Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-03-2020 | Article Rating | (0) reacties

Creativiteit bevorderen via mobile learning

Creativiteit bevorderen via mobile learning

Leertechnologie wordt vaak gebruikt voor het geven van instructie. Onderzoekers van de Universiteit van Missouri stellen echter dat actief leren met mobiele technologie studenten kan helpen creatiever te worden. Aan de hand van interviews met docenten en aan de hand van de analyse van een aantal cursussen ontdekten de onderzoekers dat de creativiteit van studenten het meest werd versterkt door docenten die hun studenten in staat stelden om in teamverband technologie te gebruiken om een nieuw product of idee te bedenken.

Mizzou News vat de bevindingen samen. Ik heb echter ook het artikel in Computers & Education gelezen.

Een voorbeeld van zo’n product is een app die een groep geschiedenisstudenten heeft gemaakt. Deze app leert gebruikers virtueel over de geschiedenis rond de Berlijnse Muur. Door het ontwikkelen van deze app verbeterde de creativiteit van studenten, en ontwikkelden zij begrip over de inhoud.

De onderzoekers hebben als uitgangspunt dat het belangrijk is dat studenten dankzij hun studie ook creatiever worden. Creatieve mensen zouden namelijk beter in staat moeten zijn om op een innovatieve manier oplossingen te bedenken voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. In hun bijdrage onderscheiden zij zes ontwerpprincipes voor creativiteit in het hoger onderwijs:

 1. Studenten passen reflectief leren en kritisch denken toe.
 2. Studenten handelen op een zelfgestuurde en autonome manier tijdens hun leerproces.
 3. Studenten leren door vragen te stellen. Ze onderzoeken en integreren hun eigen leermotieven en ervaringen in hun leersituaties.
 4. Studenten plannen en implementeren ideeën of concepten al doende.
 5. Studenten passen meerdere perspectieven toe en gebruiken tastbare producten.
 6. Studenten stellen zich volledig nieuwe ideeën en benaderingen voor en tonen een hogere orde van denken.

Zij gebruiken het “didaktik design framework” voor het analyseren van cursussen en voor het houdt van interviews. Dit kader bestaat uit de volgende elementen:

 • Doceer- of leerdoelen
 • Leeractiviteiten
 • Feedback (summatief, formatief en procesmatig)
 • Interactie tussen docent en lerende, met inbegrip van sociale relaties, en de rol van de lerende (sociale aspecten)
 • Integratie van technologie

De onderzoeksvragen zijn:

 1. Welke elementen gebruiken docenten om doceren en leren en hun cursussen vorm te geven?
 2. Hoe integreren docenten ontwerp principes voor creativiteit in het ontwerpen van hun cursussen voor het leren van studenten met mobiele apparaten?

Op basis van hun analyse onderscheiden zijn drie typen didactische ontwerpen:

 • Type A: mobiele technologie wordt gebruikt om de creativiteit te vergroten door middel van communicatie. De eerste twee ontwerpprincipes zie je hier in terug.
 • Type B: mobiele technologie wordt gebruikt om de creativiteit te vergroten door leren op niet-traditionele plaatsen (buiten de campus) te koppelen met het onderwijs op school. De eerste drie ontwerpprincipes zie je hier in terug.
 • Type C: mobiele technologie wordt gebruikt om de creativiteit te vergroten door middel van processen om een artefact te produceren. Vijf van de zes ontwerpprincipes komen in dit ontwerp terug. Alleen het vijfde principe niet. Dit principe wordt dus in geen van de ontwerpen gebruikt.

Volgens de onderzoekers helpt het onderzoek docenten na te denken over de manier waarop zij hun bestaande cursussen vormgeven. De onderzoekers pleiten voor een meer betekenisvolle didactische aanpak met leertechnologie, waarbij studenten in staat zijn om in teamverband met creatieve en nieuwe oplossingen te komen.

Jahnke, I. & Liebscher, J. (2020). Three types of integrated course designs for using mobile technologies to support creativity in higher education. In: Computers & Education,
Volume 146, 2020, https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103782.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.