Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 30-11-2007 | Article Rating | (0) reacties

Pilotproject realiseert onderwijs in Friese taal op afstand

In Friesland is op vier scholen de aftrap verricht van eduFrysk, een project om het onderwijs in de Friese taal op afstand te realiseren. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van videoconference en een elektronische leeromgeving. Het gaat om leerlingen van de scholengemeenschap Bogerman (locaties Sneek, Koudum en Wommels). EduFrysk is een initiatief van de Afûk (Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje), een stichting die in 1928 in het leven is geroepen om het onderwijs in de Friese taal te bevorderen en zo het behoud van de taal te waarborgen.

Veel scholieren in Friesland groeien op in een omgeving waar Fries de moedertaal is. Toch is het niet mogelijk om eindexamen te doen in deze taal omdat de huidige onderwijsorganisatie dit niet toestaat. Leerlingengroepen die Fries als vak kiezen zijn te klein waardoor een aparte vakdocent te kostbaar wordt. Vanuit deze situatie is de Afûk gestart met eduFrysk. Het project is medegefinancierd door de Europese Unie, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Economische Zaken/Kompas en de provincie Fryslân.

Het werken met videoconference apparatuur is voor docenten beslist geen eenvoudig proces. Dat zegt Francine Behnen, ICT Coördinator/docent aan het Bogerman en voorzitter van het ICT Expertise Team van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Zuid-West Fryslân. "Gedrag dat in een reguliere klassensituatie niet zo storend is, blijkt via videoconference nogal af te leiden", aldus Behnen, die denkt dat er didactisch gezien nog een hoop werk te doen valt. "Moet de aandacht tijdens de les op de docent gericht zijn of juist niet? Wat wil je als docent met de leerlingen bereiken en uit welke activiteiten bestaat de les?".


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.