Logo e-Learning

 

Maandelijkse nieuwsbrief donderdag 7 januari 2016

Agenda

26/01 LEARNTEC 2016
16/03 Dutch Society for Simulation in Healthcare
19/04 Next Learning 2016

Vacatures

Account Manager (UNI Learning Nederland, Eindhoven)
Opleidingsontwikkelaar (RET, Rotterdam)
e-learning Ontwikkelaar (STC-Group, Rotterdam)
Sales & marketing (Splintt, Utrecht)
Adviseur E-Learning (Ziekenhuis St. Jansdal, Harderwijk)
Learning Technologies Expert (CrossKnowledge)/FONT>
Technical Support Consultant (CrossKnowledge)

HEMA academie verder als SkillsTown Ontwikkelen staat hoog in het vaandel bij HEMA academie, dat is de reden voor een nieuwe koers. Per 1 januari 2016 zijn alle activiteiten van HEMA academie overgedragen aan SkillsTown (de huidige leverancier van alle leeroplossingen).

Wat verandert er dan precies?
HEMA gaat zich focussen op haar retail activiteiten en SkillsTown kan zich richten op een optimaal leerproces voor klanten. Het online opleidingsinstituut blijft zich ontwikkelen, maar dan in een nieuw jasje, namelijk SkillsTown.

De bestaande contracten worden gerespecteerd en onveranderd overgenomen en nagekomen. De mensen achter SkillsTown BV zijn dezelfde mensen die nu al voor HEMA academie werken. De directie zal gevoerd worden door Hans Schuurmans en prof. dr. ir. Kasper Boon. Ook de contactpersonen van de HEMA academie blijven hetzelfde. Daar kunnen geïnteresseerden ook terecht voor vragen en opmerkingen.
Vaste columnist

In het Nederlandse taalgebied mag Wilfred Rubens tot een van de meest vooraanstaande denkers en schrijvers op het gebied van technology enhanced learning worden beschouwd. Zijn gelijknamige weblog is een ‘must read’ voor iedereen die wil bijblijven op het vakgebied. Wilfred is al heel lang als redacteur verbonden aan e-Learning.nl. Wij zijn er trots op dat hij op regelmatige tijden, als columnist de lezers van e-Learning.nl op de hoogte gaat houden van de ontwikkelingen die hij tegenkomt. Zijn bijdragen verschijnen in de rubriek Uitgelicht, boven aan de homepage. Voor wie zijn bijdragen heeft gemist, hebben we drie recente columns opgenomen in deze nieuwsbrief.

 

 

Column

Te veel opleiders ontwikkelen nog geen echte blended leertrajecten, stelt René Persoon van aNewSpring in zijn column. Vandaar dat zijn bedrijf een Blended Learning Kookboek aanbiedt. Gratis te downloaden op hun site.

Erik Huisman van Splintt vertelt in zijn column dat hij snel verdwaalt en dat hij weinig richtingsgevoel heeft. Zijn mobiele telefoon fungeert daarom als digitale Postduif. Maar wat, als je die in een vreemde stad kwijtraakt?

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Cases: een selectie

Het afgelopen jaar hebben de marktspelers weer interessante praktijkcases geplaatst. Zoals:

Online Academy (TinQwise)
Investment Game (inBrain)
Examentrainer Instituut voor Veiligheid en Milieu (TinQwise)
High Impact Training (Cirquest)
Uitdagen op de werkplek (Bright Alley)
Piloten van het Spoor (The Courseware Company)
Vooroordelen, begin bij jezelf (TinQwise)
Intellectuele eigendom (Splintt)

 

Achtergrondartikelen

Bij de zoektocht naar dagelijks nieuws komt de redactie verdiepende artikelen tegen die de site niet halen, maar het lezen zeker waard zijn. Daarom in elke nieuwsbrief een overzicht van wat er de afgelopen periode aan lezenswaardigs voorbij is gekomen. Dit keer een ‘special’ over micro-learning en micro-masters.

Achtergrond

Google, micro-learning & the future of education

Is Bite Sized Learning The Future Of eLearning?
Why Bite-Sized Learning is Better for Your Learners
Jane Hart Interview: Social Media & Micro-learning

Design & Development

Micro-learning: impact on design and development
Micro Learning Design and Development

Tips & voorbeelden

Examples of Good Micro-learning Design
Create Nano-Learning In Under 15 Minutes
Tips for Producing Micro-learning Videos

Micro-Master / Nanodegree

MIT Introduces: Micro-Master
Udacity and Google introduce: Nanodegree
Google’s new online learning: Nanodegree

 

Next Learning 2016

Op 19 april kan in Den Bosch weer kennis worden gemaakt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie en leren. Wie niet kan wachten tot in april, kan terecht op de site van Next Learning, in het bijzonder op het weblog, waar gastredacteuren ontwikkelingen signaleren en toelichten.

Next Learning is een vaste waarde voor wie betrokken is bij (e-)learning. De afgelopen editie was met 750 bezoekers uitverkocht en scoorde onder de deelnemers een 8,2.

