Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief dinsdag 13 juni 2017

Vacatures

Officemanager 24-32 uur (RMMBR)
Projectregisseur (RMMBR)
Zie ook de rubriek vacatures.

Agenda
Activiteiten voor de komende periode.

29-6-2017
Articulate Storyline Basic Training
6-7-2017
Articulate Storyline Advanced Training
7-7-2017
Articulate 360 Training
Wilt u ook iets delen met onze lezers, stuur dan uw activiteit naar redactie@e-learning.nl.

Blogs
De afgelopen maanden hebben de marktspelers weer interessante blogs geplaatst. Lees bijvoorbeeld:

Versie 3.3 van Moodle Mobile is uit (Avetica)
eBook Agile leren en werken (SBO)
Agile leren in een complexe wereld (SBO)
Agile Talent Management: nieuwe HR aanpak (SBO)
H5P nieuwe content types (Avetica)
Meerkeuzevragen in online training: 4 manieren (TrainTool)
De Learning Correspondent nr.05 (SBO)
Nieuw cursusdashboard in Moodle 3.3 (Avetica)
Zoeken en toch niet vinden? (Avetica)
Moodle 3.3 zelf uitproberen? (Avetica)
Terugblik #mootnl17 Ned-Moove (Avetica)
Spreken als Obama? Vroeg beginnen! (TrainTool)
De 4 fases van motivatie (TrainTool)
Voor meer blogposts, zie de rubriek Bloggers.
Voor de bijdragen van redacteur Wilfred Rubens en meer, zie zijn weblog.

e-Learning.nl verwelkomt Let's Learn en WeLearning als nieuwe marktspeler. Let's Learn is een expert in microlearning solutions. WeLearning zet content op een creatieve manier om naar duidelijke en leuke online trainingen.


Column

De column van deze maand is van Kasper Boon van SkillsTown. We kunnen met z'n allen vinden dat een levenlang leren cruciaal is, maar wat als medewerkers leren niet leuk vinden? Hoe stimuleer je hen om toch aan de slag te gaan? Kasper Boon keek eens goed rond en werd geïnspireerd door branches waar levenlang leren een vanzelfsprekendheid is. De aanpak die daar wordt gehanteerd, vertaalt hij naar een generiek toepasbare methode: Corporate PE-punten. Een column die aanzet tot nadenken. Zeer de moeite waard.

 

Nieuws van Markspelers

Een selectie van het nieuws dat de markspelers de afgelopen periode op e-Learning.nl publiceerden.

Innovatie, co-creatie én personalisatie (Infolearn)
ISO 27001 certificering met 3 jaar verlengd (Courseware Company)
Philadelphia enthousiast over NetDimensions (Courseware Company)
New Heroes ontvangt accreditatie (New Heroes)
Leren verandert, nu de leersystemen nog? (Courseware Company)


Zie ook de rubriek Nieuws en Nieuws van Marktspelers.

 

Achtergrondartikelen

Bij de zoektocht naar dagelijks nieuws komt de redactie verdiepende artikelen tegen die de site niet halen, maar het lezen zeker waard zijn. Daarom in de nieuwsbrief een overzicht van wat er de afgelopen periode aan lezenswaardigs voorbij is gekomen. Een willekeurige en subjectieve selectie uit het Engelse taalgebied. En een lange lijst, om de zomer door te komen.

Leren / opleiden

Models of Teaching - The Second Principle
The definition of Combination Learning
Digital Pedagogy

Gamification
Gamification: how to use game-based learning in the classroom
Essential Design Elements for Effective eLearning Gamification

Corporate learning
8 Corporate eLearning Trends For 2017
7 New Rules of Workplace Learning
Who’s responsible for Modern Workplace Learning?
Blueprint for Supporting Modern Professional Learning:
-
Part 1 Rationale
- Part 2 Overview
- Part 3 A 5-Step Plan to Move Forward
Is E-learning Really Effective In The Workplace?

