Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 16-09-2008 | Article Rating | (0) reacties

Bèta-meisjes krijgen studieadvies voor 'softe' exacte vakken

Als meisjes voor exacte vakken kiezen, zijn dat vooral de 'softere' varianten. In hun keuze laten zij zich ook leiden door studieadviezen. Dat blijkt uit het proefschrift 'Digitale sTUdiekeuzecoach', waarop Josje Knoop op 19 september hoopt te promoveren aan de universiteit van Tilburg.

Nederland heeft al jaren te maken met een tekort aan vooral vrouwelijke bètastudenten. Om meer studenten voor de bètatechnische vakken te werven, startte de overheid in de jaren '80 diverse campagnes. Deze waren met name gericht op meisjes. Een actief beleid voor studiekeuzes en de juiste begeleiding van leerlingen werd daarom ingevoerd op scholen. Knoop stelt in haar proefschrift de vraag of die aanpak succes heeft gehad. Zij deed hiervoor onderzoek onder studenten van de Universiteit van Eindhoven, waarvoor zij een studiekeuzeprogramma ontwikkelde op het internet, de digitale sTUdiekeuzecoach. Met de uitkomst van de onderzoeksgegevens wilde zij nagaan waardoor leerlingen zich laten leiden in het vormen van hun studiekeuze. En met name voor de richting van het technische vervolgonderwijs. Knoop onderzocht de resultaten van 365 eerstejaars studenten aan de hand van twee digitale vragenlijsten en aanvullend kwalitatief onderzoek.

Opmerkelijk in het onderzoek is dat meisjes met bèta interesse vaker dan jongens advies kregen voor een 'brede ingenieursopleiding', zoals Bouwkunde en Biomedische Technologie. Deze adviezen zijn mede gebaseerd op de interesses die de leerlingen zelf naar voren brachten. Jongens met een Natuur en Techniek profiel werd juist een 'klassieke ingenieursopleiding' geadviseerd, zoals Technische Natuurkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Knoop toont ook aan dat leerlingen met adviezen voor hbo-onderwijs in technische vakken vaker afweken van de verstrekte adviezen en kozen voor andere vakken, dan leerlingen die naar het wetenschappelijk onderwijs gingen.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.