Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-06-2024 | Article Rating | (0) reacties

Hoe ontwerpers van leertrajecten AI kunnen gebruiken voor het analyseren

Hoe ontwerpers van leertrajecten AI kunnen gebruiken voor het analyseren

In een recente blogpost beschrijft Philippa Hardman hoe AI-tools het analysedeel van het ontwerpproces binnen ‘learning design’ kunnen veranderen. Hardman benadrukt drie belangrijke gebieden waar AI een significante impact heeft: het begrijpen van het probleem, het definiëren van de doelgroep en het bepalen van de leerinhoud.

Analyse is volgens haar van oudsher een lastig onderdeel van het ontwerpproces, omdat het tijd en vaardigheden vereist om data te verzamelen en te analyseren, terwijl ontwerpers van leertrajecten vaak niet hierover beschikken.  Door AI in te zetten, kunnen docenten zowel de snelheid als de diepgang van alle drie de fasen van de analyse volgens haar verbeteren.

Om het probleem te begrijpen, gebruiken ontwerpers van leertrajecten tools zoals Perplexity voor onderzoek naar trends in de sector. ChatGPT 4o en Gemini helpen bij het opstellen van probleemstellingen en interviewvragen, terwijl Claude en ChatGPT 4o worden ingezet om de antwoorden van belanghebbenden te analyseren en gemeenschappelijke thema’s en oorzaken te identificeren. Generatieve AI-toepassingen zoals ChatGPT 4o, Claude en Perplexity kunnen ook worden gebruikt om business goals te formuleren.

Bij het definiëren van de doelgroep analyseren ontwerpers van leertrajecten met behulp van ChatGPT 4o en Gemini relevante HR-gegevens en creëren ze gestructureerde enquêtes om inzicht te krijgen in de demografie en psychografie van de lerenden. Fathom -die ik zelf niet ken- wordt bijvoorbeeld ingezet om interviews met lerenden samen te vatten. Dit geeft meer inzicht in hun aspiraties en motivaties.

Om te bepalen wat er in de ‘leerervaring’ moet worden opgenomen, en gebruiken ontwerpers van leertrajecten dan bijvoorbeeld QuizGecko om voorkennis van lerenden te peilen. ChatGPT 4o, Gemini & Claude kunnen worden gebruikt om bestaande prestatiegegevens en andere relevante data te analyseren. Met behulp van Perplexity en Consensus maken ontwerpers van leertrajecten gedetailleerde kennis- en vaardighedenkaarten, die ze vervolgens vergelijken met bestaande prestatiegegevens om de belangrijkste aandachtsgebieden te bepalen.

Hardman schrijft dat generatieve AI bij het ontwerpen van leertrajecten meestal wordt gebruikt voor het creëren van inhoud. Zij stelt dat enkele van de krachtigste use cases echter buiten de ontwikkelingsfase ligt. AI helpt ontwerpers van leertrajecten om ervoor te zorgen dat hun voorbereidende werk grondig, datagedreven en afgestemd is op de behoeften van zowel de organisatie als de lerenden. Dit leidt volgens haar uiteindelijk tot effectievere leer- en ontwikkelprogramma’s met meer impact. Zij schrijft dat het omarmen van AI voor de analysefase niet alleen een trend is, maar een noodzaak voor modern leerontwerp.

Mijn opmerkingen

Interessant om te lezen hoe Hardman generatieve AI gebruikt voor de analysefase van ‘learning design’. Het valt me wel op dat ze met geen woord rept over het gebruik van bedrijfsgevoelige en persoonsgegevens. HR-gegevens die je invoert mogen bijvoorbeeld niet toe te leiden zijn naar personen. Verder moet je je m.i. ook afvragen wanneer generatieve AI echt toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere technologieën zoals gewone zoekmachines of dataanalysetools. Andere technologieën verbruiken immers veel minder energie.

Philippa Hardman is overigens keynote spreker tijdens de tweede editie van AI-deas for learning and education die op 18 november 2024 in Utrecht gehouden wordt.

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.