Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 16-07-2019 | Article Rating | (0) reacties

Flipping the Classroom: de do’s en don’ts

Flipping the Classroom: de do’s en don’ts

David van Alten, onderwijskundige aan de Universiteit Utrecht, deed een metastudie naar Flipping the Classroom en concludeert: als je goed flipt, kan dit de leerprestaties van studenten verbeteren. Gemiddeld is er een klein effect. Wat opvalt, is de sterke spreiding. Bij sommige studies was het resultaat heel positief, bij andere heel negatief. Gemiddeld kwam zijn metastudie uit op een klein positief effect.

Omdat de bestudeerde studies in uiteenlopende soorten van onderwijs werden uitgevoerd, gingen de onderzoekers verder spitten. “We hebben gekeken of de docenten die waren geflipt wel of geen quizjes toepasten. En of de onderwijstijd in de klas wel of niet werd verkort.” Daaruit bleek dat degenen die quizjes of korte toetsen toevoegen, een groter effect bereiken.

Wat absoluut niet effectief bleek, is het verkorten van de lestijd. “Er zijn onderwijsinstellingen die denken dat de tijd in de klas kan worden verkorte dankzij flippen en online-instructie. Maar door de kortere face-to-face contacten bleek het onderwijs significant minder effect te hebben. “In de klas gebeurt het”, stel Van Alten. “Daar moet de student onder toeziend oog van de docent de stof gaan toepassen.”

Bron: Universiteit Utrecht


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Wilfred Rubens (redactie) 09-06-2019

Gepersonaliseerd leren heilige graal?

Veel ronkende verhalen over gepersonaliseerd leren op. Lastige is een gebrek aan eenduidige definities. Wilfred Rubens beschrijft gepersonaliseerd leren als het gebruik maken van de karakteristieken van lerenden om hen specifieke, relevante en adaptieve leerervaringen te bieden.