Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-12-2021 | Article Rating | (0) reacties

Wat verwacht ik van de Online Educa 2021? #OEB21

Wat verwacht ik van de Online Educa 2021? #OEB21

Op dit moment zit ik in de ICE vanuit Düsseldorf naar Berlijn. Ik bezoek morgen en vrijdag de Online Educa. Bijna traditiegetrouw blik ik aan de vooravond van deze conferentie vooruit op dit evenement.

Impact Covid-19

Covid-19 drukt een grote stempel op de OEB. De organisatie heeft allerlei maatregelen genomen om te voorkomen dat de OEB een verspreidingshaard wordt van dit virus. Er geldt ‘2G’ en daarnaast moet je recent negatief getest zijn. Uiteraard vraagt dit om heldere en intensieve communicatie. De organisatie verdient hiervoor een groot compliment.
Covid-19 zal ook impact hebben op het aantal deelnemers, vrees ik. Ik weet dat veel Nederlandse deelnemers op het laatste moment hun reis naar Berlijn hebben moeten annuleren, onder meer omdat met name de werkgever het niet opportuun vindt in deze tijd te reizen. Ik heb begrepen dat er zorgen zijn dat hotelkosten door de verzekering niet vergoed worden als medewerkers onverhoopt in quarantaine moeten. Deze vrees is volgens mij niet terecht omdat er geen negatief reisadvies is (Duitsland en Berlijn zijn code geel). Ik vrees ook dat meespeelt dat leidinggevenden wellicht vinden dat een dergelijke conferentie eigenlijk toch minder belangrijk is en best gemist kan worden. Ik denk daar dus anders over. Leven lang ontwikkelen, weetjewel. Ik vrees ook dat veel sessies tijdens de OEB geannuleerd zullen worden omdat sprekers afgezegd hebben. Ik hoop in elk geval dat de sprekers die niet kunnen/mogen komen, zich bij de organisatie hebben afgemeld.
Daarnaast zal tijdens deze conferentie ook teruggeblikt worden op de gevolgen van de Coronacrisis op leren, ontwikkelen, opleiden en onderwijs. De stelling van het Online Educa Debat van donderdagavond luidt in elk geval: “This House believes Education has failed to learn the lesson of Covid-19“. Op dit moment ben ik het niet eens met deze stelling.

Metaverse

De laatste tijd verschijnen veel publicaties over de ‘Metaverse’. Ik verwacht dat deze term ook tijdens deze OEB regelmatig zal vallen. Er zal vooral gespeculeerd worden wat de mogelijke impact hiervan zal zijn. Concrete toepassingen zijn nog niet te melden. Mogelijk zullen er wel bedrijven zijn die hun bestaande activiteiten -bijvoorbeeld virtual reality- nu ten onrechte het predicaat ‘metaverse’ zullen geven. Dat kan vooral op de Learning Technologies-beurs het geval zijn, verwacht ik.

Learning resilience

Dit is het overkoepelende thema van editie 2021 van de OEB. Allerlei ontwikkelingen vragen van organisaties en individuen om ‘veerkrachtig’ te zijn. Hoe kun je dat worden? Kun je dat leren? En wat vraagt dat van L&D, opleiden en onderwijs? Op welke manier kan leertechnologie daar weer aan bijdragen? Vanzelfsprekend zullen verschillende sprekers daar bij stil staan.

Ik moet dan echter altijd denken aan mijn oma. Zij is in 1912 geboren. Zij heeft de nasleep van de Eerste Wereldoorlog bewust meegemaakt, evenals de recessie van 1929. Zij heeft als jonge moeder van vier kinderen haar man maanden lang moeten missen tijdens de mobilisatie en aan het begin van de Tweede Wereldoorlog (na de slag bij de Grebbeberg heeft mijn opa in krijgsgevangenschap gezeten). In 1944 heeft mijn moeder met familie frontstad Kerkrade gedwongen moeten verlaten. Zij heeft de wederopbouw meegemaakt, evenals de sluiting van de mijnen en de gevolgen daarvan voor het bedrijf van mijn opa (brandstoffenhandel). Zij heeft haar man op betrekkelijk jonge leeftijd verloren, en helaas ook drie zonen en een schoonzoon.
Op het gebied van technologie heeft zij de telefoon, radio en TV op zien komen. Internettechnologie nog net, al ging dit haar voorstellingsvermogen te boven (ik heb eind jaren negentig een vergeefse poging gedaan).

