Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-02-2016 | Article Rating | (0) reacties

Achttien e-learning trends

Achttien e-learning trends

Donderdag 25 februari 2016 vond een webinar plaats waarin ik achttien trends en ontwikkelingen op het gebied van e-learning de revue heb laten passeren. Er zijn er overigens meer.

 

Het webinar werd georganiseerd door Crowdale, dat regelmatig vrij toegankelijke webinars faciliteert. De opname kun je online bekijken. Verder heb ik inmiddels gereageerd op vragen tijdens het webinar niet behandeld konden worden.

 

De trends en ontwikkelingen zijn dan:

 

 1. Er wordt in toenemende mate kritisch en op een integrale manier gekeken naar de toegevoegde waarde van e-learning voor organisatie en haar stakeholders. Denk daarbij ook aan de invloed op het welzijn van medewerkers.
 2. Er wordt bij e-learning niet alleen meer gekeken naar cursussen, opleidingen of trainingen. Vanuit mijn kritiek op het 70-20-10-model heb ik het WICER-model ontwikkeld. Afhankelijk van zaken zoals het type leervragen en de voorkennis van de lerenden, besteed je dan meer of minder aan werkplek leren, informatie verwerken, coaching, opleiden en reflectie.
 3. Bij xAPI kijk je niet alleen naar leeractiviteiten die bijvoorbeeld in een leermanagement systeem zijn uitgevoerd, maar naar online leeractiviteiten die lerenden ‘breed’ hebben ontplooit. Een beperking van xAPI is dat niet wordt gekeken naar leeruitkomsten, maar naar activiteiten. Terwijl leeractiviteiten geen doel op zich zijn.
 4. In toenemende mate hebben we te maken met een samenleving waarin mensen zelfverantwoordelijkheid willen en moeten dragen voor tal van zaken. Ook op het gebied van leren. Je ziet dat terug bij social learning waarbij de lerende ook veel controle heeft over het eigen leren. Daarbij worden sociale media gebruikt voor actief leren.
 5. Mobiele, draadloze, en draagbare technologie en cloud computing maken het mogelijk dat je continu, naadloos kunt leren. Je stopt op je werk, en gaat in de trein verder op je smartphone. Een aantal van deze technologieën zijn overigens nog in ontwikkeling.
 6. Dankzij nieuwe technologieën zoals Beacons kunnen we eenvoudiger leren binnen authentieke contexten.
 7. Augmented reality kan worden gebruikt om aanvullende online bronnen te gebruiken als verrijking van te bestuderen objecten.
 8. Virtual Reality kan leren meer authentiek, realistisch en betekenisvol maken. Je wordt een realistische omgeving ingezogen. Bij eenvoudige VR-toepassingen als de Cardboard is het de uitdagingen om de interactiemogelijkheden te versterken.
 9. Dankzij ontwikkelingen als robotisering en kunstmatige intelligentie wordt ICT slimmer. Dit zal grote invloed hebben op arbeid, en daarmee op leerbehoeften. We hebben nog weinig zicht op impact op het leren zelf. Zullen docenten worden vervangen door robots? Wellicht voor routinematige instructies, indien een robot kan interacteren met lerenden. Verder zie je een ontwikkeling waarbij analyses van data over leren in plaats komt van toetsen.
 10. Daarmee zijn we aangekomen bij de volgende trend: het analyseren van data over leren, en het identificeren van patronen. Deze analyses moeten feedback geven aan de organisatie en aan de lerenden.
 11. Data spelen ook een belangrijke rol bij de volgende trend: het gebruik van adaptieve technologie waarbij acties en condities, en analyses van die acties, weer leiden tot vervolg acties. Het leerprogramma past zich zo aan, aan het gedrag van de lerende.
 12. De laatste jaren is het gebruik van online video ook steeds belangrijker geworden. Niet alleen voor instructies bekijken, maar ook voor interactie en verwerking.
 13. Dankzij breedband technologie, steeds krachtiger toepassingen en meer inzichten in activerende digitale didactiek kunnen we ook op een betere manier synchroon online leren.
 14. De laatste jaren hebben onderwijsinstellingen en speciale aanbieders in toenemende mate massive open online courses aangeboden. Deze MOOCs zijn in feite een illustratie van de opkomst van open education. MOOCs veranderen overigens wel van karakter (minder massive, minder open). Ze hebben in elk geval geleid tot meer aandacht voor online leren.
 15. De markt van leermanagement systemen is in ontwikkeling. Grote, complexe, alomvattende systemen worden minder populair. Daarvoor in de plaats beschikkken we over meerdere, slanke, toepassingen die één of enkele functionaliteiten heel goed doen. Zoals peer feedback vragen of ePortfolio.
 16. Summatieve toetsen kunnen in toenemende mate op afstand worden afgenomen, waarbij de lerende online gesurveilleerd wordt.
 17. Deze ontwikkeling leidt ook tot decompositie van opleidingen. Een apart bedrijf houdt zich bezig met beoordelen, weer een ander met begeleiding. Of dit leidt tot digitale transformatie heeft voornamelijk te maken met de maatschappelijke acceptatie van deze manier van werken. Een ander fenomeen dat langzaam in opkomst is, en hiermee samenhangt, is dat bedrijven in sommige sectoren -zoals de creatieve industrie- diploma’s minder belangrijk vinden. Je kunt dus op verschillende manieren leren, en hebt daarvoor niet persé een opleidingsinstituut nodig. Met name op het gebied van een leven lang leren kan deze ontwikkeling invloed hebben.
 18. Tenslotte zal leren met ICT zo gewoon worden dat termen als e-learning en blended learning verdwijnen.
Hieronder vind je mijn slides. 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.