Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Harm Weistra (hoofdredacteur) | 30-05-2014 | Article Rating | (0) reacties

Toekomstscenario’s online leren

Toekomstscenario’s online leren

De site EmergingEdTech verkent de toekomst van online leren. De site doet dit aan de hand van drie mogelijke scenario’s. Die scenario’s hebben – eerlijk gezegd – nogal een ‘open deur gehalte’, maar de motivering van elk van de scenario’s is interessant om te lezen. Wat mij betreft, ontbreekt er een vierde scenario. Die beschrijf ik aan het eind van deze bijdrage.

Auteur Kelly Walsh gaat uit van drie mogelijke scenario’s. Aan de extreme uiteinden staan Scenario 1 “Online Rules!” en Scenario 3 “The Decline of Online”. Daartussen Scenario 2: “A Natural Evolution”.

Scenario 1: Online Rules!

In het eerste scenario gaat Walsh uit van een toekomst waarbij - voor het reguliere onderwijs - online leren de dominante manier van educatie wordt. Met de mogelijkheid dat klassikaal onderwijs helemaal verdwijnt. Een extreem scenario, maar Walsh citeert Dr. Anant Agarwal van het Massachusetts Institute of Technology die in februari van dit jaar stelde dat “children in nurseries will soon be learning through MOOCs (Massive Open Online Courses) as the internet revolution changes the face of learning”. Agarwal was een van de eersten die met MOOCs experimenteerden.

In scenario 1 verdwijnt het onderscheid tussen basis- en middelbaar onderwijs, omdat elke lerende in een eigen tempo een individuele route aflegt. Voor de kwaliteit van het onderwijs zijn niet langer goede docenten van belang, maar ligt de kwaliteit in handen van de ontwerpers die in staat zijn tot ‘creating the richest online experiences, developing and delivering formative assessments, and supporting those who lag behind minimum progress expectations’, stelt Walsh.

Scenario 3: The Decline of Online

Walsh noemt dit ‘A Radical Shift Back to the Physical Classroom’. Mogelijke reden voor het onderwijs om zich af te wenden van technologie en terug te grijpen op traditionele vormen van lesgeven, zouden te maken kunnen hebben met: ‘lost privacy, rampant cybercrime, and/or regional failures of overburdened technology infrastructures’.

Dit scenario wordt niet onmogelijk geacht, zelfs niet in een toekomst waarin technologie dominant is. Walsh: ‘Even in a future in which the technophobe rules, it is still possible to imagine a classroom that is better off because of the evolution that occurred in the decades prior to some imagined “techno-apocalypse.’

Scenario 2: A Natural Evolution

Ligt de waarheid in het midden? Scenario 2 lijkt de meest logische, omdat het aansluit bij de misschien trage, maar toch ook gestage manier waarop technologie een weg vindt in het onderwijs. Wie aan het begin van deze eeuw een beeld schetste van het onderwijs zoals dat er nu uitziet, kreeg toen weinig bijval. Al helemaal niet bij een meerderheid van degenen die voor het onderwijs verantwoordelijk waren. En wie in 2000 het fenomeen MOOCs had geopperd, waarbij de top van de universiteiten in de wereld hun colleges gratis op het internet zouden zetten, zou als luchtfietser aan de kant zijn gezet.

Walsh citeert uit een artikel van Vance H. Fried in
College 2020 die voorspelt: “College in America will look very different in just a few years, thanks to remarkable innovations taking place in technology and business models in higher education. The advance of Online 2.0 will trigger structural changes in what we mean by a college education.” Anders gezegd, we hebben geen idee welke technieken er nog aan staan te komen en geen idee van de toepassingen die met de huidige technologie gecreëerd gaan worden. “Wearable technologies like Google Glass and other tech-enabled devices worn on the body may also play interesting new roles in the classroom of the future”.

Mijn conclusie

De technologie is er. Meer technologie komt er aan. Vrijwel alle kinderen zijn – al voordat ze op de basisschool komen – vertrouwd met een scala aan technologieën, die nog niet bestonden toen hun docenten werden geboren. Voorspellen blijft lastig. En Walsh schets terecht twee uitersten, met een voor de hand liggend scenario in het midden. Maar als er geen rare dingen gebeuren, dan lijkt een vierde scenario mij het meest waarschijnlijk. Een scenario tussen de door Walsh beschreven scenario’s 1 en 2. Dat scenario zou ik willen noemen: An Accelerating Evolution. De toepassing van technologie in het onderwijs verloopt evolutionair, maar wel een evolutie die een steeds hoger tempo aanneemt.

Lees het
artikel van Walsh, op de site van EmergingEdTech.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.