Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 04-09-2008 | Article Rating | (0) reacties

Onderwijsraad zet in op meer open leermiddelen

Een koers die vooral gericht moet zijn op open leermiddelen: digitale leermiddelen die voor een groot deel vrij toegankelijk zijn, en die leerkrachten naar behoefte kunnen 'arrangeren', aanvullen of veranderen. Dat is het belangrijkste advies dat gegeven wordt in 'Onderwijs en open leermiddelen', een document dat gisteren door de Onderwijsraad aangeboden is aan de leden van de Tweede Kamer. De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, dat de minister van Onderwijs, gevraagd en ongevraagd, adviseert over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving.

De raad is van mening dat nu het juiste moment is aangebroken om het ge- bruik en ontwikkelen van open leermiddelen – op nationale schaal – een im- puls te geven. De bereidheid van docenten en leraren om gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden van ICT neemt toe. En niet onbelangrijk, aldus de raad in het advies: het arrangeren van leermiddelen – het bewerken of ordenen van de digitale content op een dusdanige manier dat er een relevant leermiddel ontstaat – versterkt de vakinhoudelijke en didactische professionaliteit van de leraar. 'Dit kan als belangrijk neveneffect hebben dat het beroep voor nieuwe generaties leraren aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd kan het onderwijs meer op maat, motiverender, interactiever en actueler worden gemaakt. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De minister kan aan scholen en leraren een stimulerend voorbeeld geven door een open doorlopende leergang (van 3 jaar tot 18 jaar) te laten ontwikkelen voor een van de kernvakken (bijvoorbeeld taal of rekenen)'.

Het volledige advies van de Onderwijsraad is hier (PDF) op te vragen.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.