Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-04-2022 | Article Rating | (0) reacties

De veranderende aard van een learning experience platform

De veranderende aard van een learning experience platform

Leertechnologieën worden vaak op een andere manier gebruikt dan waarvoor zij oorspronkelijk ontworpen zijn. Volgens Craig Weiss is dat nu het geval met learning experience platforms (LXP).

Volgens Weiss kenmerkten LXP’s zich aanvankelijk door zogenaamde ‘playlists’ met content (onder meer samengesteld op basis van vaardigheden of rollen, of op basis van populariteit), een Netflix-achtige interface, een nadruk op zelfgestuurd en informeel leren, mogelijkheden om content te cureren en mogelijkheden om content van verschillende aanbieders te ontsluiten. LXP’s profileerden zich volgens Weiss als ‘anti-LMS’. LMS-en waren gericht op ‘verplicht’ en ‘formeel’ leren. LXP’s zouden moderne leerervaringen faciliteren.

Vandaag de dag heb je nog steeds LXP’s die zich als LXP profileren, maar ook LMS-en met LXP-functionaliteit.

De opties om ‘playlists’ samen te stellen zijn beperkter dan voorheen (vooral op basis van vaardigheden), er ligt minder nadruk op zelfgestuurd en informeel leren, je kunt nog steeds content cureren (al verschilt de mate waarin sterk) en je kunt meestal gebruik maken van content van meerdere aanbieders. De belangrijkste verandering is m.i. dat LXP’s nu dikwijls ook LMS-functionaliteiten bevatten (o.a. event management, groepsgewijs leren, notificaties).

Volgens Weiss zijn er verschillende aanbieders die zich profileren als LXP, maar dat niet zijn. Zij hebben bijvoorbeeld nauwelijks mogelijkheden om playlists samen te stellen of ontsluiten content van slechts enkele aanbieders. Daarnaast faciliteren niet alleen LXP’s zelfgestuurd en informeel leren.

Craig Weiss concludeert:

LXPs are moving away from the modern learning experience. Sure, it is not universal, but they are tweaking their system to be more than they started, which is fine, as long as they stay true to their roots, to their initial premise and ideas. They can argue they are still learner-centric, and sidestep assigned learning, as an option you can choose. They can say we are self-directed even if the client decides to go all directed, again, it is not us. They can argue that informal is still the main driver here, but let’s not fool ourselves here, if it truly was, there wouldn’t be formal, which there is.

Ik heb al eerder voorspeld LXP’s en LMS-en naar elkaar toe zullen groeien. Daarnaast zie ik ook dat LMS-en steeds beter kunnen integreren met andere applicaties waardoor een krachtige digitale leeromgeving ontstaat. Deze ontwikkeling is ook verklaarbaar:

  • Binnen arbeidsorganisaties zal het leren de ene keer meer gestuurd worden door de organisatie, en de andere keer meer door team of door de individuele lerende. Leren vindt op verschillende manieren plaats. De mate van formaliteit en de wijze van sturing varieert sterk. Het is weinig zinvol om formeel en informeel leren als tegenpolen te presenteren.
  • Er wordt al zo’n vijftien jaar gesteld dat het LMS ’ten dode is opgeschreven’. De berichten over de dood van het LMS zijn echter schromelijk overdreven (vrij naar Mark Twain). Leermanagementsystemen blijven een belangrijke rol vervullen omdat (online, blended en fysieke) trainingen, cursussen en opleidingen nog steeds een efficiënt en effectief antwoord kunnen zijn op belangrijke leervragen binnen een arbeidsorganisatie.
  • Het LMS is echter niet in staat alle relevante leervragen die binnen een arbeidsorganisatie leven, te beantwoorden. Applicaties voor performance support, live online leren, het cureren van informatie en het onderling delen van kennis en informatie zijn ook zeer relevant.
  • Veel organisaties hebben geen onbeperkt budget voor leertechnologie. Zij zullen daarom eerder kiezen voor een LMS met bescheiden LXP-functionaliteit als hart van hun digitale leeromgeving, dan voor een LMS en een geavanceerd LXP. Zij hebben immers ook nog behoefte aan andere leertechnologieën.
  • Er zijn ongetwijfeld ook organisaties die voldoende hebben aan een LXP in combinatie met andere applicaties, en organisaties die wel in staat zijn een LMS met een geavanceerd LXP aan te schaffen (plus andere applicaties). Ik vermoed echter dat deze groep relatief beperkt van omvang is.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.