Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief donderdag 16 mei 2013

E-learning Event 2013
Veel over het E-learning Event, afgelopen maand op e-Learning.nl. Niet geweest of nog niet gelezen, lees hier de verslagen van Job Bilsen (Bright Alley):

Keynote Claire Boonstra

Winnaars van de e-Learning Awards 2013

Do It Yourself Learning

Praktijksessie KLM

Sessie Stefaan van Hooydonk

Keynote Dale J. Stephens

 

Gratis workshop Mobile Learning
Atrivision verzorgt op 23 mei van 15.00 - 18.00 uur in Amersfoort een Learning Lab workshop rond het thema Mobile Learning. In het Learning Lab gaan de deelnemers na een korte inleiding actief aan de slag met praktijkcases uit de organisaties van deelnemers. In drie rondes wordt een leerconcept voor Mobile Learning uitgewerkt.

Vacature
Atrivision zoekt een Learning Consultant.


Winnaars Awards e-Learing.nl

Op 16 april zijn tijdens het e-Learning Event de Nederlandse e-Learning Awards 2013 uitgereikt. Een initiatief van e-Learning.nl ABCDE-game werd de winnaar in de categorie Smarter Learning. In de spannende strijd tussen de twee genomineerden voor de Jong e-Learning Talent Award trok BrainMatters aan het langste eind.

Lees er alles over op e-learning.nl.

 

E-learning Event 2013 – Boardroom Meeting

Nieuw dit jaar op het programma van het E-learning Event was de Boardroom Meeting, voor CEO’s en HR-directeuren. Dit onderdeel had als doel het op strategisch niveau uitwisselen van ervaring en inzichten over de business waarde van leren. Dr. Pieter de Vries woonde deze meeting bij namens e-Learning.nl. Hij constateert dat organisaties te maken hebben met een snel toenemende vraag naar vernieuwing, die flexibiliteit vereist in een steeds complexer wordende omgeving. In zo’n situatie hangt het bestaan van een onderneming in toenemende mate af van de leercapaciteit om met veranderingen om te kunnen gaan. De Boardroom Meeting was bedoeld om in een select gezelschap van gedachten te wisselen over dit soort vragen.

De hamvraag was: wat is het effect van het ‘nieuwe leren’ op het businessmodel van een organisatie. Geen eenvoudige zaak, want de HR-afdelingen, die vanouds ‘opleiding en ontwikkeling’ in hun pakket hebben, is het nooit echt gelukt om de opbrengst van leren te ‘kwantificeren’. De problemen beginnen al bij het bepalen wat het ‘nieuwe leren’ eigenlijk is. In het kader van dit event ging het kwantificeren vooral over ‘online leren’ in combinatie met alle mogelijke werkvormen, waar ook klassikaal, projectgestuurd en informeel leren onder vallen.

Lees het hele verslag van Pieter de Vries op e-Learning.nl


Case van de maand: ABCDE-game

De winnaar van de jaarlijks door een jury van e-Learning.nl toegekende e-Learning Award.

Klik hier om direct naar de case te gaan.

 

 

Oude wijn in een nieuwe zak??

Ronny Lohuis - The Courseware Company - noemt Tin Can een stap in de goede richting. Maar toch is zijn conclusie: 'voorlopig werkt SCORM ook nog mooi'. Hij legt het uit in zijn column op e-Learning.nl

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

De ABCDE-game: speels en effectief opleiden voor de acute zorg

Opdrachtgever: Erasmus MC en SBOH
Opdrachtnemer: IJsfontein
Klantvraag: Game ontwikkelen om de ABCDE methode op een efficiënte en aantrekkelijke wijze te trainen
Oplossing: Serious game

