Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-05-2023 | Article Rating | (0) reacties

Tien invloedrijke papers over leren en denken

Tien invloedrijke papers over leren en denken

In deze blogpost vat Scott Young tien wetenschappelijke artikelen samen die grote invloed hebben gehad op zijn denken over leren en denken.

Het gaat om de volgende bijdragen.

  1. Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Kirschner, Sweller en Clark betogen dat directe instructie effectiever is dan constructivistische benaderingen die zich richten op ontdekking en probleemoplossing. Onderzoek wijst volgens deze auteurs uit dat methoden waarbij vaardigheden zorgvuldig worden uitgelegd en aangeleerd beter werken dan methoden waarbij lerenden zelf oplossingen moeten ontdekken of uitvinden.
  2. Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. Kahneman en Klein concluderen dat intuïtieve expertise alleen mogelijk is in ‘gunstige’ leeromgevingen, waarin er duidelijke aanwijzingen zijn die de aard van een situatie aangeven en waarbij er mogelijkheden zijn om deze aanwijzingen te leren via instructie en snelle feedback.
  3. When and Where Do We Apply What We Learn? A Taxonomy for Far Transfer. Barnett en Ceci onderzoeken het fenomeen ’transfer’ (het toepassen van kennis in andere situaties) en stellen dat dit op verschillende manieren kan plaatsvinden: tussen domeinen, contexten en over tijd.
  4. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Albert Bandura stelt dat zelfeffectiviteit -het vertrouwen in de eigen bekwaamheid- een belangrijke factor is bij gedragsverandering en motivatie. Zelfeffectiviteit wordt beïnvloed door lichamelijke opwinding (zwakke invloed), overtuiging (zwakke invloed), ervaringen van anderen waarnemen (veel invloed)  en persoonlijke prestatie (sterke invloed).
  5. The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. Bloom toont aan dat één-op-één les aanzienlijke leerwinst kan opleveren, maar praktisch onhaalbaar is in het reguliere onderwijs. Hij suggereert dat ‘mastery learning’ (waarbij lerenden veel tussentijdse toetsen krijgen en extra uitleg bij onvoldoende beheersing) een effectievere aanpak kan zijn, hoewel de effectgrootte kleiner is dan bij één-op-één les.
  6. Blind Variation and Selective Retentions in Creative Thought as in Other Knowledge Processes. Campbell stelt dat toeval en variatie een belangrijke rol spelen bij leren en creatief denken. Kennisontwikkeling vindt plaats door het uitproberen en behouden van wat werkt, en het toepassen van eerder verworven kennis.
  7. Antagonism Between Achievement and Enjoyment in ATI Studies. Clark heeft ontdekt dat lerenden vaak de leerstrategie kiezen die minder effectief voor hen is, mogelijk omdat leren inspanning vergt en we de voorkeur geven aan methoden die minder inspanning lijken te vereisen.
  8. Long-Term Working Memory. Ericsson en Kintsch bespreken het bewijs dat chunking onvoldoende is om de prestaties van experts te verklaren. Zij stellen dat naarmate we vaardiger worden in een activiteit, we beter worden in het gebruik van ons langetermijngeheugen als een vorm van werkgeheugen, waardoor onze capaciteit voor bekende taken effectief wordt uitgebreid.
  9. Does Learning to Read Improve Intelligence. Ritchie, Bates en Plomin hebben het verband tussen leesvaardigheid en intelligentie onderzocht. Zij hebben ontdekt de helft van tweelingen met betere leesvaardigheid in de loop van de tijd grotere verbeteringen in intelligentie vertonen in vergelijking met hun broer of zus.
  10. Eliciting Self-Explanations Improves Understanding. Chi, de Leeuw, Chiu en LaVancher tonen aan dat het gebruik van zelfverklaringen (het uitleggen van leerstof aan zichzelf) het begrip van de stof verbetert. De onderzoekers ontdekten dat het stimuleren van lerenden om uit te leggen wat ze leren, hun begrip van de leerstof vergroot.

Er zijn uiteraard meer invloedrijke en interessante papers zoals David Merrill’s First Principles of Instruction, Michael Moore’s theorie van de ‘transactional distance‘, Richard Mayer’s Cognitive Theory of Multimedia Learning, het onderzoek van Roediger en Karpicke naar het testing effect of de self-determination theorie van Ryan en Deci.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.