Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 27-05-2004 | Article Rating | (0) reacties

Bright Alley zet Bouwtechniek in de steigers!

Zowel bij de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoeps-gerichte leerweg leren de leerlingen vaardigheden die uitvoerend zijn (zoals metselen of schilderen). De kaderberoepsgerichte leerweg binnen het VMBO bereidt leerlingen voor op een toekomstige middenkaderfunctie. Specifieke kadergerichte aspecten (zoals planning, calculeren & leidinggeven) zijn - naast de uitvoerende vaardigheden - minstens zo belangrijk. Deze aspecten komen in de huidige standaardlesstof niet altijd even goed naar voren. Daarom heeft SH&M in samenwerking met de andere verantwoordelijke kenniscentra voor de Bouwtechniek onder de naam Platform VMBO bouwtechniek dit project opgestart.

Het nieuwe lesmateriaal moet de eindtermen uit de examenmodules "Professionele Vaardigheden" en "Bouwproces" afdekken en er moet gewerkt worden vanuit de problematiek zelf. Daarnaast moet er een koppeling worden gemaakt met de praktijkopdrachten. Hiervoor is een concept bedacht: de organisatie en bouw van een jongerencentrum dat door Bright Alley Knowledge and Learning verder ontwikkeld zal worden. De organisatie rondom en de bouw van een jongerencentrum vormt in het nieuwe lesmateriaal de rode draad voor alle lesactiviteiten van de leerling; alle bestaande lesmaterialen worden logisch gekoppeld aan dit verhaal. Op die manier staan alle activiteiten die de leerling uitvoert in het teken van het bouwproces, waardoor er meer samenhang tussen alle leeractiviteiten komt dan nu het geval is: de leerling houdt zich niet meer 'toevallig' bezig met het metselen van een muurtje, maar metselt het muurtje van 'zijn' jongerencentrum en wanneer de leerling een planning leert maken moet hij rekening houden met het totale proces.

SH&M heeft een aantal eisen gesteld aan het cursusmateriaal. Het moet te gebruiken zijn binnen de gebruikte leerwerkhuismethode van het VMBO en fysiek op de computer(s) in het leerwerkhuislokaal en in de studieruimtes. In principe moet de leerling het materiaal individueel doorlopen en de opdrachten zelf uitvoeren, maar ook groepsgewijs. Het lesmateriaal moet de omvang hebben van 1 à 2 maanden. De doorlooptijd is 9-12 maanden; in de tussentijd moeten uitstapjes naar de praktijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast moet de docent de leerling kunnen volgen in zijn voortgang en prestaties. Modules moeten door de docent worden goedgekeurd. Tenslotte moeten verwijzingen naar andere (praktijk)materialen vanuit het lesmateriaal kunnen worden aangepast.

Naar verwachting wordt het lesmateriaal in het najaar opgeleverd.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.