Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 17-11-2003 | Article Rating | (1) reacties

DENKK breng topondernemingen Nederland bijeen: “Wat is de staat van e-Learning in Nederland?”

Voorafgaand aan het evenement hebben alle deelnemers een enquête ingevuld en de resultaten daarvan geven een goed beeld van de ingeslagen weg in Nederland. Op de vragen: “Welke innovaties verwacht u op het gebied van e-Learning” en “Hoe denkt u dat medewerkers over 15 jaar opgeleid zullen worden?”, zijn een aantal verrassende zaken aan het licht gekomen. Belangrijkste conclusie is dat werken en leren steeds vaker een geïntegreerd geheel zullen vormen. Werknemers zullen steeds meer hun eigen ontwikkeling ter hand nemen en zullen hiervoor ook verantwoordelijkheid moeten dragen. Verdergaande digitalisering van het opleidingsaanbod maakt het mogelijk om werken en leren als integraal onderdeel van de werksituatie te zien. Bij de vraag wie de leerinhoud gaat produceren, wordt outsourcing gezien wordt als een belangrijke trend, terwijl eenvoudiger zaken intern geproduceerd zullen worden. Wellicht de meest opzienbarende uitspraak van de dag was de stelling dat volledige acceptatie van e-Learning nog een generatie zal duren.De belangrijkste business driver om e-Learning in te zetten is nog steeds gericht op kostenbesparing. Echter, er wordt ook aangegeven dat e-Learning inmiddels een bewezen vorm van leren is en dit betekent dat opleidingsbudgetten niet traditioneel meer aan klassikale training worden uitgegeven. Het grootste risico voor het wel of niet slagen van een e-Learning implementatie is de acceptatie door de doelgroep. Een actieve rol van de directie wordt als een belangrijke factor gezien om brede acceptatie binnen de doelgroep te bewerkstelligen. Helaas worden technische beperkingen anno 2003 nog steeds als een belangrijk obstakel voor een succesvolle acceptatie beschouwd.Ronald Mol, Commercieel Directeur Denkk: “Wij hebben deze ronde tafel conferentie georganiseerd om bedrijven die actief omgaan met e-Learning van elkaar te laten leren. Deze eerste keer dient dan ook als een prachtige benchmark. Volgend jaar zullen we het evenement wederom organiseren, omdat de reacties van de deelnemers zonder uitzondering positief zijn. Belangrjjkste conclusie van de dag is dat e-Learning zich heeft ontwikkeld als volwassen opleidingsvorm en de constatering dat werk en leren meer en meer in elkaar over zullen gaan.”DENKK, opgericht in maart 2001 door Ronald Mol en Ed Fennema, is het antwoord op de vraag hoe kennis te vertalen is naar online uitleg. Hiervoor hanteert DENKK meerdere vormen. Een 'xPlainer', het online uitlegconcept dat DENKK heeft ontwikkeld, geeft op een aantrekkelijke en praktische manier via internet en intranet een menselijke vorm van uitleg over bedrijfsprocessen, richtlijnen en producten. Een simulatER, simuleert op realistische wijze software, handelingen of procedures, terwijl een edugamER mensen op een stimulerende manier uitdaagt om in een educatieve spelomgeving te leren. De e-Learning produkten van DENKK wortelen in de stijl en cultuur van organisaties en creëren daardoor snel en effectief begrip, op welke locatie de gebruikers zich ook bevinden en ongeacht hun taal of culturele achtergrond. DENKK heeft zijn hoofdkantoor en Development Center in Amsterdam. Opdrachtgevers zijn onder meer Philips, Rabobank, Microsoft, Belgisch Ministerie van Justitie, Wessanen, HBG, Getronics, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VMBO, Unisys België, Sara Lee, DHL, KLM, LSOP en ABN AMRO.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Butterfly
Van Butterfly | 11-08-2011
You've got it in one. Couldn't have put it bteter.
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.