Opvang van acuut zieke patiënten
Hoe houd je de kosten en de tijdsinvestering voor opleiden in de hand, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Dat waren belangrijke vragen bij het opnieuw ontwerpen van de verplichte opleiding voor artsen en verpleegkundigen die werken op Spoedeisende Hulp (SEH). Zij moeten in staat zijn om binnen 15 minuten de eerste levensreddende handelingen uit te voeren bij acuut zieke patienten. Het snel leren beoordelen van de gezondheidstoestand van deze patiënten, gebeurt aan de hand van de zogenaamde ABCDE-methode, een internationaal erkende standaard voor de beoordeling en behandeling van acuut zieke patiënten. Deze opleiding is verplicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. ABCDE staat voor: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Het doel van deze methode is het stellen van de juiste prioriteiten als een patiënt op de spoedeisende hulp wordt binnengebracht. Een bloedende wond kan alle aandacht opeisen, terwijl de patiënt ondertussen geen lucht krijgt en daar schade van ondervindt.

Erasmus MC heeft een serious game ontwikkeld voor artsen in de Acute Zorg: de abcdeSIM game. In de game leren spelers, in de rol van arts, binnen 15 minuten tot een beoordeling te komen om de eerste behandeling te kunnen inzetten. abcdeSIM is als eerste serious game in Nederland geaccrediteerd voor medisch specialisten en huisartsen. Nog niet eerder werd een game officieel geaccrediteerd.

Waarom deze game
De ziekenhuizen in Nederland geven de verplichte ABCDE-training tot nu toe uitsluitend in de vorm van klassikale trainingen. Dat is kostbaar: de dokter is één of meer dagen afwezig en de opleiding is duur: de noodzakelijke docent-student ratio is 1:4. Door een game in te zetten, kan het klassikale deel worden ingekort en efficiënter gemaakt, met behoud van het eindresultaat. Het maatschappelijk belang van dit type game is daarom groot, aangezien er steeds meer noodzaak is om kosten te besparen in de zorg. Met dit innovatieve opleidingsinstrument kunnen niet alleen opleidingskosten worden beperkt, maar wordt opleiden ook aantrekkelijker voor jonge dokters en verpleegkundigen. De patiëntenzorg wordt veiliger omdat ook na de training blijvend 'op maat' kan worden geoefend.

Hoe wordt de game ingezet voor opleiden
De game is onderdeel van een geïntegreerd ‘blended’ opleidingsprogramma, dat bestaat uit:

  1. E-learning module waarin de cursist kennis ontwikkelt over de ABCDE-methode.
  2. Online kennistoets. Bij een voldoende score wordt de game toegankelijk.
  3. De abcdeSIM Game waarin de cursist aan de hand van 5 scenario’s de ABCDE-vaardigheid kan oefenen in een virtuele Spoedeisende Hulp. Het is een realistische omgeving, met tijdsdruk en de stress van acuut zieke patiënten. Cursisten moeten de game met voldoende resultaat hebben afgerond en nemen de scores mee naar de klassikale training.
  4. Face-to-face training waaraan cursisten de ABCDE-vaardigheid oefenen in 'real life', met simulatiepatiënten. Door de inzet van de serious game abcdeSIM is deze trainingstijd met 50% gereduceerd, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing oplevert.

Sinds oktober 2012 is de game structureel onderdeel van het (verplichte) opleidingstraject van alle binnenkomende medisch specialisten in opleiding van het Erasmus MC. De game is ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen. Huisartsen in opleiding gebruiken de game vanaf februari 2013 als onderdeel van hun ABCDE-training.

Ontwerp en inhoud van de game
Het doel van de game is de speler uit te dagen alle stappen van de ABCDE-methode systematisch uit te voeren, ook wanneer de druk wordt opgevoerd door verschillende complicaties bij de patiënt of door tijdsdruk. De speler heeft alle instrumenten ter beschikking die normaliter aanwezig zijn op een SEH-afdeling. Daarnaast kan de speler altijd gebruik maken van de belangrijkste instrumenten van elke arts: kijken, luisteren en voelen. Door middel van bijvoorbeeld ‘real time’ feedback uit de simulatiemodellen, af te lezen via de monitor, kleur van de patiënt en labuitslagen, kan de speler monitoren hoe de patiënt er op elk moment aan toe is en op basis daarvan de juiste interventies toepassen. Dit gebeurt dankzij een complex fysiologisch model (met een circulatie, respiratie en bewustzijn simulatie). In de vijf patiëntscenario’s leren cursisten om in acute situaties snel en adequaat te handelen, zonder schade aan de patiënt aan te richten.