Keynote sprekers in 2016:

  • Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie Universiteit Tilburg. 
  • Marc Rosenberg, internationaal expert Performance Support. 
  • Mien Segers, hoogleraar Corporate Learning. 
  • Anja Schouten, bestuursvoorzitter Zorgbalans en Zorgmanager van het jaar 2015. 

Inschrijven kan op de site van Next Learning. 

Big data en culture of surveillance

Door Wilfred Rubens

Het gebruik van grote hoeveelheden data is momenteel één van de meest belangrijke trends op het gebied van ‘technology enhanced learning’. Audrey Watters heeft in een trendartikel een kritisch betoog geschreven over dit onderwerp.

Daarin legt zij onder meer de nadruk op het risico van datalekken. Zelfs het Amerikaanse Onderwijsministerie heeft afgelopen jaar te maken gehad met meer dan 90 datalekken. Hoe kunnen we dan borgen dat grote hoeveelheden data van lerenden veilig worden opgeslagen?

Watters uit ook kritiek op de ontwikkeling van personalisering, waar big data voorwaardelijk voor zijn. Volgens haar moeten we niet doen alsof je zonder learning analytics niet in staat bent om meer rekening te houden met individuele verschillen en leerbehoeften. Bovendien moeten we niet vergeten dat personalisering altijd binnen bepaalde kaders plaatsvindt. Netflix beveelt op basis van je kijkgedrag ook alleen films aan die in hun catalogus voorkomen. Veel adaptieve leerprogramma’s houden geen rekening met wat lerenden willen leren, maar bepalen op basis van leergedrag wat lerenden moeten leren. Is wel sprake van gepersonaliseerd leren bij adaptieve programma’s?

Audrey Watters neemt eveneens een zogenaamde Culture of Surveillance waar. We gebruiken technologie niet alleen om vast te leggen hoe lerenden leren, maar we proberen ook ongewenst gedrag zoals spieken en verzuimen vast te leggen. Daarnaast willen scholen onder het mom van veiligheid gedrag op sociale media gaan monitoren. Onderwijsinstellingen gaan daarbij in zee met technologiebedrijven zonder goed vast te leggen wat er met die data gebeurt. En ‘we’ beperken ons daarbij dankzij sensortechnologie, software voor gezichtsherkenning en biometrische technologieën niet alleen tot gedrag binnen online omgevingen. Welke gevolgen heeft dit voor het gedrag en de attitude van lerenden, als zij weten dat zij intensief worden gesurveilleerd? Verwarren we zorg niet met surveilleren, vraagt zij af?

Volgens Watters is er dan ook alle reden om kritisch te staan tegenover deze trend.

Neuromythes: onderwijs en neurowetenschappen

Door Wilfred Rubens

Neuromythes zijn vaak zo hardnekkig omdat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Neurowetenschappen zijn echter niet de troefkaart van het onderwijs. Aldus Lia Commissar tijdens de Online Educa Berlijn van verleden week.

Ik heb deze keynote op vrijdagochtend tijdens de Online Educa gemist omdat ik in een andere zaal zat. Mensen kunnen niet multitasken, en al helemaal niet op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn. Ik had Lia namelijk tijdens de sprekersreceptie gesproken, en verwachtte op basis daarvan dat ik de inhoud van haar bijdrage wel kende.

Lia vroeg me zelfs of ik dacht dat het gros van de aanwezigen bekend was met de vele misconcepties die je vaak tegenkomt op het gebied van onderwijs en neurowetenschappen, één van de thema’s van haar keynote.

Ik moest het antwoord schuldig blijven. Als je onderstaande video echter goed bekijkt, kun je niet anders dan concluderen dat veel aanwezigen nog steeds geloven in neuromythes.

Lia gaat in 17 minuten in op de relatie tussen neurowetenschappen en onderwijs. Volgens haar is het van belang om een brug te bouwen tussen de twee. Zij stelde ook dat nog veel onderzoek op dit gebied uitgevoerd moet worden, en dat neurowetenschappen ons lang niet alles kunnen vertellen over effectief onderwijs. Aan het eind citeert zij dr. Jonathan Rowson:

Neuroscience is a new card in the explanatory deck for human behaviour, and a powerful one, but it is not a trump card, and should not be played as such.

Vervolgens houdt zij de zaal een aantal stellingen voor:

  • We gebruiken slechts 10% van ons brein (niet waar).
  • Individuen leren beter als zij informatie krijgen op basis van hun eigen leerstijl (niet waar). Mensen hebben we voorkeuren, maar dat staat los van of ze er beter door leren.
  • Verschillen in hersenhelften kunnen individuele verschillen tussen lerenden helpen verklaren. Ook niet waar.

Volgens Commissar komen deze neuromythes voort uit verkeerde interpretaties. Ook zijn ze gemakkelijk te begrijpen en toe te passen. Daarom zijn ze zo hardnekkig, meent zij.

