BrainMatters

Genomineerd voor Jong e-Learning Talent Award


Inzenders: Job van den Hurk, Michelle Moerel, Tom de Graaf (Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Maastrich University)

Hersenonderzoek is hot. Ons project geeft iedereen met een interesse in het brein de kans om interactief op onderzoek uit te gaan naar hoe de hersenen werken. Hiertoe zijn wij vorig jaar gestart met het ontwikkelen van een platform, bestaande uit een smartphone- en tabletapplicatie, alsmede een website.

Veel hersenonderzoek is gericht op het ‘scannen’ van hersenactiviteit en het visualiseren van welke hersengebieden betrokken zijn bij verschillende alledaagse taken. Het is echter uitdagend om deze relevante resultaten te vertalen naar een breed publiek. Wij willen gebruikers de kans geven om elkaars hersenen te ‘scannen’. Onze applicatie biedt aan de hand van augmented reality de mogelijkheid om zogenaamd de hersenen te scannen van een vriend of vriendin. Je richt de camera van je tablet of telefoon op het hoofd van een vriend of familielid, en op het scherm zal een brein in het hoofd van deze persoon worden geprojecteerd. Aan de hand van gezichtsherkenning wordt het brein precies op de juiste locatie zichtbaar. De technologie in deze apparaten biedt vervolgens de vrijheidsgraden om om het hoofd heen te lopen en het brein mee te zien draaien. Net zoals bij ‘echt’ hersenonderzoek, kunnen ook hier opdrachten gegeven worden aan de 'proefpersoon', zoals 'zwaai eens met je rechterarm' of 'denk eens aan je vakantie van vorig jaar'. De corresponderende hersengebieden zullen vervolgens oplichten in het brein. Er is een uitgebreide hoeveelheid informatie beschikbaar over deze hersengebieden, allemaal in het Nederlands en op een toegankelijk niveau. Door de unieke interactieve benadering zal kennis op een speelse en actieve wijze worden verworven. Deze wijze van het verstrekken van zowel structurele als functionele hersenanatomie is volledig complementair aan onder andere het huidige curriculum van de bachelor aan de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen, Maastricht University.


De website www.brainmatters.nl dient ter ondersteuning en uitbreiding van de applicatie. Op deze website, die reeds in de lucht is, wordt meerdere malen per week actueel hersenonderzoek vertaald naar het Nederlands en op een niveau dat begrijpelijk is voor iedereen. Om de moeilijkere termen te verhelderen, bevat onze site ook een database over het brein, waarin een verscheidenheid aan informatie over anatomie, functie en onderzoeksmethoden is opgenomen. Uiteraard ontbreken de koppelingen naar social media als Facebook en Twitter niet.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.