Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 21-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Hoe digitaal is HR?

Hoe digitaal is HR?

Van e-learning en online assessments tot HR-algoritmes en kunstmatige intelligentie, de HR-professional kan tegenwoordig terugvallen op een scala aan technologische tools. Tools die het werk makkelijker maken, en die de kwaliteit verhogen. Meer efficiency dus, en een betere dienstverlening.

Maar kan iedereen wel met die technologie werken. Dat is gedeeltelijk het geval. Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg - in opdracht van AFAS – blijkt dat de verhouding tussen HR en technologie is gecompliceerd. Zo ligt het kennisniveau niet bij iedere HRM’er even hoog.

Scheidslijnen

1. Jong versus oud

Je zou verwachten dat jongeren (20-34 jaar) de grootste technische kennis bezitten. Dat is gedeeltelijk waar. Jongeren zijn beter bekend met nieuwere terreinen als virtual reality, HR-algoritmes en kunstmatige intelligentie. Maar ouderen scoren hoger als het gaat om technologie die al wat langer bestaat. Management-selfservice bijvoorbeeld en employee-selfservice.

2. Grote en kleine organisaties.

Het midden- en kleinbedrijf kiest vooral voor technologieën als sociale media en online leren. Loopt het aantal medewerkers op, dan zie je ook een verschuiving in de technologische voorkeur: die komt meer te liggen bij employee-selfservice en management-selfservice.

3. Harde en softe toepassingen

Een derde scheidslijn loopt tussen ‘harde’ toepassingen (bijvoorbeeld salarisadministratie, tijd- en verlofregistratie) en de wat ‘softere’. Bij de laatste categorie valt te denken aan zaken als verandermanagement, opvolgingsmanagement en cultuurmanagement. Weinig verrassend misschien, maar die zijn slechts in beperkte mate gedigitaliseerd.

Het onderzoek 

Van welke HR-ondersteunende technologieën maken HR-professionals in Nederland gebruik? Dat was de hoofdvraag in het onderzoek dat eind 2017 is uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg. Onder HR-ondersteunende technologie wordt in het onderzoek verstaan: een parapluterm voor alle mogelijke technologische toepassingen waarmee HR-datastromen en IT-toepassingen worden geïntegreerd, gericht op het creëren van waarde voor medewerkers en managers, zowel binnen als over organisaties heen. De online vragenlijst werd ingevuld door 190 HR-professionals. 67 procent is vrouw, 96 procent is hoger opgeleid en gemiddeld werken de respondenten 7 jaar bij hun huidige werkgever (en 16,5 jaar als HR-professional). Alle sectoren zijn vertegenwoordigd.

De whitepaper met alle onderzoeksresultaten is te downloaden.

Lees het hele artikel op de site van pwnet.nl


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.