Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 23-09-2008 | Article Rating | (0) reacties

Simulatieprogramma voor opstellen groepsplannen 1-Zorgroute

Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit heeft voor leerkrachten en pabo-studenten een simulatieprogramma ontwikkeld voor het opstellen van groepsplannen volgens de principes van 1-Zorgroute. In plaats van handelingsplannen per kind, wordt er voor de hele groep een plan opgesteld waarin de zorgbehoefte van elk kind aandacht krijgt. Het programma is gratis via internet te gebruiken. Met de simulatie leert men hoe een groepsplan moet worden opgesteld en kan men 'droog' oefenen.

1-Zorgroute is een onderdeel van het project 'Weer samen naar school-Plus'. Het doel van 'Weer samen naar school' (WSNS) was dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, deze zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. In maart 2002 ging het project 'WSNS Plus' van start om onder verantwoordelijkheid van landelijke onderwijsorganisaties een nieuwe impuls aan het bestaande WSNS-beleid te geven.

In de praktijk blijkt het voor leerkrachten vaak heel lastig, zo niet onmogelijk te zijn om alle individuele handelingsplannen van 'zorgleerlingen' uit te voeren en daarnaast de hele groep de aandacht te geven die nodig is. Als oplossing is onder meer 1-Zorgroute bedacht. Uitgangspunt is dat elk kind zorg nodig heeft, en dus staan de mogelijkheden en talenten van alle leerlingen centraal. Met groepsplannen krijgen leerkrachten houvast om planmatig om te gaan met de vaak grote verschillen tussen de leerlingen in een groep.

Met het simulatieprogramma kunnen pabo-studenten en leerkrachten van de basisschool digitaal en interactief ervaring opdoen met de principes van de 1-Zorgroute. Het doel van het programma is zicht krijgen op en oefenen met het maken van groepsplannen binnen de 1-Zorgroute. De gebruiker krijgt de verantwoordelijkheid voor een bestaande groep 4 en maakt een groepsplan voor 'Technisch lezen'. Enige kennis van en ervaring met basisschoolgroepen en technisch lezen is daarom wel vereist. De opdracht is dat het groepsplan moet aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.