Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-11-2021 | Article Rating | (0) reacties

Kunnen AI-tutoren lerenden helpen bij het leren?

Kunnen AI-tutoren lerenden helpen bij het leren?

Kunstmatige intelligentie (AI) kan docenten ondersteunen in hun werk en lerenden helpen bij het leren. De toepassingen worden steeds krachtiger. Er zijn echter ook nog steeds belangrijke aandachtspunten bijvoorbeeld ten aanzien van vertrouwen en wat betreft sociale ongelijkheid.

Eric Yang is CEO van een bedrijf dat educatieve toepassingen, gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI), ontwikkeld. Hij krijgt van eSchool News het podium om zijn mening te geven over het gebruik van AI voor het begeleiden van lerenden.

Yang stelt dat AI al in verschillende maatschappelijke sectoren wordt toegepast. Hij omschrijft AI als de simulatie van processen op het gebied van menselijke intelligentie door machines, met name computersystemen.

Volgens hem is de uitdaging om AI zodanig in het onderwijs toe te passen waarbij AI het beste uit zichzelf haalt en de menselijke kant van het onderwijs niet volledig uit het oog verliest.

Het gaat dan bijvoorbeeld om AI-tutoren die docenten ondersteunen bij het geven van onderwijs en lerenden helpen met informatie en samenvattingen. Deze AI-tutoren kunnen rekening ermee houden dat lerenden niet allemaal in hetzelfde tempo leren.

De AI-tutoren worden ontwikkeld op basis van een model van een echte docent zodat de AI-tutor overkomt als realistisch en betrouwbaar. Chatbottechnologie wordt gebruikt om hun persoonlijkheid en sentiment vast te leggen, samen met spraaksynthese en stemsynthese, waardoor lichaamsgebaren, gezichtsemoties en lipsynchronisatie mogelijk worden. De avatar lijkt dus op een echte docent.

Yang schrijft verder dat het succes van deze AI-tutoren afhankelijk is van de kwaliteit van de informatie die zij geven. Deepfake technologie moet je daarvoor dan ook niet gebruiken.

AI-tutoren vormen geen vervanging van docenten, maar een versterking van hun werk. Het gebruik van deze technologie kan, zo meent Yang, de werkdruk van docenten verminderen en lerenden ondersteunen bij hun leren.

Het Koreaanse Kyowon ontwikkelt bijvoorbeeld AI-tutoren die daadwerkelijk kunnen communiceren met lerenden. Zij wisselen vragen en antwoorden uit over het lesplan en geven realtime feedback over vorderingen. De AI-tutor houdt daarbij rekening met het leergedrag van de lerende. Bovendien houdt deze AI-tutor rekening met emoties van lerenden door middel van een analyse van hun sterke punten en uitdagingen. Hierdoor kan het onderwijs meer rekening houden met de individuele lerende en leerstof meer ‘op maat’ aanbieden. In de bijdrage laat Yang docenten aan het woord die bevestigen dat AI-tutoren, die naar hun voorbeeld zijn gemaakt, lerenden ondersteunen om in eigen tempo te leren.

In zijn bijdrage benadrukt Eric Yang ook het belang van effectiviteit en vertrouwen. Er zijn AI-toepassingen, zoals deepfake, die terecht in een kwaad daglicht staan. Deze toepassing wordt immers gebruikt voor het verspreiden van nepnieuws. Je kunt bijvoorbeeld een wetenschapper letterlijk woorden in de mond leggen die zij niet heeft uitgesproken. Tegelijkertijd wordt er ook steeds meer werk van gemaakt om deepfake te ontmaskeren. Er zijn verschillende initiatieven die normen ontwikkelen en garanderen om zo meer vertrouwen in AI op te bouwen.

In het onderwijs zullen AI-tutors volgens Yang alleen worden geaccepteerd als de interactie met AI-tutoren vlekkeloos verloopt en als men erop kan vertrouwen dat de gedeelde informatie accuraat is. Volgens hem kan moet real-time AI-gesprekstechnologie daarom videosynthese-technologie en accurate lip- en mond-synchronisatie bevatten. Ontwikkelaars van AI-tutoren zullen echte modellen moeten gebruiken.

Verder zul je goed moeten nadenken wanneer een AI-tutor daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Technologie kost immers geld.

Mijn opmerkingen

AI kan worden gebruikt ter ondersteuning van het leren. Of het leidt tot minder werkdruk voor docenten moet blijken. Sinds de opmars van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs lijkt de werkdruk alleen maar toegenomen. Wel is hierbij m.i. vooral sprake van een correlatie en geen causaliteit. Grotere klassen en meer administratieve last zijn hier waarschijnlijk eerder debet aan.
Verder wil ik wel nog waarschuwen voor een ander mogelijk negatief effect van de toepassingen zoals Eric Yang die beschrijft. De ongelijkheid tussen lerenden kan erdoor worden vergroot. Lerenden die makkelijker leren kunnen hun ‘voorsprong’ op andere lerenden vergroten als ook zij leerstof in eigen tempo en op eigen niveau kunnen bestuderen.
Uiteraard moeten we ons ook realiseren dat een AI-tutor vooralsnog ondersteunt bij de cognitieve ontwikkeling van lerenden.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.