Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-04-2022 | Article Rating | (0) reacties

Impressie 2022 EDUCAUSE Horizon Report ® (trendrapport)

Impressie 2022 EDUCAUSE Horizon Report ® (trendrapport)

De Educause heeft weer een editie van het Horizon Report ® gepubliceerd met een beschrijving van belangrijke trends, “Key Technologies and Practices“, mogelijke toekomstige scenario’s voor het (hoger) onderwijs en essays die ingaan op mogelijke implicaties.

De auteurs onderscheiden een flink aantal trends.

Sociale trends

 • Mede dankzij Covid-19 zijn we veel meer simultaan (“hybrid”) en online leren gaan toepassen. Deze ontwikkeling zal niet meer terug gedraaid worden. Er zal meer in geïnvesteerd worden (o.a. in de ontwikkeling van een passende didactiek).
 • Skills-Based Learning. Er is meer aandacht voor het continue ontwikkelen van vaardigheden, op allerlei manieren (o.a. via beknopte programma’s).
 • Werken op afstand leidt tot een betere balans tussen werk en privé, en zal ook niet meer verdwijnen. Dit heeft ook gevolgen voor de cultuur van een organisatie (o.a. communicatie) en voor werkprocessen.

Technologische trends

 • Learning Analytics en Big Data hebben vooralsnog niet geleid tot grote veranderingen. Volwassen, instellingsbrede datamining strategieën zijn nodig om vooruitgang te zien op het gebied van learning analytics en big data (o.a. rekening houdend met zaken als privacy).
 • Mede dankzij nieuwe technologie denken onderwijsinstellingen opnieuw na over de manier waarop zij onderwijs gaan verzorgen (“redefining instructional modalities”). Dit leidt tot nieuwe onderwijsmodellen. Nota bene: opvallend dat deze trend ’technologisch’ wordt genoemd.
 • Cybersecurity. Er is sprake vaneen constante en opkomende dreiging van een
  cyberaanval op onderwijsinstellingen. Het is de vraag of onderwijsinstellingen voldoende hiervoor zijn toegerust om zo’n aanval af te wenden.

Economische trends

 • Kosten en waarde van diploma’s. In bepaalde regio’s zijn de kosten voor hoger onderwijs zeer hoog, terwijl een diploma geen garantie biedt op een goede baan.
 • De opkomst van wereldwijde online netwerken en economieën heeft onder meer geleid tot de vorming en van individuele en organisatorische digitale identiteiten, de exponentiële groei van digitale gegevens en analyses, en de opkomst van cryptocurrency. Onderwijsinstellingen hebben meer expertise nodig op het gebied van data analyses. De toenemende adoptie van cryptocurrency en NFT’s heeft mogelijk gevolgen voor business modellen.
 • Onderwijsinstellingen hebben vaak te maken met financiële tekorten. In de VS geeft de overheid 6 miljard dollar minder uit aan hoger onderwijs, in vergelijking met 20 jaar geleden.

Milieu en leefomgeving-trends (voor het eerst als trend genoemd)

 • De Coronacrisis heeft geleid tot investeringen in campussen, bijvoorbeeld op het gebied van hardware voor simultaan onderwijs of in voorzieningen voor ventilatie. In de toekomst worden o.a. voorzieningen voor het vergroenen van campussen belangrijk.
 • Onderwijsinstellingen streven steeds vaker duurzame ontwikkelingsdoelen na.
 • Onderwijsinstellingen krijgen in toenemende mate te maken met klimaatverandering. Zij moeten o.a. nadenken over hun bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Verder kunnen extreme weersomstandigheden onderwijs op locatie belemmeren.

Politieke trends

 • Politieke instabiliteit leidt tot onzekerheid binnen het onderwijs. Nationalisme en populisme bedreigen waarden die binnen onderwijs en onderzoek van belang zijn.
 • De toenemende polarisatie tussen politieke ideologieën heeft ook gevolgen voor didactiek zoals discussies in de klas.
 • In verschillende landen wordt gekort op de publieke financiering van het hoger onderwijs.

De belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van leertechnologie zijn volgens de panelleden:

 1. AI zal in toenemende mate op het gebied van Learning Analytics worden gebruikt (voor het analyseren en begrijpen van data).
 2. Leertechnologieën zullen in toenemende mate gebruik maken van AI (bijvoorbeeld voor het geven van automatische feedback of voor het creëren van meer realistische leersituaties; check vooral de praktijkvoorbeelden).
 3. Er is meer aandacht voor de realisatie van “learning spaces” die geschikt zijn voor “simultaan onderwijs”. Extreme weersveranderingen en pandemieën vergroten de relevantie hiervan (al kun je m.i. ook kiezen voor volledig online leren, als het niet anders kan). Investeringen in technologie zijn echter niet voldoende. Professionalisering en aanpassingen aanbrengen in je didactiek zijn ook noodzakelijk.
 4. Simultaan leren en leren op afstand worden “mainstream”, aldus de panelleden. Dit vraagt om veel investeringen in de adoptie hiervan (door docenten en lerenden).
 5. Microcredentialing: het behalen van een certificaat dat niet persé deel uit maakt van een diploma of het ontwikkelen van een bekwaamheid op een specifiek terrein, vaak in kleinere en kortere segmenten dan de typische opleiding. Online leren faciliteert dit.
 6. Professionalisering voor simultaan onderwijs en online leren op afstand. Ik zou dit eerder als een noodzakelijke randvoorwaarde formuleren (net als ontwikkeltijd) dan als een “key technology and practice”.

De samenstellers vroegen de panelleden ook om in te schatten wat voor effecten deze trends, ontwikkelingen en toepassingen hebben voor de volgende dimensies: gelijkheid en inclusie, leerresultaten, risico’s, ontvankelijkheid van lerenden en docenten, kosten, en nieuwe geletterdheid van lerenden en docenten. Dit leidt tot vier scenario’s:

 • Groei.
 • Beperkingen, spanningen.
 • Ineenstorting.
 • Transformatie.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

27-09

Technieken en tools voor microlearning

Door: Wilfred Rubens (redactie)

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.