Onderwijs
Experts Predict a "Mix of Models" for Future of Ed
This technology will dominate higher ed within 5 years
These 2 student-focused technologies can bring higher ed into the future
Hey Higher Ed, Why Not Focus On Teaching?
Student-Driven Differentiation: Putting Student Voice Behind The Wheel
Students Need a Guide on the Ride
Institutions must think broader when utilizing analytics

Micro-learning
Microlearning, a new way of teaching without losing attention
Micro-learning Under the Microscope
Why Adopt Microlearning - 15 Questions Answered
The value of microlearning

Tools / technologies
Edtech tools (overzicht van beschikbare tools)
Google Classroom for Professional Learning
Tool for Creating Animated Visuals to Use in Your Class
5 Tools To Create Educational Whiteboard Animation Videos
6 BEST Search Engines for Academic Research
Thirteen skills that are dying out because of modern technology

Achtergrond / onderzoek
Is education ready for technology? - A survey from Deloitte
The three big surprises from the Learning Technology Research Project
Reports finds rising competition in online education market
A Digital Future: What Will EdTech Look Like By 2117
Why students still need knowledge when anything can be Googled
EdTech and The Future of Education is NOW!
Social Learning Analytics applied in a MOOC-environment
10 Mobile Learning Trends You Must Know About
When are Digital Media and Tools WRONG for Teaching and Learning?
3 ‘Knowns’ in Learning Science—and How to Apply Them
How People Process Information and What That Has to Do With eLearning

Infographics
12 Principles Of Modern Learning
6 Domains Of Cognition: The TeachThought Learning Taxonomy
The Online Learning List
Virtual Reality in Education
5 Steps to Learn How to Ask Good Questions
Think Outside the Slide: 12 Simple tips
Can I Use That Picture? How to Legally Use Copyrighted Images

Diversen
EducationalAppStore - reviews of educational Apps
The world needs knowledge catalysts
The 5 Worst Types of eLearning Courses and How to Fix Them


Nieuwsbrief

De redactie heeft voor de lezers van de nieuwsbrief artikelen geselecteerd die nog niet op e-Learning.nl hebben gestaan. Daarnaast geven wij een overzicht van wat in de voorgaande maand op de site het meest is gelezen.

De afgelopen maand meest gelezen

Wat bevordert de nieuwe lerende organisatie?

Meest gelezen nieuws
Het concept van de ‘lerende organisatie’ is nodig aan herijking toe. Op basis van een data-analyse onderscheidt Towards Majority zes kenmerken van de nieuwe lerende organisatie. Als organisaties deze kenmerken willen hebben, dan betekent dit niet minder dan een transformatie van de L&D-functie.

Lees het in dit artikel.

 

Opnieuw ISO 27001 gecertificeerd

Meest gelezen nieuws van marktspelers
Goed nieuws! De ISO 27001 certificering die The Courseware Company sinds mei 2014 heeft, is met drie jaar verlengd. Dat betekent dat onze klanten erop kunnen blijven vertrouwen dat de informatie die zij met ons delen, veilig bij ons is. Lees het in dit artikel.

 

Werken als knowmad 6: Knowmadisch werken in je organisatie stimuleren

Meest gelezen blog
Stel, je werkt in een organisatie en je bent overtuigd van het belang van knowmadisch werken. Je weet dat dit de toekomst is, en dat knowmads nodig zijn binnen een innovatieve, lerende organisatie. Je weet ook welke vaardigheden er bij horen. Jij werkt zelf al knowmad. Maar organisaties hebben meer medewerkers nodig die knowmadisch werken om innovatief te zijn. Hoe stimuleer je dan een beweging… creëer je een collectief van knowmads? Bekijk het in dit blog.

 

Klantevent 2017: Innovatie, co-creatie én personalisatie

Meest gelezen nieuws geplaatst door marktspeler
Op een zonnige donderdag (11 mei j.l.) vond het jaarlijkse Infolearn klantevent plaats op een prachtige en inspiratievolle locatie in Ede. Thema’s als innovatie, co-creatie en personalisatie waren de rode draad gedurende het event; van plenaire sessies in de ochtend tot interactieve workshops in de middag. Omdat we geloven dat we samen een beter product kunnen neerzetten, dat nóg beter aansluit bij de wensen en behoeften van de klanten, staat interactiviteit de gehele dag centraal. Lees het artikel hier

 

Achtergrondartikel: videosoftware vergeleken

In de rubriek Achtergrondartikelen van marktspelers heeft HiHaHo een nieuwe bijdrage toegevoegd. Daarin worden aanbieders van interactieve video-software met elkaar vergeleken. In een handig overzicht is te zien wat elk van de aanbieders aan functionaliteiten biedt. Het artikel Comparing The Top Interactive Video Software Tools for eLearning staat online.

