Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-11-2022 | Article Rating | (0) reacties

Onderwijs voor een nieuwe wereld van werk #oeb22

Onderwijs voor een nieuwe wereld van werk #oeb22

Hoe zal het hoger onderwijs studenten toerusten met de vaardigheden en kennis om zich aan te passen aan onze snel veranderende samenlevingen en arbeidsmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens een paneldiscussie.

Volgens het programma onderzoeken de panelleden nieuwe in opkomst zijnde modellen voor hoger en volwassenenonderwijs. Met name modellen die door technologie mogelijk worden gemaakt, waarbij wordt samengewerkt met het bedrijfsleven om programma’s te creëren die “toekomstbestendig” zijn. De panelleden waren afkomstig uit hoger onderwijs en bedrijfsleven.

Wat zijn belangrijke wetenswaardigheden uit deze sessie?

  • We zitten midden in de vierde industriële revolutie. Kan het onderwijs die ontwikkeling bij houden?
  • Welke bekwaamheden worden belangrijk in de toekomst? https://nextskills.org/future-skills-overview/future-skill-profiles/
  • De Universiteit van Oulu heeft een belangrijke rol in het opleiden van professionals voor Noord-Finland. Een uitdaging is meer diversiteit creëren op het gebied van ‘STEM’ (o.a. technologie). De universiteit werkt samen met o.a. de regionale ICT-sector. Bedrijven zouden echter meer baat hebben bij de samenwerking, als zij nauwer betrokken zijn bij het onderwijs. Dus ook bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Daarnaast benadrukte zij het belang van netwerken met andere universiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van het delen van data. Een Europese ‘dataspace’ wordt gerealiseerd. Het opleiden van medewerkers om daar gebruik van te maken, is van belang. Net als het maken van afspraken in het kader van de AVG.
  • Skillnet Ierland wil een goed opgeleide beroepsbevolking opleiden. Zij onderscheiden vier pijlers: op gebied van digitalisering, klimaatactie/duurzaamheid, leiderschap binnen het MKB, en inspelen op talentbehoefte van multinationals (om deze te behouden voor het land). Zij bieden meer dan 9000 vraaggerichte programma’s aan, waar bijna 87.000 deelnemers aan hebben deelgenomen. Bijvoorbeeld op het gebied van AI (samen met de universiteit van Limerick en bedrijven). Bedrijven die participeren in programma’s moeten deze ook meefinancieren. Zij hebben ook een programma ontwikkeld op het gebied van mentoring van leidinggevenden. Skillnet Ierland helpt multinationals ook met vraagarticulatie rond behoeften ten aanzien van L&D. Ierland wil zich vooral profileren als ’talent eiland’. Op die manier proberen zij aantrekkelijk te blijven voor bedrijven.
  • 42 is een concept waarin ‘peer learning’ centraal staat. Zij bereiden jongeren voor om programmeurs te worden. Daarmee proberen zij meer programmeurs klaar te stomen om te werken, onder meer in de telecomsector. In het reguliere onderwijs ontwikkelen jongeren de noodzakelijke vaardigheden niet. 42 heeft inmiddels 47 campussen, waar hetzelfde curriculum wordt verzorgd. 42 stelt geen eisen aan vooropleiding en kent ook geen collegegeld. Het onderwijs moet heel toegankelijk zijn. Er wordt 24/7 geleerd. Het didactisch model kent geen instructie. Studenten leren al doende en moeten zelf noodzakelijke informatie zoeken en controleren of deze correct is (door uit te proberen). Daarnaast worden principes van gamification toegepast (beloningen). Een nadruk ligt op het kunnen oplossen van problemen. Bedrijven die studenten in dienst nemen, zijn positief over de aanpak. Ook organiseert men evenementen zoals hackatons. Lerenden krijgen ook specifieke, persoonlijke, ondersteuning bij het leren. De spreker van 42 durfde niet te stellen dat zijn aanpak toepasbaar is binnen andere domeinen.
  • Omarm de diversiteit. We moeten ervoor zorgen dan meer vrouwen bijvoorbeeld kiezen voor de IT-sector. Hoe bereiken we dat? Er zou ook meer geleerd worden via bedrijfsstages. Ook voor studenten van universiteiten. Dell heeft een dergelijke bedrijfsstage ontwikkeld samen met de universiteit van Limerick. Zij werken ook samen bij het in kaart brengen van bekwaamheden en bij het ontwerpen van onderwijsprogramma’s op het gebied van cybersecurity. Een ander aandachtspunt is leven lang ontwikkelen voor zittende werknemers. Teckno.dell.com wil aankomende IT-professionals meer bewust maken van de wereld van IT. Je vindt hier onder meer introductiecursussen en games rond relevante thema’s. Ze geven ook informatie over loopbanen binnen een bedrijf als Dell.
  • UL@Work is het initiatief van de Universiteit van Limerick waarin het partnership met IT-bedrijven is geformaliseerd. Daar binnen worden o.a. microcredentials, certificaat programma’s, professionele diploma’s, bedrijfsstages en professional masters aangeboden. Programma’s zijn gericht op technische vaardigheden, maar ook op bekwaamheden zoals kritisch denken. Uitdaging: hoe ontwikkel je experts in een sneller tempo? De programma’s kunnen in verschillende tempo’s worden gevolgd. Programma’s worden ook goedgekeurd door belangrijke bedrijven, die ook studenten leveren. De universiteit past ook op het gebied van software engineering ‘leren door doen’ toe. Bedrijven leveren ook experts die als docent fungeren, maar die niet bij een universiteit willen werken (vanwege het relatief lage salaris).
  • Zou er meer geleerd moeten worden via stages, en minder via lessen? De panelleden twijfelden hierover. Lessen vormen de basis, leren via stages volgen daarop. Je kunt instructie ook op verschillende manieren vormgeven. Denk in elk geval goed na over het ontwerp. Daar zouden docenten zich vooral mee bezighouden.


Hoe waardeert u deze bijdrage?




Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.