Elk level van de game duurt maximaal 15 minuten. In deze tijd moet de speler de ABCDE-methode volledig afronden, en daarbij ook goed samenwerken met een verpleegkundige. Hulp van specialisten is aanwezig, maar wanneer een specialist gebeld wordt, zal deze alleen direct advies kunnen geven.

Per scenario krijgt de speler een score en uitgebreide feedback op alle kritische handelingen. De score wordt vergeleken met die van 'peers' (medisch student, arts in opleiding, specialist e.d.). Het feedbacksysteem zorgt ervoor dat elke keer duidelijk is welke goede beslispunten zijn gekozen en welke fouten zijn gemaakt.

Samenwerking
De game is ontwikkeld in een samenwerking tussen Erasmus MC, SBOH (medisch inhoudelijke en didactische input), Technische Geneeskunde Twente (medische modellering) en IJsfontein (gamedesign, vormgeving en technische realisatie), met een subsidie van de Stichting Coolsingel. Momenteel wordt een aantal vervolg games ontwikkeld.

Onderzoek en evaluatie
Op dit moment worden er in binnen (of buiten) de medische context nog weinig games ingezet voor verplichte opleidingstrajecten. Dat heeft o.a. te maken met het feit dat er nog weinig goed onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van games voor opleiden. Het Erasmus MC doet daarom een grote effectiviteitstudie naar deze game. Uit de evaluaties blijkt dat de game heel positief wordt gewaardeerd: "Ik had echt het gevoel dat ik op de SEH de behandelend arts ben. Jij beslist; er is niemand anders om je heen". De scenario’s worden door de spelers als "zeer leerzaam" benoemd; ze zijn zeer realistisch en met name de geluiden van de monitor en van de patiënt maken dat men direct echt 'in het spel' zit. "Door het spel voel ik me beter voorbereid.. wat ga je concreet doen als een patiënt opeens een insult krijgt? Je móet reageren in het spel. Dat leer je niet uit een boekje". "Ik kreeg het erg warm tijdens het spelen, dan had ik wel stress; riep regelmatig 'O, nee!' als de patiënt slechter werd". "Het is wel realistisch dat je opeens een tweede patiënt erbij krijgt; dat gebeurt in het echt ook". Het feedback- en scoresysteem wordt gewaardeerd door de gedetailleerde terugkoppeling bij elk scenario. Ook na afloop van de training kan de game worden gebruikt om de vaardigheid op een aansprekende wijze op peil te houden, met name wanneer er een tijdlang weinig aanbod is van acuut zieke patiënten.

Kostenefficiency
De game is gericht op aantrekkelijker en kosteneffectiever opleiden: in minder trainingstijd dezelfde resultaten bereiken op wijze die past bij de leerstijl van de doelgroep. Daarnaast is hiermee een softwareplatform gecreëerd waarmee tegen sterk gereduceerde kosten nieuwe serious games kunnen worden ontwikkelen binnen het domein van de acute geneeskunde.

Wil u weten hoe abcdeSIM kan worden ingezet in uw organisatie of heeft u vragen over de ABCDE game? Neem dan contact op: s.schuit@erasmusmc.nl, m.dankbaar@erasmusmc.nl of nanninga@abcdesim.nl of kijk op www.abcdesim.nl

Voor meer artikelen over abcdeSIM:
IJsfontein
Dagblad Trouw
Persbericht Erasmus MC
Pdf Erasmus MC

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.