefbomen voor transfereffectiviteit van dr. Ina Weinbauer. Deze hefbomen bieden inzicht in de factoren die de transfer van leren verhogen. Hierbij wordt gekeken naar het ontwerp, de deelnemers en de organisatie. Een veelvoorkomend 'transferprobleem' is dat slechts 15% van de lerenden het geleerde effectief toepast, terwijl 70% het toepast maar problemen ervaart en terugvalt in oud gedrag. De overige 15% past het geleerde helemaal niet toe.

Eén van de hefbomen is het betrekken van leidinggevenden bij het leerproces. Regelmatige één-op-één gesprekken tussen leidinggevenden en deelnemers over het toepassen van het geleerde kunnen een groot verschil maken. Het geloof van leidinggevenden in het effect van een training is ook cruciaal, en het is belangrijk om verbeteringen zichtbaar en beloond te maken.

Transferplanning is een andere belangrijke hefboom. Door het concreet vaststellen van de implementatieintentie (wat je als lerende nu gaat doen en wanneer) en het vastleggen van de belangrijkste lessen, doelen en acties met behulp van een transferplanningstool, kan de transfer verbeterd worden. Het is aan te raden om 10-20% van de trainingstijd aan transferplanning te besteden.

Ray Klaassens, hoofdinstructeur van Kamp Van Koningsbrugge, sloot de NextLearning af met een bijdrage over veranderen, samenwerken en leiderschap. Hij benadrukte het belang van samenwerken en leiderschap, vooral wanneer het moeilijk wordt. Karakter tonen op moeilijke momenten, zoals het delen van een reep chocolade met je teamgenoten terwijl je zelf honger hebt, is van groot belang. Samenwerken begint met het nastreven van de 'win' van de ander en het tonen van het juiste gedrag wanneer het tegenzit.

Onzekerheid en niet weten wat je te wachten staat, zijn vaak de moeilijkste aspecten, maar inzet en wilskracht zijn dan cruciaal. Karakter is wat er overblijft als niemand kijkt, en je moet er alles aan doen om te slagen: je bent wat je doet.

Deze bijdrage is gebaseerd op mijn uitgebreide blogpost Impressie Next Learning 2023 #NLE. Ik heb ChatGPT gebruikt om een samenvattig van deze blogpost te maken. De output heb ik gecontroleerd en aangepast.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.