Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Pieter de Vries (redactie) | 31-01-2020 | Article Rating | (0) reacties

LEARNTEC 2020: 3% budget onderwijs naar technologie

LEARNTEC 2020: 3% budget onderwijs naar technologie

Naast de officiële plichtplegingen ging het de eerste dagen op de LEARNTEC vooral over trends in digitaal leren en natuurlijk Kunstmatige Intelligentie en werkplek leren. Hier een selecte greep uit het aanbod.

The future of learning in the digital world

Stéphan Vincent-Lancrin

Senior analist bij het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) van het OESO-directoraat voor onderwijs en vaardigheden. 

Zijn verhaal gaat over "De toekomst van leren in een digitale wereld". Digitalisering is trendy, maar wereldwijd geeft het onderwijs slechts 3% van haar budget uit aan technologie, te weinig voor een inhaalslag. 

Digitalisering is een trend met vele gezichten, zoals het langzaam vertrouwde e-learning, maar ook virtual reality, blockchain, Internet of Things, chatbots, social robots, e.a. Hoe snel het gaat hangt samen met de totale investeringen in IT. China loopt voorop, dan de VS en intussen is Europa ingehaald door India.  

Maken de digitale technologieën de verwachtingen waar? Vincent-Lancrin pikt er 2 dingen uit, waarover op dit moment meer te zeggen valt.

Learning analytics

  • Vooral gebruikt in het informele circuit voor marktontwikkeling, experimenten, levenslang leren. 
  • In het formele circuit vooral als ‘early warning system’ bij drop-out preventie. De hamvraag blijft echter hoe drop-out te voorkomen en wat te doen als het toch gebeurt?  
  • Analytics leidt tot herbezinning van assessment en examens. Er ontstaan nieuwe vormen van tests, die betrouwbaarder zijn en voorspellende waarde hebben.
  • Ondersteunt een meer persoonlijke vorm van leren in de klas, maakt beter tijdmanagement mogelijk en helpt leermaterialen te verbeteren.
  • Klas analytics als een klasmanagementtool, met, zoals in China, sensors in de ‘lesruimte’ voor real-time engagement, te volgen op een dashboard; ondersteuning van docenten en leeractiviteiten, volgen van attentie-curve, structuur van instructietijd, optimaliseren studentenondersteuning.

Robotics

  • Robots, meestal gebruikt bij het leren van programmeren in de klas en soms in de rol van klasgenoot, leerkracht, tutor. In de praktijk blijken robots net zo effectief te zijn als de leerkracht. Verwachting is dat de robot een grotere, actievere  rol gaat spelen in de klas.

Vincent-Lancrin sluit af met een pleidooi om studenten beter voor te bereiden op de toekomst met referentie aan de top 10 van het World Economic Forum (Preparing students for the future: top 10 skills. Future of jobs report 2018, World Economic Forum). Hij verwacht op korte termijn meer tools om skills als creativiteit en kritisch denken op een goeie manier aan te pakken. Helaas, het is een wat algemeen verhaal met wat nieuwe inkijkjes, maar weinig nieuws. Het laat wel zien hoe de stemming bij een club als OECD is: afstandelijk.

Future Work - Neues Verstandnis der Arbeit

Irene Oksinoglu

Hoofd ‘Future Work’ bij de OTTO Group.

Zij praat ons bij over aspecten van ‘Nieuw Werk’. Volgens haar analyse is nieuw werk meer dan een modewoord of kleurrijke kantoren. Het is de weg naar de toekomst, want onze werkmethoden en denkwijzen moeten fundamenteel veranderen om levensvatbaar en tegelijkertijd duurzaam te blijven. OTTO heeft als doel om collaboratief en flexibel werken zo te integreren in het dagelijkse professionele leven dat iedereen de best mogelijke output kan genereren. Daarom moet iedereen op elk moment, vanaf elke locatie en vanaf elk apparaat toegang hebben tot alle werkinhoud. Volgens Oksinoglu leidt dit tot verbetering van communicatie en gedrag. 

Ook als alles permanent in beweging is, leidt dat eerder tot een verschuiving dan een vernieuwing van competenties. Dit vereist transparantie om inzichtelijk te maken wat ‘Nieuw Werk’ doet. Het gaat niet alleen om inhoud, maar ook om de vraag welke techniek te gebruiken voor ‘activity-based’ werken. Belangrijk is na te gaan onder welke  omstandigheden iemand het beste leert. De kern van ‘Nieuw Werk’ is: activity-based-working, het Digitale Kantoor en de Werkcultuur. Microsoft 365 wordt door OTTO als het wonderplatform ingezet! 

Het klinkt allemaal als een deja-vue en niet als een doorbraak, maar mogelijk staan er nu meer bedrijven voor open, omdat de roep om vernieuwing overal door lijkt te dringen. Niet verwonderlijk dus dat ‘Nieuw Werk’ ook gepropageerd wordt door partijen als PWC, Virgin, Deloitte, e.a 

Meer informatie is te vinden in de ‘Future-Ways-of-Working-Guide’

How digitalisation is changing the way we learn

Christian Baudis  

Digitaal ondernemer en futurist 

Christian Baudis praat over de invloed van digitalisering op leren in bedrijven. Hij gelooft dat digitalisering de komende 10 jaar alle bedrijfsonderdelen op zijn kop zal zetten. Dat leidt tot transformatie van het opleidingssysteem en de manier waarop en hoe lang geleerd wordt. Het gaat over geïndividualiseerde leerpaden met een uitfasering van het klassieke praat-en-schrijf onderwijs (ook online). AI-assistentie zal het leren op elk moment ondersteunen om medewerkers in staat te stellen bij te blijven. Bestaande onderwijsinstellingen verliezen betekenis voor de ontwikkeling van een ​​carrières. In plaats daarvan komen digitaal projectwerk en onafhankelijke studie.

  • Een voorbeeld: een hacker zonder enige scholing weet binnen te dringen in het NASA-netwerk. Een goed voorbeeld van zelfgestuurd leren. Wat is de toekomst van de wijnbouwer? Duizenden sensoren en data-analyse maken het mogelijk vast te stellen wat nodig is om de ‘beste’ wijnranken te kweken en vervolgens een perfect smakend eindproduct te maken. 

De bestaande onderwijsinstellingen zijn niet in staat om de onderwerpen te onderwijzen waar vraag naar is. 

  • Een ander voorbeeld: Banen bij een verzekeringsbedrijf. Men is nu al in staat om met gezichtsherkenning in 2 sec vast te stellen of er sprake is van huidkanker. Voorheen duurde dit 6 weken. De snelheid in het proces is ongekend en de dokter wordt niet vervangen, maar zal tegen wil en dank een digitaal jasje aan moeten trekken om overeind te blijven.

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.