 

Gratis e-Boeken

De afgelopen periode kwam de redactie de volgende gratis e-boeken tegen. Voor de meeste moet een e-mailadres of moeten naw-gegevens worden achtergelaten.

Future-proof your workforce
5 ways to transform performance review
LMS Project Toolkit
LMS Reporting And Measurement
The Mobile Future
Learning by Doing
Mobile Learning and the future of L&D
Apps om mee en van te leren
Agile leren en werken
Trends in Leren

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Leren niet leuk? Overweeg Corporate PE-punten

Door Kasper Boon
SkillsTown

Het grootste probleem bij e-learning voor organisaties blijft helaas dikwijls onderbelicht. En dat probleem is dat velen leren niet leuk vinden. Toen we jaren geleden het concept van een corporate academy invoerden, trokken we de vergelijking dat zo’n groot aanbod aan e-learnings te vergelijken was met het plaatsen van een volledig ingerichte bibliotheek. Maar dat maakt ook een probleem duidelijk: iedereen voelt aan dat het zomaar plaatsen van een bibliotheek binnen een organisatie de mensen toch echt niet tot lezen zal brengen. Er zijn in mijn ogen maar 3 redenen waarom mensen gaan leren:

  1. intrinsieke motivatie
  2. vanuit een carrière perspectief
  3. vanuit een verplichting

Het zonder een weloverwogen beleid invoeren van een corporate academy zal nooit tot een groot succes leiden, want leren is voor de meesten nu eenmaal niet leuk… Alle reclameslogans van de aanbieders ten spijt. In deze weblog bespreek ik een idee dat in ieder geval een houvast voor een beleid zou kunnen bieden: het invoeren van Corporate PE-punten.

Branchevereniging en PE-punten
Op de site van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, afgekort tot NBA, lezen we ‘Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden’.

Er zijn veel verenigingen waar PE-punten zijn ingevoerd
Maar wat hier staat voor de Beroepsvereniging van Accountants geldt evengoed voor docenten, huisartsen, registercontrollers, tolken en vertalers. Al deze brancheverenigingen, want daar gaat het hier om, stellen eisen met betrekking tot Permanente Educatie. Dat is natuurlijk niet vreemd want een bestuur van zo’n branchevereniging weet dat het invoeren van zo’n PE-regeling de branche sterker maakt.

Permanente Educatie als herkenbaar begrip binnen organisaties
Maar wat te zeggen van een willekeurige organisatie? Bijvoorbeeld een commercieel bedrijf als … of een overheidsinstelling als de Gemeente … ? We hebben de namen maar weggelaten. Al die grotere organisaties worstelen dus met het probleem dat ze enerzijds ontplooiingsmogelijkheden willen bieden door het aanbieden van een corporate academy en anderzijds moeite hebben om een beleid rond het gebruik van zo’n academie te formuleren. Nogmaals, vrijwel alle onderzoekers wijzen op het feit dat er altijd een grote groep is die leren nu eenmaal niet leuk vindt en die dus geen gebruik maakt van zo’n corporate academy. Ook worden we geconfronteerd met stellingnames als zouden de bonden iedere verplichting tegenhouden.

Hebben PE-punten en de wil tot leren iets met elkaar te maken?
Vraag, zouden al die docenten, huisartsen, registercontrollers, tolken en vertalers ook zonder de verplichting om PE-punten te halen, wel af en toe iets willen leren? Nee natuurlijk en dus wordt die verplichting via de branchevereniging afgedwongen. Vervolgens dringt zich de vraag op of grote organisaties er niet verstandig aan zouden doen om een eigen beleid te maken rond de eigen PE-punten. Omdat de PE-punten nu betrekking hebben op de organisatie zelf, spreken we hier van Corporate PE-punten.

