Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-11-2021 | Article Rating | (0) reacties

Minder aandacht voor hypes rond leertechnologie, meer aandacht voor wat werkt

Minder aandacht voor hypes rond leertechnologie, meer aandacht voor wat werkt

Onlangs is de onderzoeksdirecteur van de Educause, Christopher Brooks, na acht jaar teruggetreden. In een interview met Edscoope blikt hij terug op deze acht jaar. De bijdrage bevat enkele interessante reflecties over de positie en het gebruik van leertechnologie binnen het hoger onderwijs.

  • Er is meer ruimte gekomen voor onderzoek naar het gebruik van leertechnologie in het hoger onderwijs en naar online leren. Daardoor is de hype rond nieuwe technologieën doorgeprikt. Mensen lijken nu minder vatbaar voor hypes die vaak ontstaan rond leertechnologieën.
  • Geen enkele over-hypte technologie heeft zijn oorspronkelijke belofte waargemaakt.
  • Technologieën zoals blockchain en AI worden nog steeds gepusht als de “next best thing“. Deze technologieën lijken echter vaak op te zoek zijn naar een probleem in het hoger onderwijs.
  • Binnen het onderwijs denken we nu, in vergelijking met een jaar of tien geleden, meer pragmatisch na over de invloed van nieuwe technologie op het onderwijs.
  • Illustratief hiervoor is de andere benadering die het Horizon-rapport heeft gekozen. De samenstellers verzamelen meer kwalitatieve gegevens over sociale, economische en politieke trends in het hoger onderwijs en onderzoeken vervolgens hoe technologie aansluit bij die trends.
  • Van een aantal technologische toepassingen is inmiddels aangetoond dat ze op een positieve manier  bijdragen aan het leren. Voorbeelden zijn het aanbieden van online componenten van cursussen via leermanagementsystemen en “active learning classrooms“, waar technologie studenten helpt bij het leren door het oplossen van problemen.
  • Mede dankzij de ontwikkeling van technologie ontdekken onderzoekers steeds meer praktische toepassingen van “extended reality” in het onderwijs.
  • Binnen het onderzoek rond leertechnologie is meer aandacht gekomen voor onderwerpen als diversiteit en inclusie. Denk daarbij aan de toegang tot faciliteiten als apparaten en breedband nu online leren op afstand meer wordt toegepast.

Deze zienswijze sluit nauw aan bij mijn opvattingen en benadering van leertechnologie, al vind ik wel dat Christopher Brooks de potentie van AI weer onderschat. Er zijn verschillende vraagstukken binnen het onderwijs waar AI een bijdrage aan kan leveren. Ik heb daar vaker over geschreven (o.a. chatbots, onderwijs meer persoonlijk maken).

Ik heb me echter altijd verbaasd over de veelal Angelsaksische betogen dat technologie “will revolutionize education“. Ik ben ook groot pleitbezorger van het doen van onderzoek en van een meer pragmatische aanpak. Tegelijkertijd moeten we ook durven te experimenteren met nieuwe technologie, waarbij we ons wel steeds moeten afvragen voor welk probleem de nieuwe technologie een oplossing is.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.