Hoe veerkrachtig moest zij niet zijn om met deze veranderingen om te gaan?

Cross-sectorale samenwerking

Eén van de sterke punten van de OEB is dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar daar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. We kunnen echt veel van elkaar leren. De congresorganisatie heeft dit jaar zelfs een apart thema gemaakt: Setting Course for Collaboration between Sectors. Het gebruik van microcredentials valt hier onder.

Sociale verbondenheid bevorderen

Eén van de leerpunten van de Coronacris is m.i. het belang van het bevorderen van sociale verbondenheid als je niet in staat bent fysiek contact met elkaar te hebben. Dit is daarom terecht één van de thema’s van de OEB van dit jaar. Ik verwacht cases bij te wonen die hierover gaan.

Simultaan onderwijs

Het afgelopen jaar zijn aanbieders zoals onderwijsinstellingen vaker overgegaan op ’simultaan onderwijs’. Dit wordt vaak als ‘hybride leren’ gepresenteerd. Tijdens de OEB verwacht ik ervaringen met deze manier van leren te horen.

Ethische aspecten

De laatste jaren is terecht meer aandacht voor de ethische aspecten van de toepassing van technologische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie (AI), platformisering, gepersonaliseerd leren en big data. Verder zijn er zorgen over de invloed van ‘big tech’ op het onderwijs. Ik verwacht dat critici ook dit jaar bij de OEB het podium krijgen. Ik hoop op nieuwe inzichten.

AI, learning analytics en gepersonaliseerd leren

Data over leren vormen de brandstof voor het gebruik van AI. AI wordt op diens beurt weer gebruikt voor gepersonaliseerd leren (waarover verschillende opvattingen bestaan). Ik verwacht verschillende voorbeelden en hopelijk ook leerervaringen op dit gebied te zien en horen.

Blockchain en leren

De laatste tijd hoor ik weinig meer over de toepassing van deze technologie op het gebied van leren, opleiden en onderwijs. Hooguit zijdelings in relaties tot badges en microcredentials. Ik ben benieuwd naar nieuwe toepassingen en inzichten.

Van leermanagementsysteem naar leertechnologisch ecosysteem

‘Vroeger’ profileerde een LMS zich als de alleskunner op het gebied van online en blended learning. Inmiddels weten we beter en is het LMS vooral de kern van een digitale leeromgeving als leertechnologisch ecosysteem (samenhangend geheel van met elkaar geïntegreerde applicaties). Ik ben erg benieuwd naar ontwikkelingen op dit terrein. Daartoe behoort ook de ontwikkeling dat LMS-en en Learning Experience Platforms functioneel steeds meer naar elkaar aan het groeien zijn.

Evidence-informed

Krijgen we vooral opinies en cases te horen of baseren sprekers zich ook op onderzoek? We zullen het zien.

Diversen

Er zal ongetwijfeld weer veel kennis worden gedeeld met betrekking tot strategische vraagstukken (o.a. kan online leren de efficiëntie van L&D vergroten?), aanpakken rond ‘learning design’ (bijvoorbeeld ‘bichroon online leren’ of ‘agile’), open education, werkplek leren of professionalisering van medewerkers. Ik verwacht ook dat toepassingen van technologieën zoals augmented reality, virtual reality, online video of online proctoring aan bod zullen komen, evenals serious gaming en gamification. Maar word ik ook verrast door leertechnologieën, toepassingen en aanpakken die ik nog niet ken?

Morgenmiddag verzorg ik zelf een sessie waarin ik met de aanwezigen aan de slag ga met didactische overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze voor face-to-face leren, asynchroon online leren en synchroon online leren.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

02-02

Leren met puzzels

Door: Let’s Learn!

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.