Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 14-11-2008 | Article Rating | (0) reacties

'Traditioneel onderwijs ongeschikt voor leven-lang-leren'

Traditioneel onderwijs is ongeschikt voor leven-lang-leren. Wat leven-lang-leren nodig heeft is een nieuwe organisatievorm: het leernetwerk. Dat betoogt prof. dr. Peter Sloep in zijn oratie die hij vandaag heeft uitgesproken in Heerlen bij de aanvaarding van het ambt als hoogleraar Technology Enhanced Learning bij het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit Nederland.

Ons onderwijs richt zich van oudsher op kinderen en jong-volwassen, mensen die een initieel, vaak verplicht traject van onderwijs en scholing doormaken. Maar de opkomst van de kenniseconomie heeft definitief een einde gemaakt aan de illusie dat een initiële opleiding het eindstation is. Iedereen zal een leven lang moeten leren. Werkende professionals hebben leerbehoeften en datzelfde geldt voor allerlei mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen, buiten de context van vak en beroep.

De instituties, gebruiken en gewoonten die we voor het initiële onderwijstraject gebruiken, zijn nauwelijks geschikt om in deze behoeften te voorzien. Sloep stelt dan ook voor om voor leven-lang-leren daar niet op voort te bouwen. In plaats daarvan moeten we een doorlopende leerlijn trekken van leren als kind, via leren als jong-volwassene naar leren voor beroep, hobby, tijdverdrijf. Dit concept van een leven-lang-leren, zo betoogt Sloep in zijn oratie, kan het beste gestalte krijgen in een nieuwe organisatievorm, dat van een leernetwerk.

Een leernetwerk is een online, sociaal netwerk dat een scala van instrumenten biedt om kennis te verwerven en kennis te delen. Leernetwerken richten zich op een begrensd domein en worden ontworpen om leven-lang-leren te stimuleren. Ze scheppen de voorwaarden voor vormen van leren die flexibel zijn naar logistiek en inhoud, die informeel zijn, die een accent leggen op spontane samenwerking met anderen en oog hebben voor werkcontexten. In zijn oratie werkt Sloep uit hoe leernetwerken gestructureerd zijn, wat de rol van competenties erin is en welke instrumentatie nodig is.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.