Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-10-2022 | Article Rating | (0) reacties

Leiden online verkregen diploma’s net zo effectief tot werk als traditioneel verkregen diploma’s?

Leiden online verkregen diploma’s net zo effectief tot werk als traditioneel verkregen diploma’s?

In deze bijdrage verkent Robert Ubell bovenstaande vraag. Hij bespreekt overwegingen en ontwikkelingen. Een eenduidig antwoord op deze vraag is overigens nog niet te geven.

Hoe komen lerenden aan betaald werk nadat zij hun opleiding hebben afgerond? Netwerken die zij hebben opgebouwd op de campus spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat als je online een opleiding volgt?

In de Verenigde Staten is sprake van een forse toename aan online opleidingen. Het zijn vooral jongeren uit armere gezinnen die deelnemen aan deze online opleidingen. De kosten zijn namelijk lager en je bent beter in staat de opleiding te combineren met werk. Volgens Ubell is het echter onwaarschijnlijk dat deze jongeren zich in een academische omgeving bevinden die hen blootstelt aan brede toegang tot invloedrijke connecties. De kans is ook klein dat hun families mensen kennen die ervoor kunnen zorgen dat zij een goed betaalde baan kunnen vinden.

Wetenschappers wijzen volgens Ubell in dit verband op de invloed van sociaal kapitaal – de effecten van persoonlijke en netwerkrelaties – op iemands toekomstige positie in de samenleving, en dan met name op de gevolgen van de plek waar jongeren gaan studeren. Socioloog James Samuel Coleman stelt dat sociaal kapitaal een krachtige kracht is die mobiliteit tussen klassen activeert. Pierre Bourdieu wijst op de reproductie van de klassenstatus door hoger onderwijs.

Robert Ubell stelt dat online onderwijs mogelijkheden kan bieden om het sociaal kapitaal te vergroten als lerenden zich aansluiten bij digitale netwerken. Hij verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat de relatie tussen online lerenden en werknemers uit het bedrijfsleven of de academische wereld in digitale klassendiscussies zeer productief kan zijn en sterke carrièrebanden kan genereren. Daarnaast kunnen jongeren ook deelnemen aan virtuele stages bij bedrijven.

Robert Ubell verwijst in zijn bijdrage naar verschillende voorbeelden van digitale netwerken en gemeenschappen die erop gericht zijn werkgevers en werkzoekende afgestudeerden bij elkaar te brengen. LinkedIn speelt daarbij bijvoorbeeld een belangrijke rol. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kracht van zwakke verbanden die door recent onderzoek opnieuw is bevestigd: “zwakke” relaties, zoals mensen die je kent via de sociale media, kunnen twee keer zoveel invloed hebben op het vinden van een baan dan hechte vriendschappen.

Ubell stelt dat er geen nationale data beschikbaar zijn waarin werkgelegenheid en inkomsten van online lerenden vergeleken worden met werkgelegenheid en inkomsten van lerenden die fysiek onderwijs hebben gevolgd. Je kunt hierover dus nog geen harde uitspraken doen. Volgens Ubell kunnen we ons echter niet beroepen op historische trends bij het voorspellen van langetermijneffecten van online diploma’s, omdat digitalisering ook steeds belangrijkere rol speelt bij het verkrijgen van een goede baan. Granovetter’s theorie van de Strength of Weak Ties uit 1973 blijkt daarbij overigens niet aan actualiteit te hebben ingeboet.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.