Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van The Competence Group (TCG) | 29-01-2008 | Article Rating | (0) reacties

Parnassia Bavo Groep enthousiast over e-learning PSYGIS van The Competence Group

Parnassia Bavo Groep heeft er voor gekozen om een Elektronische Leer Omgeving (ELO) in te zetten voor het opleiden van circa 250 medewerkers (cliëntenadministratie, front-office en zorgadministratie) in PSYGIS en circa 2000 gebruikers (cliëntenadministratie, behandelaren, Shared Service Centrum) in PSYGIS Dossier. Op basis van eerdere ervaringen is gezocht naar een didactische oplossing die invulling kon geven aan de volgende eisen: 

  • aan alle cursisten moet een consistente eenduidige boodschap worden overgebracht;
  • medewerkers moeten zelf kunnen kiezen op welk tijdstip men wil leren en dit in hun eigen tempo kunnen doen;
  • de methodiek moet medewerkers dwingen bepaalde stappen te doorlopen;
  • centraal moet kunnen worden gevolgd wie de cursus met goed gevolg heeft doorlopen;
  • de cursus moet op een willekeurig moment aangeboden kunnen worden (bijvoorbeeld voor medewerkers die in dienst treden).

Een klassikale training beantwoordt niet aan deze eisen. Dat is ook de kern van de ervaringen bij GGZ Groep Europoort: er bestond ontevredenheid over deze vorm van onderwijs. Om die reden is gekozen voor een mengvorm van e-learning en klassikaal opleiden (masterclasses superusers).
Getronics PinkRoccade, leverancier van PSYGIS, heeft een strategische samenwerking met The Competence Group op het gebied van een ELO. Deze omgeving komt tegemoet aan bovenstaande eisen.

Echter:

  • de ELO dient organisatorisch te worden ingebed (medewerkers gaan niet spontaan een ELO cursus volgen);
  • de ELO is generiek voor alle PSYGIS klanten; specifieke Bavo Europoort invulling kan worden aangebracht door in de PSYGIS cursus zogenaamde informatiebladen op te nemen.

De ELO kan worden uitgebreid met allerlei andere cursussen voor bijvoorbeeld zorginhoudelijk gerelateerde zaken. Bovendien ondersteunt de ELO de conversie van procedures die zijn opgezet in MAVIM. Het is dan mogelijk om de werking van PSYGIS en andere systemen te relateren aan de AO/IC van de organisatie.  Een ELO voorkomt tevens interne organisatiekosten. Denk daarbij aan het regelen van ruimtes, indelen van cursusgroepen, lunch- en reiskosten. Zeker in relatie tot behandelaren wordt er veel minder beslag gelegd op de directe tijd voor cliënten, zodat de inkomsten uit cliëntcontacten niet of nauwelijks teruglopen.

Kortom, het hanteren van de elektronische leeromgeving bespaart de organisatie veel kosten bij de introductie in het kader van het project en biedt een platform waarmee ook in de toekomst medewerkers kunnen worden opgeleid voor andere doeleinden.

Een eerste reactie van gebruikers:

Kitty Smeele, telefoniste/receptioniste van Bavo Europoort en PsyQ op de locatie Brainpark in Rotterdam, is zeer te spreken over de e-learning cursus. “Het ziet er mooi uit en ik kon het allemaal goed volgen. Ik vind het een heel fijn systeem om iets te leren. Omdat je er echt mee aan de slag gaat, leer je begrijpen hoe het allemaal werkt.” De vorige keer dat er een wijziging van systemen was, kregen de medewerkers een hele dag een cursus waarbij aan de hand van dia’s werd uitgelegd hoe de nieuwe methode werkte, vertelt Kitty. “Je kunt dan wel notities maken, maar als je eenmaal met het systeem gaat werken, vraag je je toch af hoe het nou ook alweer allemaal zat. E-learning vind ik een veel prettiger en logischer manier om een nieuw systeem onder de knie te krijgen.”

Over Parnassia Bavo Groep

Parnassia Bavo Groep is een van de grootste aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Ontstaan uit een fusie tussen Parnassia (regio Den Haag) en Bavo Europoort (regio Rotterdam) september 2006. De kernactiviteit van de Parnassia Bavo groep bestaat uit het verlenen van gespecialiseerde psychomedische/ psychiatrische zorg. Alle zorgbedrijven/divisies bieden programma's die zich richten op een welomschreven doelgroep. Alle patiënten ontvangen een op hun specifieke problemen toegesneden zorg, die door betrokken medewerkers verleend wordt en die voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden. Bij de Parnassia Bavo Groep werken ruim 6.600 mensen in loondienst. Allen zijn zorgprofessionals bij wie de patiënt centraal staat. Daarnaast werken bij ons 600 vrijwilligers en 500 stagiaires

Over The Competence Group

The Competence Group (TCG) is, met ruim 100 medewerkers, o.a. specialist op het gebied van e-learning binnen de zorgsector. Zij heeft op dit moment al een kleine 100.000 mensen binnen een vijftigtal zorginstellingen efficiënter en effectiever laten presteren door gerichte trainingen en kennisborging. TCG is tevens initiatiefnemer van de blended training "Voorbehouden & Risicovolle handelingen", die in samenwerking met deskundigen uit de Cure & Care praktijk is ontwikkeld.

 Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.F.M. Rijken (directeur). The Competence Group B.V., Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein, Telefoon: +31 (0)30 256 56 25, Email: info@competence.biz, websites: www.onzezorg.net / www.competence.biz

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

02-02

Leren met puzzels

Door: Let’s Learn!

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.