Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Harm Weistra (hoofdredacteur) | 11-07-2016 | Article Rating | (3) reacties

Informeel leren belangrijker dan formeel leren ?

Informeel leren belangrijker dan formeel leren ?

"Verwar leren in organisaties niet met het volgen van trainingen of e-learning", schrijft Jos Arets op Managers Online. Hij stelt verder: " Mensen leren verreweg het meeste door te werken. Dit informele leren vindt plaats op de werkplek waar hrd uitblinkt door afwezigheid." Deze constateert raakt aan de vraag die e-Learning.nl recent opwierp: Leren of performance? Dit naar aanleiding van een bijdrage op eLearningIndustry.

Arets gaat in zijn artikel mijns inziens enigszins (te) kort door de bocht, door te stellen dat informeel leren belangrijker is dan formeel leren. Hij gaat voorbij aan minstens twee belangrijke zaken. Ten eerste, een strikte scheiding tussen formeel en informeel is er niet. Na een uitgebreide analyse van de (Engelstalige) literatuur stellen Colley e.a. (2003) dat elke leeractiviteit zowel formele als informele kenmerken heeft. “Learning is often thought of as ‘formal’, ‘informal’ or ‘non-formal’. This report suggests that these are not discrete categories, and to think that they are is to misunderstand the nature of learning. It is more accurate to conceive ‘formality’ and ‘informality’ as attributes present in all circumstances of learning.” Ten tweede, in een organisatie die de leerfunctie goed op orde heeft, is er geen hiërarchie, maar vullen het meer formele en het meer informele leren elkaar aan. Dat zou ook de insteek moeten zijn van het 70:20:10 referentiemodel, waarnaar Arets verwijst. Vast voedsel is niet belangrijker dan vloeibaar (en omgekeerd). Het feit dat er meer tijd wordt besteed aan activiteiten met een hoog informeel gehalte, lijkt mij ook geen reden om het als belangrijker te verklaren. Een adequate formele basis kan nodig zijn om het informele leren zin en inhoud te geven. En wat is dan belangrijker, het fundament of het gebouw dat er op staat?

Ik onderschrijf de conclusie van Arets dat het 'niet langer meer houdbaar is dat hr(d) volhardt met dienstverlening die zich beperkt tot het formele leren'. Mocht dat nog zo zijn. Ik ben het met hem eens dat het belangrijk is dat organisaties (meer) oog krijgen voor het faciliteren van het informele leren. Meer informele leeractiviteiten stimuleer je door een setting te creëren, waarin collega's de mogelijkheid krijgen en bereid zijn om met en van elkaar te leren. Het verabsoluteren of het op een voetstuk plaatsen van informeel leren, vind ik gevaarlijk. Daarmee loop je het risico dat hr(d) zich te veel in de directe zin met meer informele leren gaat bemoeien, in plaats van het creëren van een goed (informeel) leerklimaat. Met als paradox resultaat, dat zodra hr(d) zich actief en in de directe zin gaat bemoeien met het informele leren, het per definitie een vorm van formeel leren is geworden.

Meer over formeel en informeel leren in mijn uitgebreide literatuurstudie uit (alweer) 2004. Daarin ook meer over het meta-onderzoek van: Colley, H., P. Hodkinson, et al. (2003). Informality and formality in learning: a report for the Learning and Skills Research Centre. Leeds: Life Long Learning Institue, University of Leeds.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Wilfred Rubens (redactie)
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-07-2016
Ik kan me prima vinden in jouw commentaar. Zie ook mijn boekbespreking van het boek van Jos cs.
Harm Weistra
Van Harm Weistra | 13-07-2016
Dank je Wilfred. Waar is je boekbespreking te vinden?
Wilfred Rubens (redactie)
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-07-2016
Hier bijvoorbeeld: http://www.e-learning.nl/Nieuws/tabid/62/ID/36064/default.aspx ;-) of http://www.te-learning.nl/blog/702010-naar-100-performance-boekbespreking/
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

02-02

Leren met puzzels

Door: Let’s Learn!

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.