Docenten worden vaak aangemoedigd om in te spelen op verschillende leerstijlen. Dat is zonde van de tijd. Het wordt pas kwalijk als lerenden worden aangemoedigd om alleen volgens de veronderstelde leerstijl materiaal te bestuderen, in plaats van verschillende media te gebruiken.

Lia’s organisatie voert op dit moment enkele onderzoeksprojecten op het gebied van neurowetenschappen (zoals de gevolgen van slaap bij jongeren of over het motiveren van het beloningssysteem van het brein). Deze onderzoeken moeten docenten ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van de inrichting van hun onderzoek.

In haar bijdrage verwijst zij ook naar de Teaching & Learning Toolkit waarmee je inzicht krijgt in de mate van bewijs, de impact en de kosten van bepaalde leerinterventies.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Onderzoek effecten blended learning en serious gaming

Door Wilfred Rubens

Op 18 november jongstleden is Mary Dankbaar van het Erasmus Medisch Centrum gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van serious games en blended learning op de prestaties en motivatie binnen het medisch onderwijs. Zij concludeert onder meer dat de voorkennis van de lerende van invloed is op de effectiviteit van serious gaming, en dat de toegevoegde waarde van blended learning met name te maken heeft met efficiency (bij gelijkblijvende effectiviteit).

Mary Dankbaar houdt zich al vele jaren bezig met e-learning. Zij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van een serious game voor het medisch onderwijs, die een aantal jaren geleden de Nederlandse e-learning award heeft gewonnen. Deze serious game was overigens aanleiding voor het schrijven van deze dissertatie.

Een aantal belangrijke bevindingen uit haar onderzoek zijn:

Mary heeft onder meer de effectiviteit van een klassikale nascholingscursus vergeleken met een blended cursusopzet, bestaande uit 2/3 deel klassikaal onderwijs (7 dagen) en 1/3 deel online zelfstudie. Zij concludeert dat de blended cursus even effectief en aantrekkelijk is als de klassikale cursus, maar dat de kosten van de blended cursus eenderde lager liggen dan de kosten van de klassieke nascholingscursus. Verder zijn blended cursussen meer flexibel te volgen. Mary stelt daarom in de samenvatting:

Bij postinitieel onderwijs kan het leiden tot een significante reductie van kosten, met behoud van leerprestaties.

Daarnaast heeft zij onder meer onderzocht of AIO’s die een serious game (de abcdeSIM) gebruiken in aanvulling op een cursusboek - ter voorbereiding op een klassikale training acute zorg- voor deze training betere vaardigheden hebben dan AIO’s die alleen het cursusboek hebben gebruikt. De eerste groep investeerde 2,5 uur meer in de voorbereiding, en beschikte (daarom?) ook over betere klinische vaardigheden dan ‘de leesgroep’. Na twee weken training nam men echter geen verschillen in competenties tussen de groepen waar. De conclusie luidt daarom:

“dat serious games kunnen worden ingezet als een effectieve, motiverende voorbereiding op een klassikale cursus om klinische vaardigheden van aio’s te trainen”.

In een vervolgstudie heeft Mary Dankbaar het effect onderzocht van hoge en lage natuurgetrouwheid van casuïstiek op de motivatie en verwerving van cognitieve vaardigheden met betrekking tot acute zorg van medische studenten. Zij concludeert onder meer dat onervaren studenten niet meer leren van additioneel oefenen met casuïstiek als deze voor hen te ingewikkeld is. Als een serious game zeer natuurgetrouw is, dan kan dit de motivatie bevorderen, maar bij onervaren studenten het leren juist belemmeren.

In een ander onderzoek naar de effecten van video-games met interactieve casuïstiek over patiëntveiligheid concludeert Mary dat deze motiverend werken, maar niet leiden tot meer bewustzijn op het betreffende gebied. Ze leiden ook niet altijd tot verbeterde leerprestaties. Je moet volgens de kersverse doctor dus nadrukkelijk rekening houden met het competentieniveau van de lerende. Bij te complexe taken, het onvoldoende geleidelijk opvoeren van de complexiteit en weinig begeleiding kunnen serious games voor minder ervaren studenten weinig leerzaam zijn.

Als uitdagende taken wel passen bij het competentieniveau van de lerende dan kunnen het betekenisvolle karakter en het gevoel van autonomie juist bijdragen aan een rijke leerervaring.

Tegelijkertijd moeten we ons er volgens haar van bewust zijn dat je met andere ‘educatieve formats’ de betreffende leerdoelen ook kunt bereiken, maar dan tegen minder kosten.

In feite concludeert Mary Dankbaar dus dat blended learning niet meer of minder effectief kan zijn, maar vooral een efficiëntere vorm is dan klassikaal leren. Bij serious gaming wijst zij met name ook op de invloed van voorkennis van lerenden op de effectiviteit.

Uiteraard moeten we ons hierbij vooral realiseren dat zij bepaalde uitwerkingen van blended learning, klassikaal trainen en serious gaming met elkaar heeft vergeleken, en ook nog eens binnen een vrij specifieke context van medisch onderwijs.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.