De ABCDE game: artsen speels en effectief voorbereiden op de acute zorg

Genomineerd voor e-Learning Award Smarter Learning

 
Inzenders:

Mary Dankbaar en Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, Erasmus Medisch Centrum (i.s.m, IJsfontein, SBOH, Technische Geneeskunde UT, ABCDEsim)

Het Erasmus MC en IJsfontein* hebben een serious game voor jonge artsen in de Acute Zorg ontwikkeld: de abcdeSIM game. In deze game leren spelers in de rol van arts de gezondheidstoestand van acuut zieke patiënten snel te beoordelen en de eerste hulp inzetten m.b.v. de ABCDE methode. Training in de ABCDE methode is verplicht voor alle artsen en verpleegkundigen die werken op Spoedeisende Hulp (SEH) in Nederland.

Waarom deze game

De ziekenhuizen in Nederland geven de verplichte ABCDE training tot nu toe uitsluitend in de vorm van trainingen. Dat is kostbaar: de dokter is een of meer dagen afwezig en de opleiding is duur. Door deze game in te zetten, wordt het trainingsdeel efficiënter en kan dit worden ingekort. Het maatschappelijk belang van dit type game is daarom groot, aangezien er steeds meer noodzaak is om kosten te besparen in de Zorg. Met dit innovatieve opleidingsinstrument wordt opleiden daarnaast ook aantrekkelijker. De patiëntenzorg wordt veiliger omdat ook na de training blijvend ‘op maat’ kan worden geoefend.

 

Virtuele Spoed Eisende Hulp

De game is onderdeel van een geïntegreerd ‘blended’ opleidingsprogramma, dat bestaat uit een e-module, een kennistoets en de abcdeSIM game. Hierin kan de cursist aan de hand van 5 scenario’s de ABCDE vaardigheid oefenen in een virtuele SEH. Het is een realistische omgeving, met tijdsdruk en de stress van acuut zieke patiënten. De patiënten reageren realistisch, dankzij een fysiologisch model dat bestaat uit > 200 variabelen.

Per scenario krijgt de speler een score en uitgebreide feedback op alle kritische handelingen. De score wordt vergeleken met die van ‘peers’ en er wordt een overzicht van ‘High scoorders’ bijgehouden. Cursisten moeten de game met voldoende resultaat hebben afgerond en nemen vervolgens deel aan de training.  

Recent is abcdeSIM als eerste serious game in Nederland door de KNMG geaccrediteerd als officiële nascholing. Het Earsmus MC doet momenteel uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van de game.


Zie ook www.abcdesim.nl.           
* met een subsidie van de Stichting Coolsingel.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.