Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-06-2024 | Article Rating | (0) reacties

Asynchroon online leren meer ‘menselijk’ maken

Asynchroon online leren meer ‘menselijk’ maken

Lerenden ervaren met name asynchroon online leren vaak als onpersoonlijk en ‘eenzaam’. Dat draagt vaak bij aan voortijdig stoppen met leren. Volgens dr. Brandolyn Jones kun je asynchroon online leren meer ‘humaniseren’. Een enquête speelt daarbij een voorname rol.

Jones introduceert in Out of Sight, Out of Mind Debunked: Humanizing Asynchronous Online Courses Using an Inclusive Survey een eenvoudige maar volgens haar effectieve methode: de ‘inclusieve enquête’. Deze vragenlijst wordt  afgenomen aan het begin van de online cursus en gaat verder dan oppervlakkige kennismaking. Het doel is om meer te weten te komen over wie de lerenden zijn, hun culturele achtergrond, toegankelijkheidsbehoeften en socio-academische uitdagingen.

De enquête bestaat uit drie hoofdcategorieën:

1. Culturele vragen: Deze erkennen de diversiteit in de groep. Vragen over voorkeursnamen of genderidentiteit tonen volgens Jones respect voor de individualiteit van lerenden.

2. Vragen over toegankelijkheid: Hiermee kunnen docenten barrières voor het leren wegnemen. Bijvoorbeeld door te vragen naar extra ondersteuningsbehoefte. Helaas vraagt Jones ook naar leerstijlen, ook al is dit een hardnekkige mythe.

3. Socio-academische ondersteuningsvragen: Deze geven inzicht in persoonlijke omstandigheden die het leerproces kunnen beïnvloeden, zoals werk naast de studie of zorgtaken.

Jones benadrukt het belang van zorgvuldige formulering van de enquête-instructies. Deze moeten het doel, de geschatte invultijd, privacyaspecten en vervolgstappen duidelijk maken. Daarmee maak je ook duidelijk wat het belang voor lerenden is om deze vragenlijst in te vullen.

Deze aanpak heeft volgens de auteur meerdere voordelen. Je laat lerenden zien dat jij als docent oprecht geïnteresseerd bent in hun welzijn en succes. Je krijgt ook waardevolle informatie om binnen het online onderwijs rekening mee te houden. Bovendien creëer je volgens Jones hiermee  een basis voor authentieke menselijke connectie in de online omgeving.

Mijn opmerkingen

Interactie tussen docenten en lerenden is één van de manieren om de ‘transactional distance‘ te overbruggen waar bij online leren vaak sprake van is. Deze vragenlijst is daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard is het succes ook afhankelijk van wat je met de informatie doet. Als je te maken hebt met een grote groep lerenden, dan wordt het lastiger om verwachtingen ten aanzien van individuele ondersteuning waar te maken. Tegelijkertijd moeten we m.i. ook af van het idee dat het grote voordeel van online leren is, dat je op een relatief goedkope manier meer lerenden kunt bereiken.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.