2. PE-punten als basis voor een beleid
Corporate PE-punten maken in ieder geval duidelijk dat een organisatie een beleid heeft Bij SkillsTown horen we bijvoorbeeld vanuit het veld opmerkingen als ‘wat moeten we doen, de één wil iets met een taal doen en de ander wil zich verbeteren op gebied van Excel… hoe formuleer je dan een beleid?’ Antwoord: met PE-punten. Stel als organisatie dat je van medewerkers verwacht dat ze zich ook verder willen ontplooien.

Het gaat om een beleid met een verplichtend karakter
In deze tijd is het zich verder ontplooien bijna een verplichting voor iedereen. Onze tijd wordt immers vooral gekenmerkt door de snelheid waarin allerlei veranderingen plaatsvinden en het daadwerkelijk tonen van ‘bereidheid tot ontplooiing’ moet gewaardeerd worden, sterker nog, moet altijd onderdeel zijn van een gezond HR-beleid. Veel onderzoekers onderstrepen het belang van ‘een lerende organisatie’ maar maken volstrekt niet duidelijk hoe dat te bereiken. Corporate PE-punten vormen in die zin dé oplossing. En invoering van een eenvoudig herkenbaar beleid met PE-punten is even gemakkelijk als bij de branchevereniging!

3. Hoe om te gaan met PE-punten?
Wat zijn de voordelen van Corporate PE-punten? In het bovenstaande hebben we in feite al geattendeerd op het grote voordeel van Corporate PE-punten: het maakt duidelijk dat de organisatie een duidelijk beleid heeft op dit gebied. Sterker nog, met het instrument PE-punten zijn duidelijke doelen te bereiken.

Vul als bedrijf de waarde in die een bepaalde cursus heeft
Laten we allereerst duidelijk stellen dat er niets op tegen is dat iemand tegen de vakantieperiode zin heeft om een korte cursus Spaans te doen. Maar we kunnen het volgen van een korte cursus Spaans wel een ander gewicht meegeven dan een lange cursus Spaans, of nog duidelijker, een cursus Business English. En we zouden ook bepaalde curricula kunnen benoemen. Bijvoorbeeld voor leidinggevende met onderdelen als: hoe geef ik feedback, hoe kan ik proberen het ziekteverzuim terug te dringen, time management, communicatiestijl en conflicthantering. Zo’n intern curriculum zal behoorlijk wat PE-punten opleveren waarmee ook duidelijk zal zijn dat iedere organisatie accenten kan leggen op het volgen van gewenste cursussen/curricula.

Verplichting of niet
We komen nog even terug op de stellingname van sommige bedrijven dat het afdwingen om cursussen te volgen tot grote problemen leidt. We komen dat idee vooral bij overheidsorganisaties tegen. Het idee is eenvoudig: nee, het is geen verplichting maar bij onze organisatie geldt wel dat als je verder wilt komen, je in ieder geval aan de hand van PE-punten toont dat je aan je eigen ontplooiing werkt.

De waarde van een cursus in PE-punten
Een aantal cursussen is vrij eenvoudig in een paar uur te doen. Een organisatie kan bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde cursussen ook in de tijd van de baas gedaan kunnen worden, als dat ook werkelijk uitkomt. Neem een cursus als Lean. Typisch een cursus die door veel organisaties als belangrijk zal worden gezien. Geef die cursus bijvoorbeeld 3 PE-punten (als je het certificaat behaalt, krijg je dus 3 PE-punten). Voor eenvoudige cursussen als bijvoorbeeld Engels voor beginners krijg je 1 PE-punt. Een bedrijf kan zelf aangeven hoeveel punten een cursus waard is. Een bepaald curriculum kan wel 20 PE-punten waard zijn. Het is maar om een idee te krijgen.

Kasper Boon, SkillsTown

(Deze blog is voor een deel overgenomen van mijn persoonlijke site: www.kasperboon.nl)